woensdag 27 februari 2019

Ommoordse Veld Waterpark

Ruim een jaar geleden is een projectgroep gestart die bezoekers van het Ommoordse Veld bewust wil maken van het belang van goed waterbeheer, in deze tijd van klimaatverandering een belangrijk onderwerp. Wij werken aan dit project met verschillende organisaties. Het initiatief ligt bij de Werkgroep Ommoordse Veld en de historische commissie De Ommoordse Polder, daarnaast werken wij nauw samen met het CNME van de Blijde Wei, met Stadsbeheer, met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en met de Kunstkring Prins Alexander. 

Rondom waterbeheer is in het laaggelegen polderland van het Ommoordse Veld veel te zien. In Rotterdam is nog maar heel weinig van het oorspronkelijke polderland over. Hier zie je nog een stukje veenweidegebied dat door het afgraven van het veen ver beneden de zeespiegel is komen te liggen. Zorgvuldig waterbeheer is nodig om te zorgen dat aan de ene kant niet alles onder water komt te staan bij elke hevige regenbui en aan de andere kant het grondwaterpeil niet te veel daalt bij een periode van droogte met verbranding van het veen en verdere bodemdaling tot gevolg. Ook de dijk mag niet te nat zijn en niet te droog om goede bescherming tegen het water te bieden. Als je goed oplet kun je aan de stuwtjes in de sloten zien dat er veel hoogteverschillen zijn in het Ommoordse Veld die het waterbeheer tot een uitdaging maken.  

De deelnemers aan de projectgroep willen bezoekers van diverse leeftijden en achtergronden bereiken, dus we denken aan lesbrieven en educatieve activiteiten voor basisscholen, geocaching voor een jongvolwassenen en gezinnen met kinderen en wandelroutes of beleefroutes op je smartphone voor de wat ouderen.

Het gaat in de eerste plaats om het waterbeheer in de huidige tijd, daarom besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de waterinlaat vanuit de Rotte in de tussenboezem en aan de vele stuwtjes waarmee de stand van het water al eeuwenlang wordt geregeld. Maar we willen ook aandacht voor hoe het verleden, hoe komt het dat het gebied zo laag ligt en hoe zorgde men er vroeger voor dat het gebied droog en bewoonbaar bleef.

Iedere deelnemende club heeft zijn eigen inbreng en ideeën. Het overleg over de diverse wensen en ideeën en het komen tot een realistisch en uitvoerbaar plan vergt daarom wel enige tijd. De Kunstkring wil graag een kunstwerk, het CNME wil graag kinderen kennis laten opdoen over natuur en milieu in hun leefomgeving, de historische commissie wil graag iets van de geschiedenis van het waterbeheer laten zien en speciaal de oude wipwatermolen, misschien via een tijdkijker, misschien via ‘augmented reality’. Het Hoogheemraadschap en Stadsbeheer willen graag laten zien hoe zij zorgen voor ‘droge voeten’ en dat onze veiligheid bij hen in goede handen is ondanks de klimaatverandering. Conditie van de dijken, waterpeil, alles wordt voortdurend in de gaten gehouden. De werkgroep Ommoordse Veld ten slotte wil graag bezoekers bewust maken van de bijzondere eigenschappen van dit stukje groen en het belang van het behoud in de huidige vorm.
 

Heeft u suggesties? Neem contact met ons op via ommoordseveld@upcmail.nl

 

Plannen voor Waterpark Ommoordse Veld vandaag in de Havenloods

Kijk vandaag in de Havenloods voor een interview over de projectgroep Waterpark Ommoordse Veld. 

maandag 25 februari 2019

Bij zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld dit jaar een pendelbusje

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseert deze zomer voor de achtste keer vijf zondagmiddagconcerten op kinderboerderij De Blijde Wei. Het is fijn dat we een gebiedscommissie hebben die zorgt voor de financiële ondersteuning van dit soort bewonersinitiatieven.  

We hebben dit jaar weer een gevarieerd aanbod. Op 12 mei het eerste concert met Kamerorkest Touché, op 9 juni vervolgen we met de Klezbez, beide ensembles oude bekenden met een duidelijk anker in Ommoord. Op 14 juli is het North Sea Round Town met klassieke jazz van Red Cool, een jazztrio o.l.v. Ruud Bergamin met zangeres Sylvi Lane. Op 11 augustus speelt Scala, een accordeoncombo en tot besluit op 8 september  Orkestvereniging Wilton, het harmonieorkest dat ook vorig jaar het laatste concert verzorgde en waarvan velen zeiden: “volgend jaar weer!”. Binnen onze mogelijkheden proberen wij met de wensen van het publiek zo veel mogelijk rekening te houden.
In het kader daarvan proberen wij dit jaar ook uit of het zinvol is om een busje te laten rijden voor mensen die graag naar het concert willen, maar de afstand van de President Wilsonweg naar de Blijde Wei niet kunnen overbruggen. Al verschillende jaren krijgen wij van enkele ouderen deze vraag en zijn we op zoek naar mogelijkheden. De gebiedsnetwerker Eduard Autar ons in contact gebracht met Buurtwerk. Buurtwerk stelt een busje ter beschikking om deze pendeldienst uit te voeren. Er wordt nog naar een vrijwilliger gezocht die het busje wil besturen (een normaal rijbewijs is voldoende). Het is geen taxi die mensen van huis af haalt en het is alleen bestemd voor bezoekers die anders de kinderboerderij niet zouden kunnen bereiken. In overleg is het mogelijk om langs een metrostation, en De Kip naar de kinderboerderij te rijden. Graag komen wij in contact met mensen die hier graag gebruik van willen maken via
ommoordseveld@upcmail.nl of via telefonisch contact met Mary Gerritse op 010-2201060, zodat wij een beetje weten hoeveel vraag er is.

dinsdag 30 oktober 2018

Handen af van het Ommoordse Veld

Op 19 oktober kwam het nieuwe college van B&W kennismaken met de wijken Ommoord en Zevenkamp. Bewoners konden aan tafels in kleine groepjes in gesprek met de burgemeester of een wethouder. Aan de tafel van wethouder Kurvers (VVD) die over bouwen gaat was één bewoner die suggereerde dat er maar huizen gebouwd moesten worden in het Ommoordse Veld. De wethouder herhaalde dit idee aan het eind van de ochtend en RTV Rijnmond liet de man die dit voorstelde uitgebreid aan het woord. In Ommoord ontstond hierover veel ophef. De bewoners van Ommoord hebben al diverse malen kenbaar gemaakt dat zij het Ommoordse Veld willen behouden in de huidige staat en ook nu kwamen er vele reacties.
Vandaag liet de woordvoerder van de wethouder weten dat er geen plannen zijn om te bouwen in het Ommoordse Veld, dat het maar het idee van één bewoner was. Daar zijn we blij mee, maar voor onze werkgroep betekent het toch dat we altijd waakzaam moeten blijven.

dinsdag 11 september 2018

Orkestvereniging Wilton verovert Ommoord


'Het is weer voorbij, die mooie zomer.'Afgelopen zondag was het laatste concert van dit seizoen en met het harmonieorkest Wilton hadden wij een fantastische afsluiting. Zij speelden een heel gevarieerd programma, van klassiek tot melodieën uit de Efteling of uit James Bondfilms. Velen kwamen na afloop naar ons toe met het verzoek om dit orkest volgend jaar terug te laten komen. Dat zullen we zeker in onze gedachten houden.
Wij hopen volgend jaar weer toestemming te krijgen van de gebiedscommissie om concerten te organiseren, wij hebben een trouw publiek dat het heel erg op prijs stelt dat wij dit doen.
We proberen een gevarieerd programma te bieden met muzikanten ven een goed niveau. Onze voorkeur gaat uit naar ensembles die een binding hebben met Ommoord, Prins Alexander of op zijn minst Rotterdam. Weet u ook nog iemand die graag op wil treden? Neem contact op met ons via ommoordseveld@upcmail.nl of via het telefoonnummer op onze blog.

vrijdag 31 augustus 2018

Laatste zondagmiddagconcert van deze zomer en wandeling met Jino Huiberts van Stadsbeheer


Zondag 9 september is het laatste zondagmiddagconcert op De Blijde Wei. Onder de kap van de hooiberg speelt dan een harmonieorkest van wel 40 man/vrouw. Een orkest van deze omvang trad nog niet eerder bij ons op. Het is Orkestvereniging Wilton, in deze omgeving vooral bekend van het festijn “Van smartlap tot opera” in Crooswijk op de Koeweide. OKV Wilton werd in 1925 opgericht als harmonie van de voormalige werf Wilton-Fijenoord, hun thuisbasis is Schiedam. Zij spelen in de hoogste divisie van Nederlandse harmonieorkesten.

Op 9 september brengen zij een gevarieerd programma ten gehore, van opera tot filmmuziek van James Bond.
Het concert begint, zoals u inmiddels gewend bent, om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Het is gratis toegankelijk dankzij een bijdrage van de gebiedscommissie van Prins Alexander. De Blijde Wei bereikt u met ov of de auto via de President Wilsonweg en het Kikkerpad. Met de fiets kunt u ook langs de Rotte fietsen. De vrijwilligers van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen zullen hun best doen om zoveel mogelijk stoelen en banken klaar te zetten. Als u een handje wilt helpen, zijn we daar blij mee en uw eigen stoel meenemen mag natuurlijk ook. Niet alle leden van de werkgroep zijn beschikbaar voor het klaarzetten van de stoelen, want voor het concert is er ook nog een interessante wandeling in het weiland naast de kinderboerderij. Jino Huiberts van Stadsbeheer zal daar een toelichting geven op de plannen voor het ecologisch beheer van de velden ten westen van de Blijde Wei die onlangs onder beheer zijn gekomen van Stadsbeheer. Het idee is dat het bloemrijke weiden worden met een grotere biodiversiteit en een struinpad erdoorheen. Bij dit beheer zal ook een schaapskudde worden ingezet. Regelmatige bezoekers van het Ommoordse Veld hebben eind augustus al kunnen genieten van een grote kudde schapen in de weilanden.

Wilt u mee met Jino? Om 13.30 uur wordt verzameld bij het hek van het ‘nieuwe’ weiland, aan het eind van het wilgenlaantje bij de paardenstal. Het wordt struinen, dus doe niet uw mooiste schoenen aan. Meer inlichtingen via ommoordseveld@upcmail.nl.

 


zaterdag 18 augustus 2018

Schaapskudde in het Ommoordse Veld


Heeft u ze al gezien, de schapen in het Ommoordse Veld? De kudde is te bewonderen in het weiland ten westen van kinderboerderij De Blijde Wei. Dit weiland was eerst verhuurd, maar wordt vanaf nu ecologisch beheerd door Stadsbeheer. Wilt u weten wat dat precies betekent? Op zondag 9 september, voorafgaand aan het laatste zondagmiddagconcert van dit jaar, komt Jino Huiberts van Stadsbeheer hier ter plekke uitleg over geven. De precieze tijd vindt u ongeveer een week van tevoren op deze website. De schapen worden tegen loslopende honden beschermd met schrikdraad. Van hondenbezitters wordt wel verwacht dat zij hun dieren uit de weilanden houden, het losloopgebied betreft uitsluitend de paden. Ook vogels moeten ongestoord kunnen verblijven in de weilanden.