dinsdag 23 mei 2017

Nieuwe paadjes in het Ommoordse VeldDoordat het pachtcontract met boer Romein dit jaar eindigde, komen er aan beide zijden van de Blijde Wei een paar extra stukjes land bij die publiek toegankelijk worden. Stadsbeheer heeft een
plan gemaakt om wat nieuwe paden te maken dwars door het land en eventueel tussen het vee dat men er wil laten grazen. Het wordt een laarzenpad, dus geen asfaltpad. Helaas is het dus niet makkelijk toegankelijk met een rolstoel of een kinderwagen, die zullen het met de bestaande paden moeten doen. In natte perioden zul je op deze natuurpaden de laarzen echt nodig hebben, De vrijgekomen weilanden worden door Stadsbeheer ecologisch beheerd passend bij het veenweidekarakter van het Ommoordse Veld.
Er zijn mooie nieuwe hekken geplaatst en aan de kant van de Klaverbuurt is er een klein bruggetje
over de sloot waar wel mensen overheen kunnen, maar niet de koeien of schapen. Honden mogen er wel in, maar alleen aan de lijn. Dit om vee, vogels en kleine dieren als hazen, konijnen etc. niet te verstoren. Op het infobord hangt een duidelijke kaart waar honden wel en waar ze niet los mogen
lopen. Het zou goed zijn als hondenbezitters daarmee rekening zouden houden en elkaar ook eens zouden corrigeren. regelmatig zien we toch honden op de sportvelden of door het moeras met de orchideeën rennen.
 

woensdag 10 mei 2017

Natuurwandeling door de Wijktuin Ommoord en het Ommoordse Veld.


Zaterdag 20 mei organiseert de Afdeling Rotterdam en omstreken van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid een natuurwandeling door de Wijktuin Ommoord en het Ommoordse Veld. In de Wijktuin Ommoord treffen we diverse landschapselementen aan zoals: een ven, een moerasje, waterpartijen, riet- en graslandjes, groepen knotwilgen, elzen en struwelen. Via de Wijktuin lopen we naar het Ommoordse Veld waar vele bloem- en vogelsoorten te vinden zijn; hopelijk zien we er orchideeën. Bij Kinderboerderij de Blijde Wei houden we een korte koffiestop.

De wandeling is gratis en duurt inclusief een koffiestop bij Kinderboerderij de Blijde Wei ongeveer 2 ½ uur. We starten om 10.00 uur bij Metrostation Romeynshof, bij de ingang richting Binnenhof.
Uw gidsen zijn: Paul Winckers (010-4201750) en Ben Huber (06-15909161)


zondag 7 mei 2017

Mooi concert van Touché op De Blijde Wei

Het eerste concert van de reeks zomerzondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld was een optreden van kamerorkest Touché. Onder leiding van dirigent András Czifra brachten zij werken van de Italiaanse componisten Bossi, Omarosa, Puccini en Cherubini ten gehore. Voor velen verrassend en in ieder geval heel mooi. Bij twee stukken werd een solo gespeeld door Anja van der Maten. Zij is vaste hoboïste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het publiek was heel erg onder de indruk van haar spel.
Er waren nog meer solisten, al stonden die niet officieel op het programma. Bij het eerste stuk floot een merel mee, de pauw deed een duit in het zakje na de hobosolo en aan het einde van het concert lieten de schapen zich in koor horen. Niemand stoort zich aan deze ongevraagde solisten, het hoort bij een concert op een kinderboerderij en zorgt vaak voor hilariteit.
Het was een prachtig begin van de concertreeks. Ondanks het frisse weer en de mogelijk beslissende wedstrijd van Feyenoord was het concert met ongeveer 175 bezoekers goed bezocht.

Volgende maand zijn we er weer, op 11 juni maken we dan kennis met een Ukeleleorkest. Dat wordt een vrolijke middag!
 

woensdag 26 april 2017

Kamerorkest Touché op het eerste zondagmiddagconcert 2017 op De Blijde Wei

Ook dit jaar organiseert de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen met steun van de gebiedscommissie Prins Alexander weer vijf zomerzondagmiddagconcerten op De Blijde Wei. Het belangrijkste doel van onze werkgroep is om mensen naar het Ommoordse Veld te lokken en ze te laten ervaren hoe mooi het gebied is. In het voorjaar met het tere groen en het bloeiende fluitenkruid is het misschien wel op zijn allermooist. Bewoners van Ommoord moeten dit gebied goed gebruiken en met elkaar goed bewaren.
De ervaring leert dat dit bewonersinitiatief bijdraagt aan de sociale cohesie in Ommoord. Mensen van allerlei leeftijden en met diverse achtergronden komen met elkaar in contact. We zien ouderen, ook mensen alleen, voor wie het op zondagmiddag een leuk uitje is. Maar omdat het op de kinderboerderij is, zijn er ook altijd veel jonge gezinnen. Het is leuk om te zien hoe jong en oud samen genieten van de muziek.
De concerten vinden in overleg met kinderboerderij De Blijde Wei bij voorkeur plaats op de tweede zondag van de maand. Bij dit eerste concert zijn we daarvan afgeweken. De tweede zondag van mei is Moederdag en elk jaar horen we dat een aantal moeders dan niet kunnen. Hoewel wij het wel een leuk idee vinden om moeder te verwennen met een concert, doen we het dit jaar een keer anders. Het concert vindt nu plaats op de eerste zondag, 7 mei. In de andere maanden is het wel steeds de tweede zondag in de maand: 11 juni, 9 juli, 13 augustus en 10 september.

Op 7 mei speelt Kamerorkest Touché werken van de Italiaanse componisten Bossi, Cherubini, Cimarosa en Puccini. Bij de uitvoeringen van Cimarosa en Cherubini is (alt)hoboïste Anja van der Maten de soliste.
Kamerorkest Touché is gevestigd in Prins Alexander en bestaat nu bijna vijftien jaar. Het orkest telt rond de 25 leden.  Onder de inspirerende leiding van dirigent András Czifra kan het orkest putten uit een divers repertoire, mede dankzij de samenwerking met andere orkesten en ensembles. András Czifra is in 1974 als violist afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Hij heeft opgetreden in binnen- en buitenland en is een veel gevraagd vioolpedagoog. Sinds 1995 werkt hij ook als dirigent. Hij speelt een ‘thuiswedstrijd, want hij woont in de Heidebuurt, vlakbij de kinderboerderij. In 2013 trad Touché ook al op bij onze zondagmiddagconcerten, een later gepland optreden viel helaas in het water. Wij hopen nu weer op een mooie zonnige dag.
Het concert is van 15.00-16.00 uur op De Blijde Wei. U bereikt de kinderboerderij per auto of openbaar vervoer vanaf de President Wilsonweg, u loopt dan het Kikkerpad af. Alleen met de fiets is de boerderij te bereiken langs de Rotte op het officiële adres Bergse Linker Rottekade 435 te Rotterdam. Er is een invalidenparkeerplaats vlakbij het hek van de kinderboerderij, anderen parkeren aan de President Wilsonweg.
De concerten zijn gratis, financieel worden zij mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Prins Alexander.
 

maandag 17 april 2017

Programma zondagmiddagconcerten 2017

Binnenkort begint de reeks zomerzondagmiddagconcerten op de Blijde Wei weer. Het programma van deze zomer is nu bekend. Zet de data vast in uw agenda!

7 mei  Kamerorkest Touché
11 juni  Official Ukulele Orchestra Dordrecht
9 juli  Sabana, latin en gipsy jazztrio (North Sea Round Town)
13 augustus James Oesi (contrabas) en Diamanda Dramm(viool)
10 september Koor Loch Ness

 

woensdag 22 februari 2017

In 2017 opnieuw concerten in het Ommoordse Veld

Ook dit jaar hebben wij van de gebiedscommissie Prins Alexander subsidie gekregen om vijf concerten te organiseren op zondagmiddagen op De Blijde Wei onder de kap van de hooiberg. Verschillende gebiedscommissieleden zijn trouwe bezoekers van de concerten en zij zien dat veel bewoners van Ommoord dit initiatief waarderen.
De data van dit jaar zijn 7 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus en 10 september. Drie concerten hebben wij al ingevuld voor dit jaar, alleen voor  11 juni en 9 juli hebben wij nog geen definitieve plannen. op 9 juli moet het jazz zijn, in het kader van North Sea Round Town. 11 juni staat ook nog open, koor en klassiek hebben we al, maar verder zijn we in voor nieuwe aanbiedingen.

dinsdag 15 november 2016

Achter de QR-code: Hoogteverschillen in het Ommoordse Veld


NAP = Normaal Amsterdams Peil
Het NAP is in de 17e eeuw in Amsterdam ontstaan. In die tijd kwamen nog vaak overstromingen voor. Men wilde de stad beter beschermen tegen de zee en begon met dagelijks de hoogste waterstanden te meten in het IJ. Het IJ stond toen nog in open verbinding met de Zuiderzee. Dit vond plaats tussen september 1683 en september 1684. De daaruit voortvloeiende gemiddelde hoogste vloedstand werd aangenomen als het “STADSPEYL” ofwel het Amsterdams Peil.  Dit peil werd een ref­er­en­tiepunt om bestaande water­kerin­gen op te hogen, zodat een vei­lige hoo­gte van dijken en water­kerin­gen werd bereikt.
In de loop van de 18de eeuw is het AP verder verspreid naar andere delen van het land. In 1818 werd het AP bij koninklijk besluit landelijk tot norm verklaard. Hiermee kwamen andere regionaal in gebruik zijnde peilen te vervallen, zoals ook Het Rottepeil.
Alle peilen in Nederland werden vanaf toen uitgedrukt in hoogten ten opzichte van het AP.  Toen later de meetmethoden nauwkeuriger werden werd heel Nederland opnieuw opgemeten. De nieuwe nauwkeuriger metingen van de peilen worden sinds 1875 uitgedrukt in Normaal Amsterdams Peil (NAP) om verwarring met de eerdere meting te voorkomen. Het peil zelf is ongewijzigd het AP is gelijk aan het NAP.
In 1879 ging men ook in Duitsland en Luxemburg het NAP gebruiken. In 1973 volgden Zweden, Noorwegen en Finland. 

Waterpeilen rond het Ommoordse Veld
Het waterpeil in de Rotte ligt op 1,00m beneden NAP
De Rottekade ligt op ca. 0,25m beneden NAP
Waterpeil in de HeideBes buurt 5,70m beneden NAP
Waterpeil in de Klaverbuurt 5,18m beneden NAP
Waterpeil over de Wilsonweg (hoogbouw) 6.70m beneden NAP
De straatpeilen zijn gemiddeld een meter hoger.
Het laagst polderpeil in het Ommoordse Veld ligt op in het westelijk gedeelte op 6,47m beneden NAP.

Laagste punt van Nederland
Het laagste landniveau in Nederland ligt op 6,76m onder NAP in de Zuidplaspolder in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is door Rijkswaterstaat vastgesteld in 1995. Er ontstond toen discussie over het laagste punt, omdat in het Lage Land in de Prins Alexanderpolder een kunstwerk werd gebouwd bij het punt dat tot die tijd werd beschouwd als het laagste punt van Nederland. Dit gebied lag oorspronkelijk op 7,00m beneden NAP, maar dit was verloren gegaan door ophoging van de grond tot 6,25m onder NAP toen daar een woonwijk werd gebouwd.  Op diverse locaties in de omgeving werd geclaimd dat daar het laagste punt zou liggen. De Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is toen gevraagd te bepalen waar het echte laagst punt is. Zij kwamen tot de volgende definitie:
Onder het laagste punt verstaat Rijkswaterstaat het punt dat de gemiddelde maaiveldhoogte weergeeft van een door mens en dier beloopbaar, nagenoeg horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare en dat, gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, lager ligt dan enig ander maaiveld in Nederland.
Bij nameting bleek dit punt te liggen in Nieuwerkerk aan den IJssel op 6,74m beneden NAP (in 2005 gecorrigeerd naar 6,67m beneden NAP). Het naastgelegen bedrijf Van Vliet Trucks heeft toen aan de gemeente een monument aangeboden. 

AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland
Op de website  www.ahn.nl   is onder de tab “viewer” een aanklikbare kaart te vinden waarop van elk punt in Nederland de hoogte t.o.v. NAP is af te lezen.