dinsdag 30 maart 2021

Dit blog gaat verhuizen

Onze werkgroep is onderdeel van de BOO, de bewonersorganisatie Ommoord. De bewonersorganisatie heeft sinds kort een nieuwe website. Op die website hebben wij nu twee pagina's. Op de vaste pagina de doelstellingen van onze werkgroep en informatie over de activiteiten die wij ondernemen en daarnaast een pagina met een blog voor actuele berichten.Voortaan vindt u dus alle berichten op de pagina van de BOO; https://www.boo.nl. Onder het kopje Activiteiten vindt u beide pagina's van het Ommoordse Veld.

maandag 8 februari 2021

Vandaag het Ommoordse Veld op de voorpagina van NRC Handelsblad

Vandaag opent NRC Handelsblad met een foto van de sneeuwpret op de heuvel in het Ommoordse Veld. Zonder vermelding van plaats, maar voor bewoners van Ommoord zeer herkenbaar. het was een grote drukte gistermiddag op de heuvel. Anderhalve meter afstand werd wel eens vergeten. Maar kinderen genoten zichtbaar van sleetje rijden, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken. Het lijkt erop dat het winterweer nog wel even gaat duren, misschien kan er ook nog geschaatst worden aan het eind van de week. Jammer dat we geen ijsclub hebben die een baan op de vijver kan vegen.

maandag 18 januari 2021

Drukte in het Ommoordse Veld

Dat het Ommoordse Veld bij de bewoners van Prins Alexander een geliefd wandelgebied is, is bekend. Zeker nu we vanwege covid-19 zoveel beperkingen hebben, maken heel veel mensen dagelijks een ommetje door het Ommoordse Veld. Om een goede conditie te houden is voldoende bewegen noodzakelijk, een halfuurtje wandelen is dan prima. In onze mooie groene wijk is dat geen probleem. Op bijgaande foto van het wilgenlaantje is te zien hoe dat er op een zonnige zondagmiddag uitziet. Gelukkig houdt iedereen rekening met elkaar en gaat even achter elkaar lopen bij passeren. Zo is het goed mogelijk om 1,5m afstand te houden. Om wat meer te weten te komen over het gebied waar je doorheen wandelt is het leuk om de website van onze beleveniswijzer te bezoeken en daar wat meer over de achtergronden te lezen: https://www.beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer. Er hoort ook een specifieke wandeling bij die je op je smartphone kunt volgen. Nu ligt het accent op waterbeheer, essentieel in deze laaggelegen polder. De beleveniswijzer willen wij dit jaar verder uitbreiden met informatie over flora en fauna. Daar is ook veel over te vertellen. Eind van het jaar hopen we dat deel klaar te hebben.

maandag 11 januari 2021

Droge voeten

Vanuit de Klaverbuurt was het al een aantal weken niet mogelijk om met droge voeten het Wilgenlaantje naar de kinderboerderij te bereiken. Nu kan dat weer wel, Stadsbheer heeft 18 planken neergelegd om overheen te lopen. Als het veel regent is er altijd wateroverlast op deze plek, die ruim 6m onder de zeespiegel ligt. Behalve de lage ligging speelt ook mee dat op deze plek altijd kwel naar boven komt, je ziet op het water tussen de planken een film liggen alsof er olie op het water ligt. Dat is geen bodemvervuiling maar kwel. Wilt u weten wat kwel is of hoe laag dit stukje van het Ommoordse Veld ligt? Kijk dan eens op https://www.beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer

dinsdag 8 december 2020

Wandel eens door het Ommoordse Veld aan de hand van de beleveniswijzer

In een samenwerkingsverband van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, de Historische Commissie De Ommoordse Polder en de Witte Bollen met medewerking van Stichting Natuurstad (Blijde Wei), Stadsbeheer en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard is een beleveniswijzer tot stand gekomen over het Ommoordse Veld. Wij proberen in kaart te brengen wat er te vertellen valt over het Ommoordse Veld en wat je daarvan daadwerkelijk kunt zien. In eerste instantie hebben wij ons gericht op het waterbeheer. Dat is in een gebied dat op sommige punten ruim 6,5 m onder de zeespiegel ligt erg belangrijk. In een latere fase willen wij ons op flora en fauna richten en op de cultuurhistorische achtergrond. Op het beginscherm https://www.beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer is een blauw vakje 'Lees verder' te zien en een rood vakje 'Naar de wandeling'. Onder 'Lees verder' leest u allerlei informatie over het waterbeheer. Er is een hoogtekaart waarop te zien is dat de hoogteverschillen in het Ommoordse Veld aanzienlijk zijn en u ziet hoe dat met een heel stelsel van sloten en stuwtjes overbrugd wordt. Die verschillende hoogten komen vooral doordat Ommoord in het veen ligt dat vanaf de late middeleeuwen werd afgegraven voor turfwinning. De stad Rotterdam groeide in die tijd sterk en had brandstof nodig vooral voor toenemende nijverheid. Niet alles werd afgegraven, er bleven stukjes over waar de turven te drogen werden gelegd en sommige stukken waren niet geschikt omdat het veen vermengd was met andere grondsoorten. U leest ook wat 'kwel' is. Dit verschijnsel is vaak te zien en doet denken aan milieuvervuiling, wat het niet is. Als je de informatie onder 'lees Verder' bekeken hebt kun je het rode vakje aanklikken en daadwerkelijk gaan wandelen. De wandeling kun je volgen op je mobiele telefoon (bij een Android vanaf versie 8 van het besturingssysteem). Het begint met een duidelijke uitleg over waar iets te zien valt. De wandeling is een kleine 3 km. Wij hadden eind oktober de beleveniswijzer officieel willen 'lanceren', maar dat kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Nu hebben wij de beleveniswijzer online gezet. Juist in deze tijd wandelen heel veel mensen in het Ommoordse Veld en dit geeft een extra dimensie aan de wandeling. De gebiedscommissie Prins Alexander heeft het ontwikkelen van deze beleveniswijzer mogelijk gemaakt. Graag laten wij een gebiedscommissielid te zijner tijd een officiƫle openingshandeling verrichten op een dag dat wij ook excursies eraan vastkoppelen. Maar dat moet nog even wachten op betere tijden wat betreft covid-19. Als u vragen of opmwekingen heeft over de beleveniswijzer horen wij die graag via ommoordseveld@upcmail.nl. Tweemaal per jaar gaan wij de website bijwerken en suggesties zijn heel erg welkom. Het is voor en door bewoners van Ommoord en omgeving.

maandag 7 december 2020

Informatiepaal Ommoordse Veld op de Rottekade

Aan de Rottekade staat nu ter hoogte van het Witsenburgpad een paal aan de Rottekade met de aanduiding 'Ommoordse Veld'. De borden staan op verschillende punten langs de Rotte en zijn geplaatst ter gelegenheid van 750 jaar dam in de Rotte. De informatie op het bord is heel beknopt, maar het verwijst fietsers en wandelaars in elk geval naar het Ommoordse Veld.

woensdag 7 oktober 2020

Wijksafari Waterproef op 24 oktober gaat niet door

De Stichting Hart voor Prins Alexander zou op 24 oktober een Wijksafari organiseren. Waterproef was het thema. Het gaat er om wat bewoners zelf kunnen doen om de woonomgeving beter bestand te maken tegen wateroverlast. Er zouden verschillende workshops op De Blijde Wei zijn, bijvoorbeeld een slimme regenton maken om het riool minder te belasten. Of de tuin anders aanleggen, minder stenen meer zachte ondergrond waarin het regenwater makkelijk weg kan zakken. Goed omgaan met water is in de laaggelegen Alexanderpolder van heel groot belang. Ook in het Ommoordse Veld is waterbeheer heel belangrijk. Het veenweidegebied ligt voor een groot deel zo'n 6 meter beneden de zeespiegel, maar er zijn veel verschillen in hoogte wat het waterbeheer vrij ingewikkeld maakt. Als de waterstand te laag is, klinkt het veen te veel in waarbij CO2 vrijkomt en de bodem nog verder daalt. Als de waterstand te hoog is, klagen we allemaal dat we natte voeten krijgen als we een rondje Ommoordse Veld lopen. Op bijgaande foto is te zien dat dit nog wel eens gebeurt. In het Ommoordse Veld kun je goed zien hoe Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Stadsbeheer Rotterdam waterbeheer in praktijk vormgeven. Wij wilden op 24 oktober onze beleveniswijzer presenteren, een website waar u veel informatie krijgt over het waterbeheer. U leest over stuwtjes, duikers, kwelwater, een kwelsloot en een tussenboezem. Op een wandeling die u op uw telefoon kunt volgen aan de hand van een uitgestippelde route komt u al deze punten tegen. De wandeling is ongeveer 3 km. Voor dit project dat wij ontwikkelden in nauwe samenwerking met de Historische Commissie De Ommoordse Polder, Stichting De Witte Bollen, Natuurstad Rotterdam met adviezen van het Hoogheemraadschap en Stadsbeheer kregen wij subsidie van de Gebiedscommissie Prins Alexander. Graag hadden wij een gebiedscommissielid de opening laten verrichten. Daarbij zouden wij ook excursies organiseren, dat wil zeggen dat wij de uitgezette route zouden lopen met kleine groepjes. Bezoekers moesten een tijdslot reserveren, alles om ons goed te houden aan de RIVM-richtlijnen. Helaas, de aangescherpte coronamaatregelen hebben Natuurstad doen besluiten om alle evenementen voorlopig niet door te laten gaan, dus ook de wijksafari Waterproef en de presentatie van onze beleveniswijzer. Wij denken nu over wanneer en waar we die wel gaan presenteren. Hij komt binnenkort online te staan, dat is zeker. We zullen u informeren wanneer we meer weten.