woensdag 13 mei 2009

17 mei feest op de Blijde Wei

Op 17 mei is er op de Blijde Wei een feestelijke dag. de schapen worden geschoren, er zijn demonstraties schapen drijven, een roofvogelshow, oude ambachten en diverse spelletjes voor kinderen. Het educatief centrum is geopend voor het publiek met informatie over amfibieën en reptielen. U kunt de hele dag terecht in horecagelegenheid De Groene Kikker.
Het dagprogramma begint om 11.00 uur.

zaterdag 9 mei 2009

Vogels spotten

De afgelopen twee weken waren er veel vrije dagen, dus wat meer tijd om door het Ommoordse Veld te lopen. Daar was weer veel te zien. behalve de mooie moerasplanten zijn er ook veel vogels te zien en te horen. Naast de vaste bewoners van het gebied (groene en bonte specht, uilen, veel zang- en rietvogels) waren de afgelopen twee weken de in een eerder bericht genoemde huiszwaluwen meermalen te zien, maar ook de gierzwaluw (donderdag 7 mei 15.00 uur). Vanaf 4 mei was de koekoek regelmatig te horen. Op dinsdagmorgen 5 mei stapten twee lepelaars door de wei waarin de paarden lopen en op zaterdagmiddag 9 mei liep in de wei aan de andere kant van het pad een ooievaar. Er valt voor natuurliefhebbers weer veel te genieten.

vrijdag 8 mei 2009

Rondleiding Piet Florusse

Rond 1990 werd het Ommoordse Veld als park aangelegd, Piet Florusse was daar als stadsbotanicus bij betrokken. Het was eigenlijk de bedoeling om een strook rietland aan te leggen tussen de bebouwing van de Klaverbuurt en de weilanden. Toen na een gedeelte inplanten de rietplantjes op waren en nergens meer te krijgen, deed zich een gelegenheid voor om wat meer variatie aan te brengen in het gebied. De stadsbotanicus kende een boek uit 1892 waarin sprake was van orchideeënveldjes nabij de Rotte. Doordat in de 20e eeuw de waterstand lager was geworden, waren de kenmerkende planten van vochtige voedselarme veengronden verdwenen. Inmiddels was de waterstand weer hoger en zag Florusse planten als echte koekoeksbloem en tweerijige zegge. Hij begreep dat de omstandigheden van dien aard waren dat de orchideeën hier weer een kans hadden. Het duurde nog enkele jaren tot er een paar orchideeën groeiden, daarna nam het aantal gestaag toe. Nu staan er honderden. De rietorchis en de brede orchis kleuren de veldjes aan de kant van de Klaverbuurt in de maand mei paars.
Nog zeldzamer dan de orchideeën is het moeraskartelblad. Dat staat op de Nederlandse Rode lijst voor planten. Ook daarvan zijn er elk voorjaar meer te zien. Andere planten die je hier kunt vinden zijn: ratelaar, kalmoes, scherpe boterbloem, valeriaan, moerasspirea, diverse soorten zegge.
De veldjes zijn volgens Florusse heel uniek. In Vlaardingen is ook zo’n gebied, maar daar staat een groot hek omheen met Natuurreservaat erop. Hier kan iedereen in het voorjaar genieten van de bloemenpracht. Het heeft geen zin om een plantje uit te steken en mee te nemen voor in de tuin, ze groeien alleen op heel speciale plekjes. Het zou ook strafbaar zijn, de Flora- en Faunawet beschermt deze gebieden.

maandag 4 mei 2009

Zwaluwtil in het Ommoordse Veld?


De deelgemeente Prins Alexander heeft de bewoners gevraagd ideeën aan te dragen om de buurt te verfraaien. De indieners moeten betrokken zijn bij de uitvoering en het plan moet samen met andere bewoners zijn opgesteld en breed gedragen worden.

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen heeft het plan ingediend om een zwaluwtil te plaatsen in het Ommoordse Veld op het terrein van De Blijde Wei. Het plan wordt ondersteund door de Werkgroep Breed Wijkbeheer van de BOO, Bewonersvereniging Heide-Bes, Natuur- en Vogelwacht Rotta, het Wijktuinteam, het Wijknatuurteam en de staf van De Blijde Wei.

De zwaluwtil voorziet in broedruimte voor de huiszwaluw. De huiszwaluw is een vogel die steeds zeldzamer wordt in Nederland, o.a. door gebrek aan geschikte nestplaatsen. In het Ommoordse Veld is de huiszwaluw nog steeds te zien. Dit jaar is hij al waargenomen bij het klimaatbosje, boven de paardenwei, boven de wei waar de koeien van de kinderboerderij staan en bij het fietspad vlakbij de Rotte. het aantal vermindert wel elk jaar en dat terwijl zwaluwen zo nuttig zijn, ze vangen wel 9000 insecten per dag.
het voorstel is ingediend en zal verder worden beoordeeld, het lijkt ons heel leuk als het gehonoreerd wordt.

zaterdag 2 mei 2009

Eerste blaadjes aan klimaatbosje


Het klimaatbosje in het Ommoordse Veld, door de deelgemeente Prins Alexander geschonken aan het mooiste plekje van de deelgemeente, stond er tot nu toe wat kaal bij. Het leek de vraag of de bomen waren aangeslagen. Nu komen er dan eindelijk heel voorzichtig wat blaadjes aan de walnotenbomen. Het bosje met de klimaatpaal in het midden vraagt aandacht voor de problematiek van de klimaatverandering. We hebben al veel mensen de tekst op de paal zien lezen, dus dat lukt wel.
Noten zullen de eerste jaren nog niet aan de bomen groeien, pas als de bomen een beetje volwassen zijn, kunnen we in de herfst noten rapen.