woensdag 17 maart 2010

Boomplantdag

Onder toeziend oog van medewerkers van SenR en Gemeentewerken plantten leerlingen van basisscholen uit Ommoord vandaag 104 wilgenstaken in het Ommoordse Veld. Dat is een welkome aanvulling, veel wilgen waren omgewaaid. Waarschijnlijk waren zij aangetast door de watermerkziekte. De knotwilgenlaantjes zijn zeer geliefd bij de bezoekers van het Ommoordse Veld. Het is te hopen dat de nieuwe bomen er nog lange tijd zullen staan.
De leerlingen waren allemaal in een felgeel T-shirt gestoken. Zij waren heel trots op "hun" bomen en deden hun uiterste best om ze netjes recht in de grond te zetten.
Eerder hadden de leerlingen een les over bomen gehad: "Ode aan de boom". Op het weiland van de kinderboerderij naast het Kikkerpad hebben zij wilgentenen gevlochten tot een veekraal. Ook portefeuillehouder Peter Pieterse hielp daarbij een handje, hij moest eerst nog wel een lesje krijgen.

zondag 14 maart 2010

Vos in het Ommoordse Veld

Een uurtje geleden tijdens het koffiedrinken zagen we een vos rennen over het wandelpad langs de Klaverbuurt. Hij verdween in de richting van de Rotte. De vos had kennelijk een rondje Ommoordse Veld gemaakt, elders was hij door honden achternagezeten. Er wordt wel vaker melding gemaakt van een vos in het Ommoordse Veld, maar zo midden op een zondagochtend is toch wel bijzonder.

dinsdag 2 maart 2010

Snoeiwerkzaamheden

In maart voert Gemeentewerken in opdracht van de deelgemeente Prins Alexander snoeiwerkzaamheden uit in het Ommoordse Veld. In de bosplantsoenvakken valt geen licht meer op de ondergrond waardoor de onderbegroeiing verdwijnt. Door vooral hoge bomen te snoeien zal weer een vitaal bosplantsoen met een goede opbouw ontstaan. Er wordt tot een percentage van 5% gesnoeid. Omwonenden zijn door de deelgemeente per brief geïnformeerd. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen.