zondag 23 november 2014

Gebiedscommissie stemt in met bewonersinitiatief Ommoordse Veld

Samen met de historische commissie De Ommoordse Polder en de Historische Vereniging Prins Alexander heeft de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen een bewonersinitiatief ingediend met de titel het Ommoordse Veld in beeld en verhaal.
Wij willen zes informatieborden in het Ommoordse Veld plaatsen met verhalen over de geschiedenis van dit veengebied: over wie er woonden, hoe het veen werd afgegraven en de gevolgen daarvan voor de natuur en de waterhuishouding.
De gebiedscommissie van Prins Alexander vergaderde er afgelopen donderdag over en stemde van harte in met dit initiatief. We kunnen dus aan de slag. Heeft u nog suggesties of een mooie (historische) foto bijvoorbeeld, mail dan ommoordseveld@upcmail.nl

zaterdag 22 november 2014

Weidevogelmanifest


De weidevogels dreigen uit het boerenland te verdwijnen. In het Weidevogelmanifest beschrijven 54 regionale en lokale natuurorganisaties de gewenste aanpak om de weidevogels in de provincie Zuid-Holland te redden. Om jongen te kunnen grootbrengen, zijn meer vochtige, bloemrijke weides nodig waarin de kuikens veilig kunnen opgroeien en genoeg voedsel kunnen vinden
Met het Weidevogelmanifest leveren de natuurorganisaties een bijdrage aan het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat op dit moment wordt voorbereid door de Provincie Zuid-Holland. In dit stelsel worden de subsidies voor agrarisch natuurbeheer ingezet in kerngebieden waar de beste kansen liggen voor verbetering van het leefgebied van de weidevogels. De agrarische natuurverenigingen moeten gaan zorgen voor de uitvoering van de nieuwe aanpak. In het Weidevogelmanifest roepen de natuurorganisaties de provincie, boeren en vrijwilligers op om samen een succes te maken van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer en zo de weidevogels in Zuid-Holland te kunnen behouden.

Ook inwoners van Zuid-Holland kunnen het weidevogelmanifest steunen door voor 1 december de online petitie te tekenen.
U vindt de petitie hier: