zondag 20 september 2009

Vergadering Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen

De werkgroep komt regelmatig bijeen, na de zomervakantie voor het eerst op 14 september. Gesproken werd over de multifunctionele ontmoetingsplek in het Ommoordse Veld. De deelraad heeft in juni met grote meerderheid besloten dat deze er komt, een democratisch genomen besluit dat naar onze mening gerespecteerd dient te worden. Wij proberen in overleg met deelgemeente, opbouwwerk, jongeren bij te dragen aan goede afspraken over beheer en gebruik. Verder streven we naar een zo mooi mogelijk ontwerp binnen de smalle marges van wat is toegestaan op de gekozen locatie: geen bouwwerken, alleen straatmeubilair. Wij vinden dat alle betrokkenen bij dit overleg zich heel actief inzetten om er iets goeds van te maken. Wij hopen dat daarmee aan de bezwaren van sommige omwonenden tegemoet gekomen wordt.
Een tweede punt op de agenda was het door ons geopperde idee om de buurt te verfraaien met een zwaluwtil op de Blijde Wei. Op 5 oktober vergaderen we met ieder die aan de concrete realisatie van het plan een bijdrage kan leveren. Wilt u meedoen, neem dan contact met ons op.
Verder onderzoekt onze werkgroep de mogelijkheid voor een wedstrijd klompjeszeilen voor alle basisscholen in Ommoord op de kanovijver in het Ommoordse Veld. Streefdatum is zomer volgend jaar.

woensdag 2 september 2009

Feestelijk begin nieuwe schooljaar

Afgelopen vrijdag trok een grote stoet kinderen met vrolijke gekleurde ballonnen onder begeleiding van brassbands door het Ommoordse Veld. Het waren leerlingen van de Prins Alexanderschool, de Fridtjof Nansen, de Martin Luther King, de Kruidenhoek, de Albert Plesmanschool en de Marga Klomp├ęschool. De scholen werken samen in het aanbieden van bredeschoolactiviteiten, activiteiten om kinderen hun diverse talenten te laten ontdekken. Om de start van de bredeschoolactiviteiten op een feestelijke manier extra aandacht te geven was er een optocht naar het Ommoordse Veld. Daar werden ballonnen opgelaten. Voor de drie kinderen waarvan de ballon de verste reis aflegt, ligt er een prijs te wachten bij buurthuis De Molshoop.