zondag 26 december 2010

IJsvogel in het Ommoordse Veld

Elke winter is het lot van de ijsvogel in onze streken onzeker. Bij een strenge vorstperiode sneuvelt er altijd een aantal. Elke zomer is het afwachten of de ijsvogel weer te zien is in het Ommoordse Veld. In de afgelopen herfst waren er veel meldingen. Op 3 december voor het laatst. Vandaag meldde Nynke van Eijk dat ze bij een wandeling door het Ommoordse veld de ijsvogel had gezien. Een hele tijd bleef die stil op een tak zitten. Een prachtige foto was bij het bericht gevoegd.
Zelf zagen we de laatste dagen meerdere keren de groene specht en de grote bonte specht die in de bomen aan de westelijke rand van het Ommoordse Veld rustig op zoek waren naar insecten. De bonte specht kwam ook in onze tuin aan de vetbollen hangen. Verder werd er een zilverreiger gesignaleerd tussen kleumende blauwe reigers aan de westkant van het Ommoordse Veld. Laten we hopen dat al deze vogels de winter goed doorkomen.

zaterdag 18 december 2010

Sprookjesachtig mooi in het Ommoordse Veld


Volop winterse taferelen zorgen voor mooie plaatjes in het Ommoordse Veld. Er wordt dan ook druk gefotografeerd: Paarden in de sneeuw, hond in de sneeuw, kinderen in de sneeuw, bomen in de sneeuw. De vogels zijn extra goed te observeren omdat hun verenkleed afsteekt tegen het wit van de sneeuw.
Wat heel mooi is, is een avondwandeling in het Ommoordse Veld. Is het normaal echt donker 's avonds, nu is het er bijna even licht als overdag en kun je overal de paden goed zien. Vanavond dus niet voor de tv, maar de wandelschoenen aan en op naar het Ommoordse Veld!

woensdag 1 december 2010

Afsluitende bijeenkomst monitorgroep MOP

De MOP in het Ommoordse Veld staat er nu ruim een jaar. Regelmatig zijn er bijeenkomsten geweest met een monitorgroep waaraan de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen deelneemt. Er is een enquête gehouden onder bewoners in de directe omgeving. Het blijkt dat de MOP niet intensief gebruikt wordt, de tafeltennistafel is het meest populair. Er zijn weinig klachten binnen gekomen. Er zijn enkele avonden geweest waarop jongeren voor overlast hebben gezorgd. Over vuurwerk en achtergelaten glas wordt het meest geklaagd. Steeds is door politie en jongerenwerkers actie ondernomen. N.a.v. het zware vuurwerk op 6 november is een arrestatie verricht.
De beheersafspraken die tot nu toe golden, blijven van kracht. In geval van concrete situaties van overlast kan de politie gebeld worden op nummer 0900-8844. Klachten rondom de MOP kunnen binnen kantoortijden worden gemeld bij de deelgemeente Prins Alexander, Lisette van Os, tel. 010-2868257

zondag 7 november 2010

Feestje in de MOP


Zaterdagavond was er een feestje in de MOP. De omgeving kon meegenieten van luid gezang en vuurwerk.
In de MOP staan grote vuilnisbakken, desondanks lag er vanmorgen veel troep.
De MOP staat er nu ongeveer een jaar. Van overlast is slechts een enkele keer sprake geweest. Laten we hopen dat dit een incident is geweest en dat de feestvierders er de volgende keer aan zullen denken dat er mensen komen sporten op het sportveld en zich niet willen verwonden aan glasscherven en dat de vuilnisbakken er niet voor niets staan.

donderdag 21 oktober 2010

Veel belangstelling voor roofvogelshow

Ondanks het gure weer was er veel belangstelling voor de roofvogelshow van de Valkenhof die gister op het Ommoordse Veld werd gehouden. Het is herfstvakantie en dan is het leuk als er dichtbij iets leuks te beleven valt. Het was af en toe best spannend, kinderen werden ingeschakeld om de handschoen vast te houden waar de vogels op landden of een prooi voort te trekken die een vogels wilde grijpen. Af en toe was het bukken omdat de vogels laag over scheerden. Er werden diverse vogels geshowd. Torenvalken die we heel vaak zien in het Ommoordse Veld, uilen die hun kop helemaal rond kunnen draaien en op de foto is te zien een ijsvogelsoort, de kookaburra. Dit is niet de ijsvogel die voorkomt in het Ommoordse Veld, maar een uitheemse soort. Alle vogels waarmee de Valkenhof vliegt zijn in gevangenschap geboren en opgeleid voor het vliegen in roofvogelshows. Het zijn geen wilde vogels die gevangen zijn. Het zijn wel echte vleeseters, zij voeden zich met eendagskuikens. Het is geen goed idee om zelf ook zo'n vogeltje in huis te nemen. Je moet een echte valkenier zijn met een diploma om deze dieren te kunnen houden.

vrijdag 15 oktober 2010

Roest in het Ommoordse Veld

Woensdagavond werd gemeld dat gras bij het voetbalveld oranje verkleurde. De deelgemeente liet hekken plaatsen en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. De Plantkundige dienst van de Universiteit van Wageningen is eraan te pas gekomen. Die concludeerde dat het om een schimmel ging, roest genaamd, die verder niet gevaarlijk of schadelijk is. De schimmel komt meestal in de herfst voor op beplanting, een enkele keer ook op gras. De hekken zullen weer verwijderd worden, er is geen sprake van een gevaarlijke situatie.

woensdag 13 oktober 2010

Ommoordse Veld Regatta

Vandaag is de wedstrijd klompzeilen gehouden op de kanovijver in het Ommoordse Veld. Onder leiding van de bredeschoolcoördinatoren hebben de leerlingen van de scholen in Ommoord zeilklompen vervaardigd. Zij werkten met een bouwpakket van de Friese klompenmaker Scherjon. De bredeschoolcoördinatoren en de Werkgroep Ommoordse veld Open & Groen organiseerden samen de wedstrijd, er was een prijs voor de snelste klomp en de mooiste klomp.
Het was best goed weer, maar voor zeilen met klompjes was er wel weinig wind. De kinderen probeerden met blazen en met wapperen met jassen de klompen naar de overkant te krijgen.
De snelste klompen waren gemaakt door de leerlingen van de Prins Alexanderschool. De mooiste klompen kwamen van de Kruidenhoek. Op de foto dobbert de klomp die als mooiste werd gekozen midden op de vijver.
Het was een leuke middag, de kinderen waren heel trots op hun klompen. Wie weet wordt het een jaarlijkse traditie!

woensdag 6 oktober 2010

Klompjeszeilen: Ommoordse Veld Regatta

Charles Tangerman van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen heeft het idee geopperd om in de kanovijver midden in het Ommoordse Veld een wedstrijd klompzeilen te organiseren voor de basisscholen in Ommoord. Dit naar aanleiding van soortgelijke wedstrijden die in Friesland worden gehouden.
Het idee is opgepakt door de bredeschoolcoördinatoren. Onder hun leiding hebben kinderen van verschillende basisscholen met een bouwpakket van een Friese klompenmaker zeilklompjes in elkaar gezet. Het is de bedoeling dat de klompen er zo mooi mogelijk uit gaan zien.
Woensdagmiddag 13 oktober begint om 13.30 een wedstrijd tussen de deelnemende scholen. Er is een prijs voor de snelste klomp en voor de mooiste klomp. In elk geval doen mee de Fridtjof Nansenschool, de Prins Alexander en de Albert Plesman. Van de andere scholen is nog niet zeker of zij hun klompen op tijd af hebben. Het in elkaar zetten van de klomp is voor de leerlingen nog geen simpele opgave. De scholen doen mee met 4 klompen.
We zijn heel benieuwd welke scholen/klompen gaan winnen! Als het een succes is, hopen we er een jaarlijkse traditie van te maken.

donderdag 30 september 2010

Infobord onthuld


Vanmorgen werd door Lisette van Os (rechts op de foto) van de deelgemeente Prins Alexander een informatiebord onthuld in het Ommoordse Veld. Het bord staat bij een ingang aan de President Wilsonweg aan de westzijde van de parkeerplaats. Lisette van Os haalde aan dat er in het verleden problemen zijn geweest rondom de parkeerplaats met overlast voor bewoners. Aan het verminderen van die problemen is door de deelgemeente veel gedaan. Het bord is een positief gebaar als afsluiting.
Op de voorkant van het bord is een plattegrond van het Ommoordse Veld te zien met een aanduiding van de markante punten. Op de achterkant van het bord staan foto's van de bijzondere vogels en planten die in het gebied aangetroffen worden. Verder is er ruimte voor nieuwsberichten. Bij nieuws denken we aan informatie over activiteiten die plaatsvinden in het Ommoordse Veld en directe omgeving (wandelingen, nordic walking, activiteiten op de Blijde Wei) en aan bijzondere waarnemingen of mooie foto's. Nieuws kunt u doorgeven aan Saartje Dienske (links op de foto) van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen via saartje.dienske@xs4all.nl.

maandag 27 september 2010

Alexanderwandeling met NIVON-gids

Zondag 17 oktober kunt u de onlangs gepresenteerde Alexanderwandeling maken o.l.v. Rob Driessen en Cok Beekhuizen, de NIVON-wandelleiders die de route uitgezet hebben. Om 10.30 uur wordt er gestart bij Metrostation Binnenhof. Voor een ieder die niet bekend is met de natuurgebieden in en om Ommoord zal dit een verrassende wandeling zijn. Maar zelfs wie er wel bekend is, kan nog voor verrassingen komen te staan.
Voor meer informatie: NIVON-Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam, 010-4118824

IJsvogel gesignaleerd

De winter van 2009-2010 was streng, met veel ijsdagen. Ook al doet de naam anders vermoeden, voor ijsvogels is dat niet goed. Zij leven van visjes en als er ijs in de sloot ligt, hebben zij niet te eten. Vorig jaar werd de ijsvogel in het Ommoordse Veld regelmatig gesignaleerd, dit jaar nog niet. Maar vandaag zag ik bij de ecologische oever aan de westkant van het park zowel om 12 uur als om vier uur een ijsvogel laag over het water scheren. Het zien van deze prachtige vogel doet je op slag het regenachtige grijze weer vergeten.

zaterdag 25 september 2010

Onthulling infobord

Op donderdag 30 november wordt om 10.00 uur 's ochtends een infobord onthuld in het Ommoordse Veld. Het bord staat bij de parkeerplaats aan de President Wilsonweg aan de kant van de Ommoordse Heuvel. Op het bord komt aan de ene kant een kaart van het Ommoordse Veld met een beschrijving van de markante punten. Aan de andere kant staan bijzondere vogels en planten die te vinden zijn in het Ommoordse Veld. Op het middendeel is ruimte voor nieuws over activiteiten in de omgeving, bijzondere waarnemingen, mooie foto's etc.
Het bord is, in samenwerking met de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, ontworpen door Emma Gerritse. Foto's werden o.a. gemaakt door mevrouw Beukers uit Ommoord. Het -Wijknatuurteam en Natuur- en Vogelwacht Rotta selecteerden de vogels en planten.
Lisette van Os van de deelgemeente Prins Alexander zal het bord onthullen. Heeft u nieuws dat u graag op het bord wilt plaatsen, neem dan contact op met het werkgroeplid Saartje Dienske (saartje.dienske@xs4all.nl )

zaterdag 18 september 2010

Alexanderwandeling gepresenteerd

Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag op kinderboerderij De Blijde Wei het eerste exemplaar van de Alexanderwandeling, de Rotterdamse Veenweideroute door Ben Lindeman van het NIVON uitgereikt aan Patrick Meijer, portefeuillehouder van de deelgemeente Prins Alexander.
De wandelroute heeft een lengte van 9 km. De wandeling kan in delen gelopen worden of uitgebreid worden met extra rondjes, zodat er voor iedereen een aantrekkelijk traject is samen te stellen. De wandeling voert langs het randje van de stad, hier ziet men de overgang stad-platteland. In het routeboekje wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van dit oorspronkelijke veenweidegebied. Het schenkt ook aandacht aan bijzondere flora en fauna. Zelfs voor mensen die het gebied goed kennen, staan er veel interessante wetenswaardigheden in. De wandeling verbindt de groengebieden in Ommoord (Wijktuin en Ommoordse Veld) via de Rottezoom en het Nessebos met de groengebieden in Zevenkamp (Zevenhuizerplas en Wollefoppenpark). We hopen dat mensen die nu nog denken dat Ommoord en Zevenkamp alleen maar saaie buitenwijken zijn, zullen ervaren hoe mooi het is in onze deelgemeente.
De Alexanderwandeling is een uitgave van NIVON Rotterdam en aldaar verkrijgbaar (Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam). Ook bij de bewonersorganisaties Ommoord (Stresemanplaats 8, 3068 JL Rotterdam) en Zevenkamp (Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam) is het boekje te verkrijgen, evenals bij kinderboerderij De Blijde Wei. De kosten zijn €1 per boekje.

zaterdag 11 september 2010

Roofvogelshow uitgesteld

Op 8 september is het Flying circus en de roofvogelshow op het sportveld in het Ommoordse Veld niet doorgegaan i.v.m. de slechte weersomstandigheden. Het programma zal, als de weergoden het toelaten, nu plaatsvinden in de herfstvakantie, op 20 oktober vanaf 15.00 uur.

zondag 5 september 2010

Presentatie Alexanderwandeling, de Rotterdamse veenweideroute


De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen heeft samen met het NIVON Rotterdam, Wollefoppengroen & Co, het Wijknatuurteam Alexander en de vrijwilligers van de Wijktuin Ommoord een wandelroute uitgezet. Een wandeling die de Wijktuin Ommoord en het Ommoordse Veld verbindt met de Rottezoom, de Nessepolder, het Wollefoppenpark, het natuurgebied aan de Zevenhuizerplas en de groengebieden in de wijk Zevenkamp. De routebeschrijving bevat wetenswaardigheden over landschap en historie. De route is naar wens geheel of in delen te lopen.

Om de wandelroute mogelijk te maken dienden de initiatiefnemers een WIJKIDEE in bij de deelgemeente Prins Alexander. Op dit bewonersinitiatief is positief gereageerd. Belangstellenden kunnen daardoor tegen bescheiden betaling (€1,-) over de wandelroute beschikken. Op vrijdag 17 september wordt de nieuwe NIVON-wandelroute gepresenteerd op de kinderboerderij De Blijde Wei. Wie dan aanwezig is kan de wandelroute gratis meenemen.

Het programma, op de kinderboerderij muzikaal omlijst door het duo Scala, is als volgt:

vanaf 14.00 uur inloop. Om 14.30 uur wordt het boekje aangeboden aan de portefeuillehouder van de deelgemeente. Aansluitend is het mogelijk een kleine rondwandeling te maken o.l.v. een NIVON-gids. Daarna kan men nog iets drinken.

8 september roofvogelshow

Stichting Buurtwerk Alexander organiseert op woensdagavonden in september sport- en spelactiviteiten voor jongeren op verschillende plekken in Ommoord. Op 8 september start dit "Flying circus" op het sportveld op het Ommoordse Veld. Voor jong en oud is er om 19.00 uur een roofvogelshow, daarna kunnen de jongeren zich uitleven in sportieve activiteiten zoals pannavoetbal.

woensdag 25 augustus 2010

Werkgroep zit niet stil

23 augustus kwam de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen weer bijeen na de zomervakantie. Op korte termijn hoopt de werkgroep een aantal initiatieven af te ronden. Er is een wandelroute in de maak in samenwerking met Nivon. Die wandelroute gaat langs de randen van de stad en laat zien hoe de stad overgaat in het platteland. Op 17 september wordt de wandelroute gepresenteerd op kinderboerderij De Blijde Wei (inloop vanaf 14.00 uur, presentatie om 14.30 uur). Aanwezigen kunnen het routeboekje dan gratis meenemen.
Op 30 september wordt er in de buurt van de parkeerplaats bij de Wilsonweg een infobord over het Ommoordse Veld geplaatst. Dit vindt plaats om 10.00 uur. Op het infobord is behalve een kaart en natuurinformatie, nieuws over het Ommoordse Veld te vinden.
Een idee van de werkgroep voor een wedstrijd klompjeszeilen op de vijver is opgepakt door de bredeschoolcoördinatoren. Waarschijnlijk gaat de wedstrijd op 13 oktober plaatsvinden.

zaterdag 21 augustus 2010

Brandweer redt paard uit sloot in Ommoordse Veld


Op zaterdagmiddag raakte in het Ommoordse Veld in de wei naast de kinderboerderij een paard in de sloot. Op eigen kracht kon het dier er niet meer uitkomen. Bij pogingen van de eigenaren om het er uit te trekken, raakte het paard alleen maar verder vast in de modder. De brandweer moest er aan te pas komen. Met sjorren aan het uitgeputte paard wilde het aanvankelijk niet lukken. Er moest een speciale takelwagen komen. Inmiddels hadden zich flink wat toeschouwers verzameld. Het paard werd in een "paardenbroek" gehesen. De brandweerlieden moesten daar ook zelf flink de modder voor in. Toen stond het paard snel weer op het droge. De dame en heren van de brandweer kregen een welverdiend applaus.

vrijdag 6 augustus 2010

Ommoordse Veld kleurt paars


De orchideeën, de boterbloemen en de ratelaars zijn weer uitgebloeid. nu zien we vooral de witte bloemen van de moerasspirea, het geel van de rolklaver en dit jaar opvallend veel paars van de kattenstaarten. Langs alle slootjes staan dit jaar veel meer van deze bloemen dan andere jaren. Dat is leuk in de natuur, het is elk jaar weer anders.
De oostkant van het Ommoordse Veld wordt in augustus gemaaid. Daarmee wacht men elk jaar tot de orchideeën uitgebloeid zijn. Er wordt zodanig gemaaid dat bijzondere bloemen nog blijven staan.

vrijdag 2 juli 2010

Provinciale structuurvisie

Vandaag is in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland een amendement aangenomen dat de bebouwingscontour in onze omgeving verlegt. Eerst lag die midden in de Rotte. Nu ligt die ten zuiden van de Rotteoever en ten zuiden van het Ommoordse Veld. Dat betekent dat de Provincie heeft bepaald dat er in dit gebied niet gebouwd mag worden. Een wijziging van het bestemmingsplan is dus niet meer aan de orde.
Nu achtereenvolgens deelgemeente Prins Alexander, Gemeente Rotterdam en Provinciale Staten van Zuid-Holland zich hebben uitgesproken tegen bebouwing in het Ommoordse Veld, denken wij dat ook op lange termijn het groene karakter van het Ommoordse Veld gewaarborgd is.
Er is geen sprake van opname in het Provinciale Landschap Bentwoud-Rottemeren, maar door het verleggen van de bebouwingscontour zijn wij voldoende beschermd.
Het amendement werd ingediend door de VVD, samen met GroenLinks, PvdA, CDA en CU/SGP.

woensdag 16 juni 2010

Monitorkaart Groene Hart

Bij de Monitorkaart Groene Hart wordt het Ommoordse Veld als voorbeeld genoemd van een verbinding tussen stad en buitengebied. De wens om stad en platteland goed met elkaar te verbinden wordt telkens weer naar voren gebracht in publicaties van de overheid en op congressen over de Randstad. Binnenkort wordt de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland vastgesteld. Opname van het Ommoordse Veld en de Rottezoom in het provinciaal landschap Bentwoud-Rottemeren zou een mooie kans bieden mooie woorden om te zetten in concreet beleid. We zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren!

dinsdag 1 juni 2010

Bloemenpracht in het Ommoordse Veld


In de maanden mei en juni staat het Ommoordse Veld vol in bloei. Tussen de boterbloemen, koekoeksbloemen en rode en witte klaver staan de brede orchis en de rietorchis, het moeraskartelblad, de valeriaan en de moerasspirea. De orchideeënsoorten spreken het meest tot de verbeelding, maar het moeraskartelblad is misschien wel het meest bijzonder. Van mei tot september bloeit deze plant met paarse aren. Hij kan 15-70 cm hoog worden.

Als u de planten wilt bewonderen of fotograferen, doet u dit dan vanaf de paden. Dat kan echt prima. Het plukken van een bosje van deze beschermde planten is natuurlijk verboden. Als u zich aan deze regels houdt, kunnen wij allemaal lang plezier hebben van dit bijzondere plekje.

zondag 16 mei 2010

Lepelaars op bezoek


Vanmiddag waren er twee lepelaars op bezoek in het Ommoordse Veld. Wat ons betreft mogen ze hier gerust komen wonen. De witte vogels zijn fraaie verschijningen.
Ziet u ook bijzondere vogels in het Ommoordse Veld? Laat het ons weten of meld het bij Natuur- en Vogelwacht Rotta.

zondag 9 mei 2010

Structuurvisie Provincie Zuid-Holland

In "Visie op Zuid-Holland"beschrijft de provincie hoe zij om wil gaan met de beschikbare ruimte, er moet meer samenhang komen in het beleid en verbinding tussen stad en platteland. Tot onze grote schrik stond het Ommoordse Veld op de kaarten bij deze beleidsstukken weergegeven als bebouwd stedelijk gebied. Dit is in tegenspraak met de wensen van de bevolking van Ommoord. We hebben met zijn allen actie gevoerd tegen het bebouwen van het Ommoordse Veld en willen voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw ter sprake komt. De gemeente Rotterdam heeft onze wens gehonoreerd. Zowel in de Stadsvisie Rotterdam als in het bestemmingsplan 'Ommoord buiten de ring' is het Ommoordse Veld groengebied met een recreatieve bestemming.
We hebben geprotesteerd tegen dit concept van de Structuurvisie. Ook de deelgemeente Prins Alexander en Het Rotterdams Milieucentrum hebben dat gedaan. Dit heeft erin geresulteerd dat in het nieuwe ontwerp de kaart is aangepast. Van het rood van bebouwd stedelijk gebied naar stedelijk groen. De provincie vindt dat het verder aan de gemeente is de groene functies van dit gebied te beschermen. Wij zijn natuurlijk blij met wat we bereikt hebben, maar zouden liefst ook op provinciaal niveau vastgelegd zien dat het gebied een recreatieve functie heeft. In het kader van verbinden stad-platteland willen wij graag dat het gebied van de Rottezoom, het Wollefoppenpark en het Ommoordse Veld wordt opgenomen in het provinciaal Landschap Bentwoud-Rottemeren. Daarmee zou de recreatieve functie op langere termijn het best gewaarborgd zijn.

woensdag 17 maart 2010

Boomplantdag

Onder toeziend oog van medewerkers van SenR en Gemeentewerken plantten leerlingen van basisscholen uit Ommoord vandaag 104 wilgenstaken in het Ommoordse Veld. Dat is een welkome aanvulling, veel wilgen waren omgewaaid. Waarschijnlijk waren zij aangetast door de watermerkziekte. De knotwilgenlaantjes zijn zeer geliefd bij de bezoekers van het Ommoordse Veld. Het is te hopen dat de nieuwe bomen er nog lange tijd zullen staan.
De leerlingen waren allemaal in een felgeel T-shirt gestoken. Zij waren heel trots op "hun" bomen en deden hun uiterste best om ze netjes recht in de grond te zetten.
Eerder hadden de leerlingen een les over bomen gehad: "Ode aan de boom". Op het weiland van de kinderboerderij naast het Kikkerpad hebben zij wilgentenen gevlochten tot een veekraal. Ook portefeuillehouder Peter Pieterse hielp daarbij een handje, hij moest eerst nog wel een lesje krijgen.

zondag 14 maart 2010

Vos in het Ommoordse Veld

Een uurtje geleden tijdens het koffiedrinken zagen we een vos rennen over het wandelpad langs de Klaverbuurt. Hij verdween in de richting van de Rotte. De vos had kennelijk een rondje Ommoordse Veld gemaakt, elders was hij door honden achternagezeten. Er wordt wel vaker melding gemaakt van een vos in het Ommoordse Veld, maar zo midden op een zondagochtend is toch wel bijzonder.

dinsdag 2 maart 2010

Snoeiwerkzaamheden

In maart voert Gemeentewerken in opdracht van de deelgemeente Prins Alexander snoeiwerkzaamheden uit in het Ommoordse Veld. In de bosplantsoenvakken valt geen licht meer op de ondergrond waardoor de onderbegroeiing verdwijnt. Door vooral hoge bomen te snoeien zal weer een vitaal bosplantsoen met een goede opbouw ontstaan. Er wordt tot een percentage van 5% gesnoeid. Omwonenden zijn door de deelgemeente per brief geïnformeerd. De werkzaamheden zullen ongeveer twee weken in beslag nemen.

zaterdag 20 februari 2010

Eerste Rotterdamse huiszwaluwtil geopend door Peter Pieterse

Vanmiddag heeft Peter Pieterse (PvdA), lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander, op kinderboerderij de Blijde Wei in het Ommoordse Veld de zwaluwtil geopend. De zwaluwtil is een initiatief van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen. Het is een echt samenwerkingsproject geworden. De bewonersverenigingen en natuurorgansaties uit de wijk hebben geadviseerd en hun steun gegeven aan het plan. Vooral Natuur- en Vogelwacht Rotta heeft concrete medewerking verleend. De voorzitter, Rien van der Vorm heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de til op een 4 meter hoge stalen paal netjes in de grond kwam te staan.
Iedereen is het erover eens dat de zwaluwtil mooi om te zien is. Het is nu een kwestie van afwachten of de zwaluwen zich er daadwerkelijk zullen vestigen. In Duitsland zijn daar heel positieve ervaringen mee opgedaan. Ook de eerste Nederlandse zwaluwtil die een jaar geleden in Biddinghuizen werd onthuld, werd in het eerste seizoen meteen al door zwaluwen in gebruik genomen. We hebben dus goede hoop.
De Werkgroep dankt iedereen die een bijdrage aan het slagen van het project heeft geleverd en hoopt dat het snel voorjaar wordt en de zwaluwen terugkeren naar het Ommoordse Veld.

zondag 14 februari 2010

Woningnood onder huiszwaluwen

De huiszwaluwtil is een poging om te voorzien in de woningnood onder de huiszwaluwen. Er zijn steeds minder geschikte nestplaatsen voor huiszwaluwen. Een huiszwaluw nestelt onder een (dak)rand maar alleen als die wit of crèmekleurig is. De eieren zouden te warm worden bij donkere kleuren, kennelijk weten de vogels dat. Huiszwaluwen nestelen meestal aan de rand van de bebouwing. Binnen een straal van ongeveer 200 meter moet voldoende klei, leem of modder aanwezig zijn om kleine bolletjes van te maken. het mannetje vliegt af en aan met de bolletjes en het vrouwtje metselt daar laagje voor laagje een keurig nestje van. De plek van het nest moet zodanig zijn dat ze vrij af en aan kunnen vliegen. Bewoners van een huis zijn niet altijd even blij met een zwaluwnest vanwege de mestoverlast. In België krijg je daarom subsidie voor elk zwaluwnest dat bewoond is en dat je laat zitten.
Er zijn kunstnesten voor huiszwaluwen. We hebben er bij de zwaluwtil in het Ommoordse Veld voor gekozen om er aan elke zijde van de til slechts één te plaatsen. Het is de bedoeling dat de zwaluwen het zelf nesten bouwen niet verleren. We zien uit naar de lente en hopen dat de zwaluwen hun nieuwe onderkomen zullen betrekken.

maandag 8 februari 2010

Opening eerste Rotterdamse huiszwaluwtil

20 februari wordt een drukke dag in het Ommoordse Veld. 's Morgens kan er een natuurwandeling gemaakt worden o.l.v. Theo van der Hart en Paul Winckers (zie eerder bericht), 's middags is er van 13.00-15.00 uur een activiteit rond vogels voor kinderen op de kinderboerderij. In elk geval staat vetbollen maken en pindaslingers rijgen op het programma.
Tijdens die activiteit staat ook de opening van de zwaluwtil op het programma. Peter Pieterse, lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander, zal de symbolische onthulling verrichten.
Bijna een jaar geleden heeft de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen een bewonersinitiatief ingediend voor het plaatsen van de til. Aanleiding was een artikel in het blad van de Vogelbescherming over de eerste zwaluwtil die in februari 2009 was geplaatst in Biddinghuizen. Wij zijn niet de enigen die enthousiast zijn geworden. Binnen een jaar staan er al 15 huiszwaluwtillen in Nederland, dit ondanks het feit dat het een vrij kostbaar object is. Zoetermeer heeft de primeur in Zuid-Holland, maar in Rotterdam zijn wij uniek. Wij hopen met deze til een oplossing te bieden voor de woningnood onder de huiszwaluwen en ze blijvend te behouden in het Ommoordse Veld.

zondag 31 januari 2010

Zwaluwtil staat


De zwaluwtil is geplaatst op de kinderboerderij. Rien van der Vorm, voorzitter van Natuur- en Vogelwacht Rotta, heeft hiervoor gezorgd. Op de website van Rotta is te zien hoe hij zich in de bak van een graafmachine naar boven laat hijsen om alles netjes op zijn plaats te krijgen.
Het plaatsen was nog geen eenvoudige onderneming. De til is heel zwaar en moet stevig verankerd worden. Eerst moest er een grondplaat ingegraven worden om de paal op vast te zetten. De maten die op papier aangeleverd waren bleken niet te kloppen met de werkelijke maatvoering. Er moesten dus nieuwe gaten geboord worden. De plaatsing moest uitgesteld worden.
Woensdag 25 januari werd een tweede poging ondernomen (de foto's ziet u op de site van Rotta). Nu ging het beter. Alleen toen de hele klus geklaard was en de graafmachine net het terrein wilde verlaten, kwam er nog een bezorgdienst het terrein oprijden met twee platen voor aan de onderkant van de til. De graafmachine kon weer terug om de onderplaten tegen de bodem van de til te monteren. Helaas klopten ook hier de voorgeboorde gaten niet en waren er ook onvoldoende bouten meegeleverd. Tijdelijk is het vastgezet. Rien zal nog een keer omhoogklimmen om het beter te doen. Maar: het ziet er prachtig uit!

vrijdag 29 januari 2010

Winterwandeling Ommoordse Veld

Op zaterdag 20 februari organiseren Theo van der Hart (tel. 010-4217261) en Paul Winckers (tel. 010-4201750) een winterwandeling door de Wijktuin en het Ommoordse Veld. De winter heeft zijn eigen bekoring met de silhouetten van de kale bomen waarin vogels goed te zien zijn.
Verzamelen bij metrostation Romeynshof om 10.00 uur, duur van de wandeling 2,5 uur. Goed schoeisel is aan te bevelen.
het wordt een drukke dag in het Ommoordse Veld op 20 februari. Kinderboerderij De Blijde Wei organiseert van 13.00-15.00 uur een vogelactiviteit voor kinderen en om 14.00 uur wordt de zwaluwtil geopend. Daarover later meer.

woensdag 13 januari 2010

Eerste monitorbijeenkomst MOP

De monitorgroep rond de MOP is op 12 januari voor het eerst bijeen geweest. Als werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen nemen wij deel aan die groep. De MOP wordt tot nu toe niet veel gebruikt, gezien het koude weer is dat niet zo verwonderlijk. De Nordicwalkinggroep laat weten dat schuilen voor de regen niet zoveel zin heeft, je blijft niet droog op deze plek.
Geluidsoverlast is er tot nu toe niet geweest. Er ligt wel eens wat zwerfvuil, terwijl de prullenbakken toch nooit vol zijn. Buurtbewoners storen zich echter vooral aan de foeilelijke graffiti op de MOP. Dat zelfs het bord met het gedicht van Deelder nu is volgespoten, getuigt wel van heel weinig respect. Bewoners van de Söderblomplaats die hun huis willen verkopen, merken dat aspirant-kopers niet gecharmeerd zijn van het uitzicht op de MOP.
Ideeën om dit probleem aan te pakken zijn bijvoorbeeld het beplanten van de buitenkant van de MOP met klimop. Dat is groen en geeft meteen enige beschutting tegen de wind en regen. Er moeten wel gaten voor geboord worden in het beton dat om de MOP ligt. De binnenkant van de MOP zou door een graffitikunstenaar in een passende stijl en kleur vormgegeven kunnen worden. De ervaring leert dat dit illegale spuiters op een afstand houdt.
Buurtbewoners die echt uitgekeken zijn op de lelijke tags kunnen natuurlijk ook een groene spuitbus kopen en de MOP weer groen spuiten!

zondag 10 januari 2010

Zwaluwtil gearriveerd

De zwaluwtil is gearriveerd op de Blijde Wei. De zeshoekige til heeft een doorsnede van 2.40 m. De til heeft gegalvaniseerde stalen profielen en komt op een stalen paal 4 m boven de grond te staan. De til moet goed verankerd worden, hij moet natuurlijk niet bij de eerste de beste storm naar beneden komen. Natuur- en Vogelwacht Rotta gaat zorgen voor het plaatsen van de til. Op 20 februari zal de til officieel in gebruikgenomen worden. Om de zwaluwen een beetje op weg te helpen zijn enkele kunstnesten aan de til bevestigd. Het is de bedoeling dat ze zelf meer nesten gaan metselen.

Winterse drukte

Het is al weken echt winter, door sneeuw en gladheid zijn de wegen vandaag weer slecht begaanbaar. Op de paden van het Ommoordse Veld is het druk. Ondanks sneeuw en kou trekken mensen er massaal op uit om even te wandelen, te sleeën of zelfs te langlaufen. Bij de heuvel staat weer een koek-en-zopie, waar je als het te koud wordt even iets warms kunt krijgen.
Voor vogels is de winter een moeilijke tijd. De ijsvogel is voor het laatst gezien op 23 december, aan het begin van de vorstperiode. Er is nu niet zoveel open water om vis te vangen. Ook aalscholvers kleumen bij een open wak op zoek naar een visje. Eenden worden vaak gevoerd in deze periode en voor kleinere vogels hangen buurtbewoners in het wilgenlaantje allerlei vetbolletjes op. Er wonen veel vogelliefhebbers in en om het Ommoordse Veld.