woensdag 6 oktober 2010

Klompjeszeilen: Ommoordse Veld Regatta

Charles Tangerman van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen heeft het idee geopperd om in de kanovijver midden in het Ommoordse Veld een wedstrijd klompzeilen te organiseren voor de basisscholen in Ommoord. Dit naar aanleiding van soortgelijke wedstrijden die in Friesland worden gehouden.
Het idee is opgepakt door de bredeschoolcoördinatoren. Onder hun leiding hebben kinderen van verschillende basisscholen met een bouwpakket van een Friese klompenmaker zeilklompjes in elkaar gezet. Het is de bedoeling dat de klompen er zo mooi mogelijk uit gaan zien.
Woensdagmiddag 13 oktober begint om 13.30 een wedstrijd tussen de deelnemende scholen. Er is een prijs voor de snelste klomp en voor de mooiste klomp. In elk geval doen mee de Fridtjof Nansenschool, de Prins Alexander en de Albert Plesman. Van de andere scholen is nog niet zeker of zij hun klompen op tijd af hebben. Het in elkaar zetten van de klomp is voor de leerlingen nog geen simpele opgave. De scholen doen mee met 4 klompen.
We zijn heel benieuwd welke scholen/klompen gaan winnen! Als het een succes is, hopen we er een jaarlijkse traditie van te maken.

Geen opmerkingen: