zondag 22 november 2009

Deelder in het Ommoordse Veld

De opening van de MOP in het Ommoordse Veld werd opgeluisterd met de aanwezigheid van Jules Deelder. De reden om speciale aandacht te besteden aan de opening van deze ontmoetingsplek is dat de jongeren die het initiatief hebben genomen in het verleden voor veel overlast hebben gezorgd. De deelgemeente heeft door daar een groepsaanpak op te zetten en afspraken met de jongeren te maken, dit weten te veranderen. Dat de jongeren nu een eigen plek krijgen waar ze niemand tot last hoeven te zijn, is daarvan een gevolg. Er zijn goede afspraken gemaakt over leefregels in en om de multifunctionele ontmoetingsplaats. Een monitorgroep is ingesteld om die afspraken te bewaken.
De MOP is er niet uitsluitend voor de jongeren. Ook groepen Nordic walkers hebben aangegeven er wel eens even te willen uitrusten. Hondenbezitters kunnen er overdag gebruik van maken of ook voetballers die een partijtje spelen op het voetbalveld. Buurtbewoners maakten zaterdag al plannen voor een opzoomerbijeenkomst of een buurtbarbecue.
De leefregels inspireerden Deelder tot een gedicht, dit speciaal aan Ommoord gewijde kunstwerk hangt nu in de MOP. Hij hield een toespraak met een duidelijke moraal: laten we een beetje verdraagzaam zijn naar elkaar!

Peter Pieterse opent MOP Ommoordse Veld

Peter Pieterse, dagelijks bestuurder van de deelgemeente Prins Alexander, opende zaterdag 21 november onder grote belangstelling de multifunctionele ontmoetingsplaats op het Ommoordse Veld.
De MOP komt voort uit een burgerinitiatief van een groep jongeren die een plek wil om elkaar te ontmoeten zonder overlast voor de omgeving te veroorzaken. De deelraad heeft dit voorstel aangenomen onder voorwaarde van duidelijke afspraken over gebruik en beheer. Er is veel te doen geweest over de MOP. Een aantal buurtbewoners maakt zich grote zorgen. Er zijn gelukkig ook veel buurtbewoners die de MOP een kans willen geven. Aanwezig bij de opening waren de groep jongeren die het initiatief hebben genomen, bestuurders en ambtenaren van de deelgemeente, deelraadsleden, buurtbewoners. Speciale gast van deze middag was Jules Deelder (een idee van ons werkgroeplid Charles Tangerman). De leefregels inspireerden hem tot een gedicht. Dit unieke kunstwerk hangt in de MOP en werd door Pieterse en Deelder samen onthuld. Na het officiële gedeelte was deze eerste ontmoeting nog lang gezellig, alle aanwezigen lieten zich de soep en de broodjes goed smaken.

dinsdag 17 november 2009

Deelder bij opening MOP

Op 21 november om 16.00 uur wordt de multifunctionele ontmoetingsplaats in het Ommoordse Veld feestelijk geopend door portefeuillehouder van de deelgemeente Peter Pieterse bijgestaan door Jules Deelder. De bekende Rotterdamse dichter en nachtburgemeester heeft zijn creatieve geest losgelaten op de MOP, het resultaat zal zaterdag onthuld worden.
Deelder wordt 24 november 65 jaar, RTV Rijnmond heeft deze week uitgeroepen tot Deelder-week en zal elke dag aandacht besteden aan deze markante Rotterdammer.
U wordt allen uitgenodigd om de opening van de MOP bij te wonen, het begint om 16.00 uur. Na de opening wordt de beheersovereenkomst getekend door alle betrokken partijen. Daarna is er nog een hapje en een drankje.

Vergadering Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen dd. 9 november 2009

In onze vergadering van november spraken we over de multifunctionele ontmoetingsplaats in het Ommoordse Veld en de plannen voor de opening op 21 november. We vinden de MOP niet echt mooi geworden. De suggestie werd gedaan om een begroeiing met bijvoorbeeld klimop aan te planten. Na de opening zullen we deel blijven uitmaken van de monitorgroep.
Voor de zwaluwtil is een bouwvergunning aangevraagd. Natuur- en Vogelwacht Rotta gaat zorgen dat de til in de grond komt te staan.
We denken alvast na over volgende actiepunten. Als u ideeën hebt, zijn die altijd welkom!

woensdag 4 november 2009

Bewonersinitiatief zwaluwtil


Donderdag 29 oktober hebben wij het bewonersinitiatief van de zwaluwtil gepresenteerd. Alle aanwezigen reageerden positief. Dagelijks bestuurder Geertje Boekhoudt heeft officieel bekendgemaakt dat ons initiatief gehonoreerd wordt. We kunnen aan de slag en hebben inmiddels een bouwvergunning aangevraagd. Binnenkort hebben wij dan in het Ommoordse Veld de eerste Rotterdamse zwaluwtil (en zelfs de eerste Zuid-Hollandse zwaluwtil).

Herfstwandeling vanaf Blijde Wei

Recreatieschap Rottemeren organiseert op zondag 8 november een wandeling onder het motto 'Er op uit in 't groen!'. De wandeling start in het Ommoordse Veld op kinderboerderij de Blijde Wei. Er zijn tochten van 5, 10 en 15 km uitgezet. De tocht van 5 km kan afgelegd worden aan de hand van puzzelopdrachten speciaal voor jongere kinderen. Het is ook mogelijk deel te nemen aan een natuurexcursie, die begint om 14.00 uur. Aangeraden wordt om een verrekijker mee te nemen. Deelnemers aan de wandeling hebben een primeur: zij mogen vast een kijkje nemen in het nieuwe bezoekerscentrum van Natuur en Vogelwacht Rotta dat volgend jaar voor het publiek open zal gaan.
Meedoen met de wandeling kost 1 euro voor volwassenen en 50 cent voor kinderen.