zondag 22 november 2009

Deelder in het Ommoordse Veld

De opening van de MOP in het Ommoordse Veld werd opgeluisterd met de aanwezigheid van Jules Deelder. De reden om speciale aandacht te besteden aan de opening van deze ontmoetingsplek is dat de jongeren die het initiatief hebben genomen in het verleden voor veel overlast hebben gezorgd. De deelgemeente heeft door daar een groepsaanpak op te zetten en afspraken met de jongeren te maken, dit weten te veranderen. Dat de jongeren nu een eigen plek krijgen waar ze niemand tot last hoeven te zijn, is daarvan een gevolg. Er zijn goede afspraken gemaakt over leefregels in en om de multifunctionele ontmoetingsplaats. Een monitorgroep is ingesteld om die afspraken te bewaken.
De MOP is er niet uitsluitend voor de jongeren. Ook groepen Nordic walkers hebben aangegeven er wel eens even te willen uitrusten. Hondenbezitters kunnen er overdag gebruik van maken of ook voetballers die een partijtje spelen op het voetbalveld. Buurtbewoners maakten zaterdag al plannen voor een opzoomerbijeenkomst of een buurtbarbecue.
De leefregels inspireerden Deelder tot een gedicht, dit speciaal aan Ommoord gewijde kunstwerk hangt nu in de MOP. Hij hield een toespraak met een duidelijke moraal: laten we een beetje verdraagzaam zijn naar elkaar!

Geen opmerkingen: