donderdag 28 februari 2008

Wie maakt in het Groenjaar 2008 de mooiste foto van het Ommoordse Veld?

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseert in het kader van het Groenjaar 2008 een fotowedstrijd. De vraag is wie in dit jaar de mooiste foto van het Ommoordse Veld maakt.
De deelnemers kunnen per persoon 1 foto inleveren op briefkaartformaat, 10x15. Inzendingen, met op de achterkant duidelijk naam en adres, kunnen worden ingeleverd bij of toegestuurd aan het Informatiepunt Ommoord van de Bewonersorganisatie Ommoord. Het Informatiepunt Ommoord is op werkdagen geopend van 09.30 uur - 11.30 uur en van 13.30 - 15.30 uur. Het is gevestigd in Wijkgebouw Romeynshof, Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam, telefoon 010-4555823. Na afloop van de wedstrijd kan de foto daar, als men dat wenst, ook weer worden opgehaald.
Inleveren kan tussen 4 maart en 1 september 2008. De datum van de prijsuitreiking wordt nog nader bekend gemaakt in overleg met de jury. Prijswinnaars ontvangen naast een eervolle vermelding ook een aandenken. De winnende foto wordt gepubliceerd en, met toestemming, wordt er een ansichtkaart van gemaakt (hiervoor hebben wij een digitale versie nodig).
Een maandelijks wisselende selectie van de foto’s wordt tentoongesteld in de ruimte van het Infopunt. Namen van de fotografen worden erbij vermeld tenzij duidelijk wordt aangegeven dat men dat niet wenst.

Van actiegroep naar werkgroep

Bewoners van Ommoord hebben zich de afgelopen maanden met succes ingezet voor het behoud van het Ommoordse Veld in zijn huidige vorm. Graag zouden de bewoners ook op langere termijn het authentieke karakter van dit gebied willen behouden.
Onder de paraplu van Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord is daarom een Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen opgericht. Naast leden van de voormalige actiegroep zijn in deze groep vertegenwoordigd leden van Breed Wijkbeheer en van bewonersvereniging Heide-Bes. De werkgroep stelt zich ten doel:
- Het Ommoordse Veld en het aanpalend groen aan de Rotte, langs de gehele noordrand van Ommoord, in zijn huidige vorm te behouden en waar mogelijk de natuurwaarde te verhogen.
- De betrokkenheid bij het Ommoordse Veld van de bewoners van Ommoord en de omliggende wijken te vergroten.
- Het gebruik van het Ommoordse Veld door natuurliefhebbers en sportieve recreanten te bevorderen.
- De waardering van het Ommoordse Veld ook bij beleidsmakers zodanig te verhogen dat men niet meer op het idee zal komen hier huizen te bouwen.

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep. Via de link "Teken de petitie" kunt u nog steeds uw suggesties kwijt over de toekomst van dit gebied.