dinsdag 15 november 2016

Achter de QR-code: Hoogteverschillen in het Ommoordse Veld


NAP = Normaal Amsterdams Peil
Het NAP is in de 17e eeuw in Amsterdam ontstaan. In die tijd kwamen nog vaak overstromingen voor. Men wilde de stad beter beschermen tegen de zee en begon met dagelijks de hoogste waterstanden te meten in het IJ. Het IJ stond toen nog in open verbinding met de Zuiderzee. Dit vond plaats tussen september 1683 en september 1684. De daaruit voortvloeiende gemiddelde hoogste vloedstand werd aangenomen als het “STADSPEYL” ofwel het Amsterdams Peil.  Dit peil werd een ref­er­en­tiepunt om bestaande water­kerin­gen op te hogen, zodat een vei­lige hoo­gte van dijken en water­kerin­gen werd bereikt.
In de loop van de 18de eeuw is het AP verder verspreid naar andere delen van het land. In 1818 werd het AP bij koninklijk besluit landelijk tot norm verklaard. Hiermee kwamen andere regionaal in gebruik zijnde peilen te vervallen, zoals ook Het Rottepeil.
Alle peilen in Nederland werden vanaf toen uitgedrukt in hoogten ten opzichte van het AP.  Toen later de meetmethoden nauwkeuriger werden werd heel Nederland opnieuw opgemeten. De nieuwe nauwkeuriger metingen van de peilen worden sinds 1875 uitgedrukt in Normaal Amsterdams Peil (NAP) om verwarring met de eerdere meting te voorkomen. Het peil zelf is ongewijzigd het AP is gelijk aan het NAP.
In 1879 ging men ook in Duitsland en Luxemburg het NAP gebruiken. In 1973 volgden Zweden, Noorwegen en Finland. 

Waterpeilen rond het Ommoordse Veld
Het waterpeil in de Rotte ligt op 1,00m beneden NAP
De Rottekade ligt op ca. 0,25m beneden NAP
Waterpeil in de HeideBes buurt 5,70m beneden NAP
Waterpeil in de Klaverbuurt 5,18m beneden NAP
Waterpeil over de Wilsonweg (hoogbouw) 6.70m beneden NAP
De straatpeilen zijn gemiddeld een meter hoger.
Het laagst polderpeil in het Ommoordse Veld ligt op in het westelijk gedeelte op 6,47m beneden NAP.

Laagste punt van Nederland
Het laagste landniveau in Nederland ligt op 6,76m onder NAP in de Zuidplaspolder in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is door Rijkswaterstaat vastgesteld in 1995. Er ontstond toen discussie over het laagste punt, omdat in het Lage Land in de Prins Alexanderpolder een kunstwerk werd gebouwd bij het punt dat tot die tijd werd beschouwd als het laagste punt van Nederland. Dit gebied lag oorspronkelijk op 7,00m beneden NAP, maar dit was verloren gegaan door ophoging van de grond tot 6,25m onder NAP toen daar een woonwijk werd gebouwd.  Op diverse locaties in de omgeving werd geclaimd dat daar het laagste punt zou liggen. De Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is toen gevraagd te bepalen waar het echte laagst punt is. Zij kwamen tot de volgende definitie:
Onder het laagste punt verstaat Rijkswaterstaat het punt dat de gemiddelde maaiveldhoogte weergeeft van een door mens en dier beloopbaar, nagenoeg horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare en dat, gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, lager ligt dan enig ander maaiveld in Nederland.
Bij nameting bleek dit punt te liggen in Nieuwerkerk aan den IJssel op 6,74m beneden NAP (in 2005 gecorrigeerd naar 6,67m beneden NAP). Het naastgelegen bedrijf Van Vliet Trucks heeft toen aan de gemeente een monument aangeboden. 

AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland
Op de website  www.ahn.nl   is onder de tab “viewer” een aanklikbare kaart te vinden waarop van elk punt in Nederland de hoogte t.o.v. NAP is af te lezen.
 
 

Achter de QR-code

Op de informatiepanelen in het Ommoordse Veld staat een QR-code afgedrukt. Op elk bord vindt u de QR-code links onderaan het bord. De QR-code is vierkant en bestaat uit witte en zwarte blokjes. Op je mobiele telefoon kun je een app installeren waarmee je de QR-code kunt decoderen.
Hiermee krijgt men toegang tot de website van de historische commissie 'De Ommoordse Polder' met de teksten van de infopanelen in het Ommoordse Veld. Bij elk paneel is er extra achtergrondinformatie bij één van de onderwerpen op het bord. Je kunt die extra informatie gewoon thuis op de website lezen, maar ook in het Veld als je bij het bord staat met je smartphone in de hand.

Wij weten niet hoe vaak de QR-code gebruikt wordt en hoe vaak die extra informatie gelezen wordt. Omdat we die stukken niet voor niets hebben geschreven, zullen we van nu af aan elke twee maanden een aflevering "Achter de QR-code" publiceren.

woensdag 2 november 2016

Stuwen in het Ommoordse Veld


In november voert de gemeente werkzaamheden uit aan diverse stuwen in het Ommoordse Veld. Een stuw is een houten dam die in een watergang een bepaald, vastgesteld waterpeil in stand houdt. In het Ommoordse Veld en directe omgeving bevinden zich relatief veel stuwen.
In de afgelopen jaren zijn de slechtste stuwen in het gebied al vervangen. Nu pakken we ook de overige stuwen aan.
In veel gevallen zal de oude stuw volledig worden vervangen door een nieuwe. Bij sommige stuwen is een kleinere ingreep voldoende, zoals vervanging van een deel van het hout, of het aanbrengen van extra kleigrond in geval van een lek buitenom een stuw (onderspoeling).
Met het vernieuwen en vervangen van deze  stuwen verwachten wij dat de stuwen in het Ommoordse Veld weer voor langere tijd mee kunnen.
De werkzaamheden duren nog dit hele najaar. De aannemer zal overlast voor de wandelaars en schade aan de paden en het terrein zoveel als mogelijk voorkomen. Het Ommoordse Veld is tenslotte een kwetsbaar gebied, met op verschillende plekken bijzondere vegetatie. 

Meer informatie:
Stadsbeheer Gebiedskantoor Prins Alexander
tel 010-4899870
Over de werkzaamheden: dhr. M. van der Voort
Overige vragen/opmerkingen: dhr J. Huiberts