donderdag 29 november 2007

Wethouder Karakus belooft: "Het Ommoordse Veld blijft open en groen!"

Vandaag, 29 november, is de Stadsvisie 2030 behandeld in de gemeenteraad. Zoals al eerder duidelijk is geworden, steunen alle partijen ons streven om het Ommoordse Veld open en groen te houden. Het openbaar groen vinden alle raadsfracties belangrijk. Er zijn over dit onderwerp twee moties ingediend. Arno Bonte van GroenLinks diende de motie in m.b.t. het Wollefoppenpark en Tom Harreman van de PvdA over het Ommoordse Veld. Vanaf de publieke tribune hebben we gezien hoe alle partijen hun handtekening onder de moties zetten. Er is duidelijk veel sympathie voor onze actie, ook bij wethouder Karakus. Men heeft 'begrepen dat het niet om een klein groepje actievoerders gaat, maar dat heel Ommoord bijzonder veel waarde hecht aan dit gebied.
De wethouder heeft, na het commentaar van alle fracties gehoord te hebben, toegezegd om plannen voor woningbouw in het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark uit de Stadsvisie te schrappen. De moties zijn daarmee overbodig geworden. Ons doel is bereikt.
Wij hebben vandaag ervaren dat ons vertrouwen in de democratie terecht is gebleken en we zijn natuurlijk dolblij met de uitkomst: HET OMMOORDSE VELD BLIJFT OPEN EN GROEN!

woensdag 28 november 2007

Stadsvisie in de gemeenteraad op 29 november

Morgen, 29 november, wordt de Stadsvisie behandeld in de gemeenteraad. De vergadering begint om 14.00 uur en de Stadsvisie staat als punt 15 op de agenda. Hoe laat dat precies zal zijn is moeilijk te voorspellen.
Als u niet naar de Coolsingel komt, maar toch het debat wil volgen kan dat live op internet. Via www.rotterdam.nl - gemeentebestuur-gemeenteraad, komt u bij de live-uitzending. Voor iedereen in Ommoord geldt: "Vol verwachting klopt ons hart!"

zondag 25 november 2007

Wandelen voor Ommoordse Veld Open & Groen

Vandaag, zondag 25 november, heeft ondanks het zeer slechte weer een grote groep mensen meegewandeld met Open & Groen. Als een lang lint slingerde de groep van een paar honderd mensen zich door het Ommoordse Veld. Voorafgaande aan de behandeling van de Stadsvisie in de gemeenteraad van aanstaande donderdag wilden we nog een signaal geven dat het natuurgebied ons zeer dierbaar is en dat wij het willen houden zoals het nu is, open en groen.
Voor we aan de wandeling begonnen, werden we toegesproken door Robert Krul, voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander. Samen met portefeuillehouder Erwin van Duin was hij aanwezig om de aanwezigen te verzekeren dat er vanuit deelgemeentebestuur en alle politieke partijen uit de deelgemeente alles aan gedaan is om onze actie te ondersteunen. Hij memoreerde het eerste contact met ons, begin juli, als onervaren actievoerders en meende dat wij snel geleerd hadden!
De raadsleden van de Coolsingel werden vandaag vertegenwoordigd door Duco Hoogland van de PvdA. Ook hij liep met ons door het Veld ondanks regen- en hagelbuien. Zijn mening is dat wij ons echt geen zorgen hoeven maken, alle partijen zijn het met elkaar eens dat er niet gebouwd moet worden op het Ommoordse Veld. Als de wethouder niet zelf van de plannen afziet, ligt er een motie klaar die raadsbreed gesteund zal worden. Het is fijn om te horen, het stemt ons optimistisch. We gaan het zeker volgen in de raad van aanstaande donderdag en zullen pas juichen als de plannen definitief van de baan zijn.
Ondanks de kou en de regen kijken wij terug op een geslaagde middag. We bedanken iedereen die ons kwam steunen, de honderden inwoners van Ommoord e.o. en in het bijzonder Robert Krul, Erwin van Duin en Duco Hoogland.

zondag 18 november 2007

Spandoeken weg?

Vanaf eind augustus hebben twee spandoeken in het Ommoordse Veld gehangen met de tekst HANDEN AF VAN HET OMMOORDSE VELD. Ze zijn nu weg. Een is door de koeien op de horens genomen en heeft dat niet overleefd. De andere hebben wij zelf verwijderd. Het ligt netjes gewassen te wachten op de twee actiedagen die we nog te gaan hebben: 25 november de wandeling vanaf de kinderboerderij om 14.00 uur en 29 november de raadsvergadering aan de Coolsingel eveneens om 14.00 uur.
Alle inwoners van Ommoord e.o. zijn van harte welkom bij de wandeling en natuurlijk ook onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

zondag 11 november 2007

Wandel mee op 25 november

Op 29 november wordt de Stadsvisie 2030 in de gemeenteraad besproken. De wethouder blijft vasthouden aan zijn plan om in het Ommoordse Veld huizen voor hogere inkomensgroepen te bouwen.
Wij hebben een beroep gedaan op onze gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad om dit te verhinderen en gelukkig steunen alle fracties ons in ons streven. Dit heeft ons veel vertrouwen in de politici in de raad gegeven. Zij hebben er begrip voor dat in een wijk met veel hoogbouw, zoals Ommoord, ook een stukje groen onontbeerlijk is. Arno Bonte van GroenLinks heeft aangekondigd een motie in te dienen om bouwplannen te voorkomen.
Omdat de wethouder volhardt in zijn plan, zijn wij echter nog niet gerust op de goede afloop. Wij krijgen veel vragen. Iedereen in Ommoord wil graag nog iets doen. Daarom is op een vergadering van onze groep besloten om een wandeling door het Ommoordse Veld te organiseren op de zondag voorafgaande aan het debat in de gemeenteraad. Kom op 25 november om 14.00 uur naar het Ommoordse Veld om duidelijk te maken dat wij allemaal willen dat het Ommoordse Veld Open en Groen blijft! We verzamelen voor de ingang van kinderboerderij De Blijde Wei en wandelen als groep door het gebied. Wilt u anderen oproepen om ook te komen? Onder het kopje links vindt u een flyer die u kunt ophangen of verder kunt verspreiden. We hopen op een mooi zonnetje en een hoge opkomst.