zondag 23 november 2008

Het Klimaatbosje

Het klimaatbosje in het Ommoordse Veld staat op een plek die ervoor gemaakt lijkt, een driehoekje vlak bij de Rotte. Twee dagen na aanplant krijgen de boompjes het al zwaar te verduren, maar volgens de experts kunnen ze daar best tegen.
Het klimaatbosje bestaat uit drie walnotenbomen (juglans regia). De eerste jaren zullen er nog geen walnoten te oogsten zijn, dat zal nog wel een jaar of tien duren.
Het bosje staat op een plek die veel wandelaars en fietsers passeren bij het binnenkomen van het Ommoordse Veld. Het planten van klimaatbosjes is een initiatief van de Stichting Landschapsbeheer Nederland. Het is de bedoeling om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem en voorbijgangers aan te zetten tot denken over wat zij zelf kunnen doen. Midden tussen de drie bomen staat een paal met de tekst:
hier
Dit is een klimaatbosje. Deze bomen zijn op dit moment bezig CO² te binden. Dit is hard nodig, want CO² uitstoot is een belangrijke oorzaak van klimaatsverandering.
De 12 Provinciale Landschappen en Landschapsbeheer Nederland werken hier aan de oplossing van het klimaatprobleem. En wat doet U?”

Voor tips kunt u kijken op http://www.klimaatstraatfeest.nl/. Kijk ook eens op de website van het Rotterdams milieucentrum, http://www.mileucentrum.rotterdam.nl/ (link op deze pagina) . Iedereen kan iets doen aan het klimaatprobleem!

Klimaatbosje op mooiste plekje van de deelgemeente

Vrijdag 21 november plantte Geertje Boekhoudt, dagelijks bestuurder van de deelgemeente prins Alexander, een klimaatbosje in het Ommoordse Veld. Zij werd bijgestaan door Aad Tetteroo, voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord en vele vrijwilligers. Dat zij haar taak serieus opvatte, blijkt wel uit onderstaande foto.
Kinderen van groep 7 van de Prins Alexanderschool plantten bollen in de directe omgeving. Klimaatbosje en bollen werden geplant van het geld dat de werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen mocht besteden omdat het gebied is verkozen tot mooiste groene plekje in de deelgemeente Prins Alexander.

woensdag 19 november 2008

Waar komt het klimaatbosje?

Het klimaatbosje wordt geplant vlakbij de Rotte. Waar het fietspad dat vanaf de President Wilsonweg langs de Klaverbuurt loopt zich aan de voet van de dijk in tweeën splitst, is een driehoek waar de walnotenbomen geplaatst zullen worden. Vanuit de Klaverbuurt gaat men in de Paardehoefklaver de brug naar het Ommoordse Veld over en neemt het fietspad naar links.
Om halftwee zullen we ons daar verzamelen. Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers die zich aangemeld hebben om mee te helpen bij het graven van de plantgaten.

zondag 16 november 2008

Planten klimaatbosje op 21 november

Op 21 november is het zover: we gaan het klimaatbosje en bollen planten in het Ommoordse Veld. We doen dit van het prijzengeld dat hoort bij de uitverkiezing van het Ommoordse Veld tot mooiste groene plekje van de deelgemeente.
Om 13.30 zal de heer Tetteroo namens de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord de aanwezigen welkom heten. Daarna zullen vrijwilligers de plantgaten graven en zal Geertje Boekhoudt namens het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander de bomen planten. Ondertussen planten leerlingen van groep 7 van de Prins Alexanderschool in de directe omgeving de bollen.
Het klimaatbosje krijgt een officiële status door een klimaatpaal, ter beschikking gesteld door de Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland. Het klimaatbosje heeft een symbolische waarde, het attendeert op het klimaatprobleem en vraagt aandacht voor een duurzaam beheer van natuur en milieu in de toekomst.
We hopen op een mooie zonnige dag en nodigen alle belangstellenden van harte uit om aanwezig te zijn.