zondag 23 november 2008

Klimaatbosje op mooiste plekje van de deelgemeente

Vrijdag 21 november plantte Geertje Boekhoudt, dagelijks bestuurder van de deelgemeente prins Alexander, een klimaatbosje in het Ommoordse Veld. Zij werd bijgestaan door Aad Tetteroo, voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord en vele vrijwilligers. Dat zij haar taak serieus opvatte, blijkt wel uit onderstaande foto.
Kinderen van groep 7 van de Prins Alexanderschool plantten bollen in de directe omgeving. Klimaatbosje en bollen werden geplant van het geld dat de werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen mocht besteden omdat het gebied is verkozen tot mooiste groene plekje in de deelgemeente Prins Alexander.

Geen opmerkingen: