zondag 16 november 2008

Planten klimaatbosje op 21 november

Op 21 november is het zover: we gaan het klimaatbosje en bollen planten in het Ommoordse Veld. We doen dit van het prijzengeld dat hoort bij de uitverkiezing van het Ommoordse Veld tot mooiste groene plekje van de deelgemeente.
Om 13.30 zal de heer Tetteroo namens de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord de aanwezigen welkom heten. Daarna zullen vrijwilligers de plantgaten graven en zal Geertje Boekhoudt namens het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander de bomen planten. Ondertussen planten leerlingen van groep 7 van de Prins Alexanderschool in de directe omgeving de bollen.
Het klimaatbosje krijgt een officiƫle status door een klimaatpaal, ter beschikking gesteld door de Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland. Het klimaatbosje heeft een symbolische waarde, het attendeert op het klimaatprobleem en vraagt aandacht voor een duurzaam beheer van natuur en milieu in de toekomst.
We hopen op een mooie zonnige dag en nodigen alle belangstellenden van harte uit om aanwezig te zijn.

Geen opmerkingen: