zondag 20 november 2011

Nieuwe straatnaam Ommoordse Veld

Op 1 november 2011 werden in de wijk Ommoord vijftien nieuwe straatnamen officieel in gebruik genomen. Het gaat om fiets- en voetpaden die tot op die datum naamloos waren en daarom voor politie, brandweer en ambulance moeilijk te vinden. De werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord heeft zich altijd ingezet voor naamgeving van dit soort paden.
In het Ommoordse Veld heeft het fietspad naar de Rotte langs de Klaverbuurt nu een naam gekregen: het Hoogerbruggepad. Het pad is genoemd naar een boerderij die vroeger aan de Rotte heeft gestaan: Te Hoogerbrugge.

donderdag 10 november 2011

MOP zonder kop

De MOP is in 2009 in het Ommoordse Veld gekomen door een burgerinitiatief van een groep jongeren. Onze werkgroep heeft zich op het standpunt gesteld dat het Ommoordse Veld voor iedereen is en dat er ook voor jongeren ruimte moet zijn om elkaar te ontmoeten. Wij hebben gepleit voor een multifunctionele ontmoetingsplek, omdat het ons de vraag leek of de jeugd waar het om ging nog lang behoefte zou hebben aan een ‘hangplek’.
Complicerende factor was dat in het Ommoordse Veld niet gebouwd mag worden en de jongeren wel een dak boven hun hoofd wilden. De deelgemeente heeft gezocht naar iets dat geplaatst zou kunnen worden als straatmeubilair. Bij de vormgeving, bij de plek waar de MOP geplaatst is, zijn de jongeren nauw betrokken geweest.
Nu heeft de rechter geoordeeld dat de MOP toch een vergunningplichtig bouwwerk is en dat de overkapping verwijderd moet worden. De bankjes, de tafeltennistafel en de prullenmanden kunnen blijven staan.
Wij zijn van mening dat de uitspraak van de rechter gerespecteerd dient te worden. De deelgemeente zou de uitspraak kunnen aanvechten. Omdat de MOP nauwelijks gebruikt wordt, lijkt ons dit een nutteloze strijd. Natuurlijk is het jammer van het geïnvesteerde geld. Daarmee heb je echter ook aan jongeren in Ommoord laten zien dat hun mening telt en dat zij serieus genomen worden. Dat kun je opvatten als een investering in de toekomst.

dinsdag 1 november 2011

Ommoordse Veld onveilig en donker?

Nederland is één van de meest verlichte landen van Europa. In onze omgeving zijn het vooral de kassen die voor lichtvervuiling zorgen. Afgelopen weekend organiseerden de milieufederaties de ‘Nacht van de nacht”. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders een donkerder nacht wil en dat lichtvervuiling aan bijna de helft van de Nederlanders het zicht op de sterrenhemel ontneemt. Bij een volkomen duistere nacht is het mogelijk om in Nederland 2500 sterren te zien. Door lichtvervuiling zien we in de steden maximaal 100 sterren. Planten en dieren raken ontregeld door de lichthinder.
Onlangs verscheen in de Havenloods een artikel waarin het Ommoordse Veld donker en onveilig wordt genoemd. Iedereen zou het erover eens zijn dat er verlichting moet komen in het Ommoordse Veld. Wij zijn verbaasd, wij hebben deze geluiden nog nooit gehoord. Wel hebben wij klachten gehoord dat het nooit meer echt donker wordt door het toenemend aantal kassen.
Het aanleggen van verlichting in het Ommoordse Veld zou een zeer kostbare aangelegenheid zijn. Er wordt in het gebied veel gewandeld, maar of er veel behoefte is om op winteravonden een wandeling te maken, lijkt ons zeer de vraag. Voor een enkele wandelaar lijkt ons dit geen verantwoorde investering, er zijn voldoende andere plekken in Ommoord waar je goed verlicht kunt wandelen.
Als werkgroep zouden wij liever donkerder nachten in het Ommoordse Veld willen dan verlichting.