donderdag 25 december 2014

Kerstcadeau?

Wandelaars in het Ommoordse Veld reageerden verrast op de nieuwe banken die geplaatst zijn door Stadsbeheer. Al vaak hebben vooral oudere bewoners van Ommoord aangegeven dat er meer banken moeten komen in het Ommoordse Veld om even uit te rusten en mooi uit te kijken over het landschap. Door leden van onze werkgroep is die wens meermalen doorgegeven aan (deel)gemeente en Stadsbeheer.
Deze herfst heeft het Ommoordse Veld echt een grote opknapbeurt gekregen. De paden zijn aangepakt, het voetbalveld wordt gedraineerd en nu zijn er ook banken bij geplaatst.
Er wordt goed voor ons gezorgd en daar zijn we heel dankbaar voor!

zondag 23 november 2014

Gebiedscommissie stemt in met bewonersinitiatief Ommoordse Veld

Samen met de historische commissie De Ommoordse Polder en de Historische Vereniging Prins Alexander heeft de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen een bewonersinitiatief ingediend met de titel het Ommoordse Veld in beeld en verhaal.
Wij willen zes informatieborden in het Ommoordse Veld plaatsen met verhalen over de geschiedenis van dit veengebied: over wie er woonden, hoe het veen werd afgegraven en de gevolgen daarvan voor de natuur en de waterhuishouding.
De gebiedscommissie van Prins Alexander vergaderde er afgelopen donderdag over en stemde van harte in met dit initiatief. We kunnen dus aan de slag. Heeft u nog suggesties of een mooie (historische) foto bijvoorbeeld, mail dan ommoordseveld@upcmail.nl

zaterdag 22 november 2014

Weidevogelmanifest


De weidevogels dreigen uit het boerenland te verdwijnen. In het Weidevogelmanifest beschrijven 54 regionale en lokale natuurorganisaties de gewenste aanpak om de weidevogels in de provincie Zuid-Holland te redden. Om jongen te kunnen grootbrengen, zijn meer vochtige, bloemrijke weides nodig waarin de kuikens veilig kunnen opgroeien en genoeg voedsel kunnen vinden
Met het Weidevogelmanifest leveren de natuurorganisaties een bijdrage aan het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat op dit moment wordt voorbereid door de Provincie Zuid-Holland. In dit stelsel worden de subsidies voor agrarisch natuurbeheer ingezet in kerngebieden waar de beste kansen liggen voor verbetering van het leefgebied van de weidevogels. De agrarische natuurverenigingen moeten gaan zorgen voor de uitvoering van de nieuwe aanpak. In het Weidevogelmanifest roepen de natuurorganisaties de provincie, boeren en vrijwilligers op om samen een succes te maken van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer en zo de weidevogels in Zuid-Holland te kunnen behouden.

Ook inwoners van Zuid-Holland kunnen het weidevogelmanifest steunen door voor 1 december de online petitie te tekenen.
U vindt de petitie hier:

donderdag 9 oktober 2014

Voetbalveld krijgt faceliftHet renoveren van het voetbalveld wordt groots aangepakt. Er wordt onder regie van Stadsbeheer een diepe greppel gegraven en er wordt veel grond op het sportveld gebracht. Ook het hondenveld wordt meegenomen. Hondenbezitters zullen daar blij mee zijn, want er zaten veel kuilen die de honden soms zelf gegraven hebben, maar die ook tot gebroken hondenpoten hebben geleid.

De werkzaamheden leidden tot onrust onder bewoners. "Zijn ze daar nu bouwkavels aan het maken" was een vraag die ons gesteld werd. Dat is absoluut niet het geval, er wordt echt niet gebouwd in het Ommoordse Veld. Niet alleen omdat het niet verantwoord is om in een zo laag gelegen gebied te bouwen, maar ook omdat iedereen beseft dat het Ommoordse Veld voor bewoners heel belangrijk is. Burgemeester Aboutaleb heeft tijdens zijn wandeling met ons door het park gesuggereerd dat we moeten zorgen voor een beschermde status. Hij heeft daar zelf al initiatieven in genomen. Fantastisch zulke steun.

dinsdag 16 september 2014

Werkzaamheden in het Ommoordse Veld

Binnenkort worden er onder regie van Stadsbeheer werkzaamheden uitgevoerd in het Ommoordse Veld aan het sportveld en het veld tussen het sportveld en de heuvel. Onze werkgroep had in gesprekken met de voormalige deelgemeente en Stadsbeheer al eerder aangekaart dat op het sportveld heel vaak water staat. Zodra er wat regen gevallen is, kan er geen partijtje voetbal meer gespeeld worden. Scholen willen er bij mooi weer graag hun gymles geven, maar dat was de laatste tijd maar zelden mogelijk. Het is natuurlijk jammer als er een sportveld ligt en het niet gebruikt kan worden.
De oorzaak is dat we in een veengebied wonen, zo'n 6 m onder de zeespiegel. Er is in het verleden wel eens een laag zand aangebracht, maar die zakt al heel snel weer weg in het veen. Er is een paar jaar geleden een flinke greppel gegraven, dit heeft echter nog onvoldoende geholpen. Ons is uitgelegd dat het probleem niet gemakkelijk definitief is op te lossen, maar dat men graag nog eens een poging wil doen.
Eerst gaat de oude toplaag van het sportveld eraf. Die wordt verwerkt op de heuvel. De heuvel wordt door het klinken van de veengrond steeds lager en zal nu dus weer ietsje hoger worden: leuk voor het sleetje rijden in de winter.
De greppel die er nu ligt, zal flink verbreed worden. Op het sportveld zal een drainagesysteem en een zandlaag worden aangebracht. Ook tussen het sportveld en de heuvel komen drains te liggen.
Het is fijn dat het probleem aangepakt wordt, wij hopen dat er daarna weer een flink aantal jaren lekker gesport kan worden op het veld. Maar de onderlaag blijft natuurlijk slappe veengrond, daar kan ook Stadsbeheer niets aan veranderen.

maandag 15 september 2014

Medewerkers Blijde Wei bedankt!

De Werkgroep Ommoordse Veld bestaat op dit moment uit 7 vrijwilligers. Wij organiseren de concerten op de Blijde Wei. Het is elk jaar best veel werk om de subsidie te regelen, de programmering rond te krijgen en op de dag van het concert te zorgen dat alles goed loopt. Vanaf dit jaar moet er ook een vergunning worden aangevraagd.

Gelukkig krijgen we veel hulp. De deelgemeente heeft ons altijd goed ondersteund, wij hopen dat dit met de komst van de gebiedscommissies niet zal veranderen. Verder steken steeds meer mensen hun handen uit de mouwen als het gaat om stoelen neer te zetten of weer netjes op te ruimen. En last but not least staan de medewerkers van de Blijde Wei altijd voor ons klaar ondanks hun eigen drukke werkzaamheden op de zondag. Daarom kregen zij vandaag, na afloop van alle concerten, een bloemetje. Annemieke, Chantal, Diane, Mariëlle en Mandy bedankt voor jullie hulp!

Burgemeester Aboutaleb in het Ommoordse Veld


Onlangs kwam de burgemeester met het nieuwe college van B en W kennismaken bij de Bewonersorganisatie Ommoord. Hij beloofde toen op korte termijn een bezoek te brengen aan het Ommoordse Veld. Ons slotconcert was daarvoor een mooie aanleiding. Samen met zijn echtgenote maakte hij kennis met muzikaal talent uit onze wijk en met een groep bewoners die dat, zoals uit de reacties bleek, zeer op prijs stelden.

Na het concert maakte de werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen met de burgemeester en zijn vrouw een wandeling door het Ommoordse Veld. Wij vertelden iets over het veenweidelandschap en het parkachtige middendeel, door de architect ontworpen als een operadecor. De burgemeester merkte de vele hoogteverschillen in de waterstanden op die door stuwtjes goed geregeld worden. Hij toonde zich een groot voorstander van het bewaren van het groene karakter van dit soort gebieden en begreep heel goed waarom de bewoners van Ommoord zo zuinig zijn op dit stukje historisch landschap. Hij adviseerde ons om bij de gebiedscommissie aan te kaarten dat het Ommoordse Veld een beschermde status moet krijgen. Er zijn op dit moment absoluut geen plannen om te bouwen in het groen. Zeker niet als dat groen meer dan 6 m beneden de zeespiegel ligt. Men richt zich nu helemaal op verdichting van de stad waar alle infrastructuur al aanwezig is. Maar je weet nooit wat in een verre toekomst weer gaat spelen.

Het advies van de burgemeester sluit aan bij onze doelstellingen. Het beschermen van het gebied is het voornaamste doel van onze werkgroep. Verder organiseren we diverse activiteiten als wandelingen of concerten om zoveel mogelijk mensen naar het Ommoordse Veld te lokken en zo de betrokkenheid van de bewoners zo groot mogelijk te maken.

Wij vonden het heel bijzonder dat de heer en mevrouw Aboutaleb zo uitgebreid de tijd hebben genomen voor hun kennismaking met het Ommoordse Veld. We zijn het dan ook helemaal eens met de woorden van een buurtbewoner tegen de burgemeester: "Je doet het hartstikke goed joh!"

Kijk op onze facebookpagina voor meer foto's van alle evenementen van dit seizoen.

Laatste concert van dit seizoen

Op 14 september, in de Rotterdamse parkenmaand, was het laatste zondagmiddagconcert van dit seizoen op kinderboerderij de Blijde Wei. Willem Blonk trad op met het Seylsteenensemble, een groep zangers uit Ommoord. Allemaal waren zij al eens met Willem op zeilreis geweest om meerstemmig te (leren) zingen. Dat ging ze nu uitstekend af. Het programma was gevarieerd, het begon met Ketelbinkie en het eindigde met Een meisje dat van Scheveningen kwam. Daartussen zaten o.a. liederen over de liefde en de natuur van Mozart en Mendelssohn. Maar ook het Schotse Skye boat song waarbij Willem prachtig de link van de historie van de redding van bonnie prince Charlie naar de actualiteit van het Schotse "Yes or No'-debat wist te leggen.
Het was prachtig weer, de geiten en de pauw hielden zich deze keer rustig en er was een enthousiast publiek. Onder hen tot verrassing van de vele Ommoorders twee heel speciale gasten, de heer en mevrouw Aboutaleb genoten mee van het concert. Na afloop van het concert prees de burgemeester de zangers maar ook alle vrijwilligers die dit soort evenementen mogelijk maken.
Een mooiere afsluiting van het seizoen hadden wij ons niet kunnen wensen. Wij hopen volgend jaar weer een reeks concerten te kunnen organiseren.

woensdag 3 september 2014

Zondagmiddagconcert in het Ommoordse Veld: zeilende zangers en zangeressen


Zeezeiler en musicus Willem Blonk vaart regelmatig uit met een schip vol zingende Ommoorders. De laatste jaren bezeilden ze de Engelse, Deense en Noorse kust. Op zondagmiddag 14 september om 15.00 uur zingt een zestal met de naam Seylsteen Ensemble op Kinderboerderij De Blijde Wei.
Op het programma niet alleen muziek van de zee, zoals een vierstemmig ‘Ketelbinkie’ en ‘Three Fishers’ van Jurriaan Andriessen, maar ook natuurliederen van o.a. Mendelssohn, liefdesliedjes uit de Engelse Renaissance en volksliedjes in kunstige bewerkingen. De ‘titelsong’ van het ensemble is een prachtig vijfstemmig madrigaal.
Het Seylsteen Ensemble bestaat uit Edith van Dam, Anje Aantjes, Wilma Stolk, Wessel Nusselder, Raaf Cornelisse en leider Willem Blonk, die ook gitaar en piano speelt.
Het concert wordt georganiseerd door de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen en is gratis toegankelijk. Het is alweer het laatste concert van de serie zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld van dit jaar. Het concert maakt onderdeel uit van het programma van “Rotterdamse parkenmaand’. Van 6 tot 28 september worden er in vier weekenden groene activiteiten georganiseerd in Rotterdamse parken. Het is de bedoeling om in deze ‘parkenmaand’ nog meer bewoners kennis te laten maken met de parken en perken van onze stad! Je kunt bijvoorbeeld struinen door de haven, onkruidpizza’s bakken of op zoek gaan naar paddenstoelen. En natuurlijk naar de zeilende zangers komen luisteren! Kijk voor alle activiteiten op www.rotterdamseparken.nl
De Blijde Wei is in het Ommoordse Veld en op de fiets te bereiken langs de Rotte. Met de auto of het ov via de President Wilsonweg en het Kikkerpad. De auto kan geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de Kip of op een parkeerplaats aan de overzijde van de President Wilsonweg. Alleen als u in het bezit bent van een invalidenontheffing kunt u parkeren vlak bij de ingang van De Blijde Wei.

 

zondag 31 augustus 2014

Zondagmiddagconcert op De Blijde Wei

Echt zomers was het niet, daarom wilde het duo Cora Greevenbosch (fluit) en Willem Blonk op een beschut plekje spelen. Wij willen de musici graag onder de mooie rieten kap laten optreden, maar daar bleven de muziekstandaards deze keer echt niet staan. Er woei een frisse noordwestenwind en er waren soms dreigende luchten, maar al met al zijn er maar een paar druppels gevallen. Daarmee hebben we erg veel geluk gehad.
Ondanks de minder ideale omstandigheden was er veel publiek dat genoot van de mooie muziek die Cora en Willem ten gehore brachten. Een gevarieerd programma van Bach tot Spaanse flamengo's en tango's. Cora speelde "De geit" van Honneger als stuk dat heel toepasselijk was op deze locatie, maar de dieren van de Blijde Wei eisten vandaag ook regelmatig een solo op. Vooral de eenden en de schapen hadden er echt plezier in.
Over 14 dagen (op zondag 14 september) is er weer een concert. Dat is dan het laatste in de serie van dit seizoen. Dat concert staat in het teken van de Rotterdamse Parkenmaand. In de maand september vinden in diverse parken door de hele stad heen activiteiten plaats. Rotterdam wil graag laten zien dat het een groene stad. is.

Vleermuizen in het Ommoordse Veld

Vrijdagavond ging een groep van ruim 25 mensen met Wouter den Boer het Ommoordse Veld in om vleermuizen te spotten. Er waren kinderen en volwassenen, iedereen genoot zichtbaar van de tocht. De excursie startte op De Blijde Wei waar Wouter interessante dingen vertelde over hoe en waar vleermuizen leven. De vleermuis slaapt overdag en komt in de schemering tevoorschijn om elke nacht bergen insecten te vangen. De snelle vliegers vinden hun weg door ultrasone geluiden te maken, zo hoog dat mensen ze niet kunnen horen. Elke soort vleermuis heeft zijn eigen frequentie. Met een batdetector zijn de geluiden wel te horen en kun je aan de hand van de frequentie ook bepalen om welke soort het gaat.
Zodra het schemerig genoeg was, zette Wouter zijn batdetector aan en hoorde je dat er voortdurend vleermuizen in de omgeving waren. Soms zag je ze ook als ze als ze afstaken tegen de nog enigszins lichte lucht. Vaak vliegen ze juist langs de bomen en dan kun je alleen de geluiden opvangen. We ontdekten op onze korte wandeling drie soorten: de dwergvleermuis (zo groot als een mus), de iets grotere ruige dwergvleermuis en de laatvlieger die de grootte heeft van een merel. De laatvlieger dankt zijn naam aan het feit dat hij een half uurtje later uitvliegt dan de andere soorten.
De Flora- en faunawet beschermt de vleermuis, het zijn heel nuttige dieren. Verstoring van hun nesten of hun leefomgeving mag niet. Een extra reden om goed op het Ommoordse Veld te passen.

vrijdag 22 augustus 2014

31 augustus zondagmiddagconcert Ommoordse Veld


Cora Greevenbosch en Willem Blonk spelen op het volgende zondagmiddagconcert op fluit en pianomuziek van Bach, Berloz, Godard, Ibert, Honneger, Albeniz, Piazolla en Chopin. Heel toepasselijk heet het stuk van Honneger "Le chèvre" (De geit). We zijn benieuwd of de geit van de Blijde Wei ook mee zal doen, zoals hij wel eens doet bij de concerten.
Cora groeide op in Ommoord en is na haar studie aan het conservatorium muziekdocent en zij speelt in diverse ensembles. Soms op de dwarsfluit, soms op de Indiase dwarsfluit, de bansuri, waar zij zich ook in gespecialiseerd heeft.
Willem Blonk is in Ommoord zeer bekend als de cantor-organist in de Open Hof. Hij is dirigent, docent en uitvoerend musicus. Hij is de motor achter de marktconcerten en de zondagavondconcerten in de Open Hof.

Het concert begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk. Met ov of auto bereikbaar via de President Wilsonweg. Daar moet u de auto laten staan bij de parkeerplaats met de Kip of aan de overzijde bij de flats.  Alleen invaliden met een ontheffing mogen het Kikkerpad afrijden en dicht bij de Blijde Wei parkeren. Stadstoezicht zal in de toekomst streng toezicht houden op het parkeren.

donderdag 14 augustus 2014

Vleermuisexcursie in het Ommoordse veld


Sommige mensen denken dat vleermuizen vampiers zijn die je aanvallen. Niets is minder waar. Het zijn nuttige dieren die in de schemering op jacht gaan naar insecten. Ze zenden daarbij ultrasone geluiden uit die ervoor zorgen dat ze op hun snelle vlucht nergens tegenaan vliegen. Met een batdetector kun je die geluiden opvangen en horen.
In het weekend van vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2014 wordt de 18e internationale Nacht van de Vleermuis georganiseerd. 30 landen doen hier aan mee. In Nederland worden op veel plaatsen vleermuisexcursies gehouden. Dit jaar ook in het Ommoordse Veld, waar verschillende soorten vleermuizen te vinden zijn.
Wouter den Boer, vleermuiskenner uit Ommoord, organiseert in samenwerking met de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen en het CNME van de Blijde Wei een vleermuisexcursie op vrijdagavond 29 augustus. Om 20.30 uur wordt er verzameld op De Blijde Wei (voor de Groene Kikker). Wouter vertelt kort iets over de vleermuizen die we tegen kunnen komen en hoe we ze met een batdetector kunnen ontdekken. Zodra het echt gaat schemeren, gaan we op pad, we lopen een rondje door het Ommoordse Veld. De excursie duurt maximaal tot 22.30 uur.
Voor deze excursie moet u zich opgeven via ommoordseveld@upcmail.nl . Wees er snel bij, want het aantal deelnemers is beperkt. Kinderen tot 10 jaar kunnen alleen onder begeleiding mee. U ontvangt een bevestiging van uw deelname. Als het op vrijdagavond heel hard regent, verplaatsen we de excursie naar de zaterdagavond. Daarvan ontvangt u dan bericht via de mail. Deelname is gratis. Een zaklamp voor op de (terug)weg is misschien handig.

dinsdag 5 augustus 2014

Wandelpad in Ommoordse Veld door gemeente aangepakt

Op 9 maart brachten wij verslag uit van ons laatste overleg met de deelgemeente. Wij kregen de toezegging dat de kruising bij de Klaverbuurt die dikwijls onder water staat zou worden aangepakt. Dat is inmiddels gebeurd, de kruising ligt er weer mooi bij. Het zal niet voor eeuwig zijn, in de slappe veengrond zakken de paden makkelijk weg. Maar voorlopig krijgt u geen natte voeten meer in dit deel van het Ommoordse Veld.
Ook andere paden zijn wel eens aan een opknapbeurt toe, maar dat zijn ingrijpende en kostbare operaties. We moeten nog wat geduld hebben. Wij blijven aandacht vragen voor goede toegankelijkheid voor iedereen.

maandag 28 juli 2014

Met dank aan Provinciale Staten


Op 9 juli 2014 heeft Provinciale Staten de “Visie Ruimte en Mobiliteit” vastgesteld. Daarin is het Ommoordse Veld opgenomen in de beschermingscategorie 2.
Dat ging niet vanzelf. In de ontwerpvisie werd beschermingscategorie 3 voorgesteld, behorend bij “Stedelijk groen”. In die categorie 3 is het voor de gemeente betrekkelijk eenvoudig om de bestemming van het gebied te veranderen. Dit was een achteruitgang ten opzichte van de in 2010 vastgestelde structuurvisie. Niet alleen het Ommoordse Veld maar ook de gehele Rottezone aan de noordrand van Ommoord tot aan de Rottebandreef , de Nessepolder en een gebied bij de Rotte aan het eind van de Middelweg  vielen in categorie 3. Het Rottemerengebied kreeg als regionaal recreatiegebied de hogere beschermingscategorie 2.
In februari dienden wij een zienswijze in bij de provincie, met als argument dat het gehele Rottemerengebied inclusief de hiervoor genoemde delen in dezelfde categorie 2 zouden moeten vallen, zodat het gehele aaneensluitende recreatiegebied  een robuuster geheel wordt met een gelijke beschermingsstatus. 
Aanvankelijk werd deze zienswijze door Gedeputeerde Staten alleen voor de Nessepolder en het gebied bij de Middelweg overgenomen. Dat bijgestelde ontwerp werd door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale Staten ter vaststelling. In de hoorzitting van Provinciale Staten op 23 mei hebben wij onze zienswijze voor de Rottezone en het Ommoordse Veld nogmaals toegelicht. Het resultaat daarvan werd duidelijk bij de vaststelling op 9 juli, waar aan de gehele zienswijze inclusief Rottezone en Ommoordse Veld werd tegemoet gekomen met een indeling bij beschermingscategorie 2, zodat inderdaad een robuust regionaal recreatiegebied  ontstaat met een gelijke beschermingsstatus. Wij zijn de leden van Provinciale Staten daar zeer dankbaar voor.

zondag 13 juli 2014

North Sea Round Town in Ommoord groot succes

Dat Jazz populair is blijkt niet alleen uit een uitverkocht North Sea Jazz, maar ook uit de populariteit van North Sea Round Town. Wie geen kaartje kon bemachtigen voor Ahoy kon op diverse plekken in de stad terecht en deze keer ook in het Ommoordse Veld. Het Standard Jazz Quintet speelde mainstream jazz, nummers die iedereen bekend in de oren klinken en een breed publiek aanspreken.
Ondanks voorspellingen van pittige buien was het prachtig weer voor een concert, heerlijk om buiten te zitten en niet te warm.
Niet eerder waren er zoveel mensen afgekomen op een door ons georganiseerd concert op de Blijde Wei. Het waren er meer dan 300. De meeste mensen komen uit Ommoord, maar er waren ook bezoekers van verder weg. De bekendheid van North Sea Round Town speelt daar zeker een rol in. We hebben alle stoelen en banken aangesleept die wij ter beschikking hadden, desondanks moesten velen staan. De meeste mensen vonden dat niet zo erg, je loopt wat rond, maakt een praatje met bekenden en haalt wat te drinken bij de bar. De bar wordt bemand door de horecaondernemer van de kinderboerderij en is dit jaar professioneler van opzet.
Stadstoezicht kwam langs vanwege klachten van mensen die vonden dat er te veel auto's reden over het Kikkerpad en dat er niet goed geparkeerd werd. Musici moeten echter met hun instrumenten als keybord, contrabas en drumstel wel tot op de kinderboerderij rijden en meerdere mensen met een invalidenparkeerkaart rijden ook over het Kikkerpad. Graag horen wij een keer welke problemen dat oplevert. Stadstoezicht zag ook wel de buitengewoon goede sfeer bij het concert en wilde die niet bederven met bekeuringen. Zij lieten ons wel beloven dat het volgende keer anders gaat. Dat gaan we proberen te regelen.
Voor meer foto's van het concert kunt u terecht op de Facebookpagina van Ommoordse Veld Open & Groen.

donderdag 3 juli 2014

North Sea Round Town in het Ommoordse Veld

11, 12 en 13 juli is het North Sea Jazzfestival in Ahoy. In de aanloop naar en ook tijdens het festival wordt North Sea Round Town georganiseerd. Tussen 27 juni en 13 juli zijn er ruim 200 concerten verdeeld over 100 locaties door de hele stad heen. Ook het derde concert in de serie zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld staat in het programma van North Sea Round Town.
Op 13 juli speelt het Standard Jazz Quintet op De Blijde Wei onder de kap van de hooiberg. Wil Cornelissen (keyboard en zang), John Bazuijnen (contrabas), Peter Goldman (saxofoon), Rinus Kop Jansen (gitaar) en Peter Odijk spelen nu voor het derde jaar tijdens de zomerconcerten mainstreamjazz. Dit jaar brengen zij uit hun repertoire nummers die zij nog niet eerder op De Blijde Wei gespeeld hebben als Georgia on my mind, Mean to me en The girl from Ipanema. De concerten van deze in Ommoord zeer populaire groep zijn altijd een groot succes, we verwachten ook dit jaar weer veel jazzliefhebbers.
Het concert begint om 15.00 uur. Dankzij een subsidie van de voormalige deelgemeente Prins Alexander is toegang gratis. Wie met de auto of het openbaar vervoer komt, kan de kinderboerderij bereiken via President Wilsonweg en Kikkerpad. Fietsers kunnen het best langs de Rotte fietsen.


 

 

dinsdag 1 juli 2014

September Rotterdamse Parkenmaand 2014

 13 tot 28 september worden er in drie weekenden activiteiten georganiseerd in Rotterdamse parken. De bedoeling is nog meer bewoners kennis te laten maken met de parken en perken in onze stad! Parken zoals het Dakpark, Ommoordse Veld, Schiebroeksepark, Schat van Schoonderloo, Vroesenpark, Kralingse Bos, Natuurtuin Prinsenland doen mee. Er zijn activiteiten kruidenworkshops in de schat van Schoonderloo, wandeling met de geheimen van het Vroesenpark, Natuurexcursie in Prinsenland, de onkruidpizzabakkersestaffette in de Tuin op de Pier en niet te vergeten een concert in het Ommoordse Veld. Kijk voor meer informatie op http://www.rotterdamseparken.nl over data en activiteiten in september! Het wordt een ware Rotterdamse Parkenmaand.

zondag 8 juni 2014

I Fiati op De Blijde Wei

Vandaag was het tweede concert in de serie zomerzondagmiddagconcerten op De Blijde Wei. Vanmorgen waren er nog buien, maar gelukkig werd het een stralende pinksterdag. De zon scheen zelfs zo fel dat we samen met het team van de Blijde Wei grote partytenten hebben opgezet om het publiek tegen al te felle zon te beschermen. Wie daar niet onder paste, nam al gauw zijn stoeltje op om ergens een plekje in de schaduw op te zoeken.
Voor I Fiati, een dubbel blaaskwintet, was het een nieuwe ervaring om een concert te geven op een kinderboerderij. Af en toe eiste de pauw een solo op, maar dat maakt de sfeer wel authentiek. I Fiati speelde werken van Françaix en Poulenc, twee Franse componisten uit de vorige eeuw.  Geen overbekende werken, maar het publiek reageerde enthousiast. Er was deze keer weer veel publiek aanwezig, geen stoel bleef onbezet. Na afloop hielp iedereen mee om de stoelen weer netjes in de trolleys op te bergen. dat is fijn, zo is het echt voor Ommoord en door Ommoord.

13 juli is het volgende concert. Het Standard Jazz Quintet brengt dan jazzmuziek die velen bekend in de oren zal klinken.

zondag 1 juni 2014

I Fiati speelt op zondagmiddagconcert in het Ommoordse Veld

8 juni, eerste pinksterdag, speelt het dubbel blaaskwintet I Fiati op de Blijde Wei. I Fiati bestaat uit Marianne van Wijngaarden en Martijn van der Toorn op hobo, Ada Bienfait en Fred de Kievit op fagot, Leonieke Bolderman en Marylka Zwiebel op fluit, Guido Delhaas en Wouter van Hest op klarinet en Tobias Wendt op hoorn. Dirigent Sjef de Kort heeft de leiding van het ensemble. op het programma staan o.a. zeven dansen van Francaix en de Suite Francaise van Poulenc. I Fiati speelt klassieke muziek van de 18e eeuw tot heden.
Het concert begint om 15.00 uur en is vrij toegankelijk. Voor wie de weg naar  De Blijde Wei niet bekend is, met ov en auto is de kinderboerderij te bereiken via President Wilsonweg en Kikkerpad.

zondag 11 mei 2014

Eerste zondagmiddagconcert helaas verregend.

De afgelopen dagen keken we met veel spanning naar de weerberichten, het zag er niet goed uit voor het concert. Samen met Touché en de kinderboerderij hebben we gisteren nog uitgebreid gekeken naar de alternatieven. Als het weer te slecht was en er te weinig beschutting was, kon het concert niet doorgaan. De strijkinstrumenten van Touché zijn daarvoor te kwetsbaar. Vanmorgen om 12.30 uur zou het orkest een beslissing nemen.
De buienradar leek rond 15.00 uur een droog moment te voorspellen, dus men wilde het er op wagen. Touché had zich, net als wij, op dit concert verheugd en zich er speciaal op voorbereid.
De Blijde Wei had juist voor dit seizoen zeilen aangeschaft om de kap dicht te kunnen maken aan drie kanten en er waren ook tenten voor de toeschouwers. Uiteindelijk lukte het door de harde wind niet om de zeilen en de tenten te installeren.

Zo kon het gebeuren dat we op deze website om 12.30 uur publiceerden dat het concert doorging en om 14.00 uur dat het toch geen doorgang kon vinden. Hiervoor onze excuses.
Er was toch een twintigtal mensen voor het concert naar De Blijde Wei gekomen. Touché heeft in de overvolle herberg De Groene Kikker enkele nummers gespeeld. Het was niet zoals gepland, maar de sfeer onder de aanwezigen was heel gezellig.
Voor onze werkgroep is het een aandachtspunt wat we kunnen doen bij deze omstandigheden. In de afgelopen twee seizoenen hebben we ook wel eens zorgen gehad over het weer, maar het is eigenlijk altijd meegevallen. We gaan daar over denken, goede suggesties zijn altijd welkom.

Op de Blijde Wei was Loek Ernst, vicevoorzitter van de gebiedscommissie Alexander aanwezig om de concertserie van dit jaar te openen. Hij prees het initiatief. De gebiedscommissie zal zich de komende jaren zeker inzetten om dergelijke initiatieven van bewoners doorgang te laten vinden.

zaterdag 3 mei 2014

Kip weer terug in oorspronkelijke staat

De Kip een kunstwerk uit 1983 van de Rotterdamse kunstenaar Ingrid Kruit is een markant herkenningspunt aan het pad naar Kinderboerderij De Blijde Wei. Het is ongetwijfeld het meest gefotografeerde kunstwerk uit Ommoord. Veel mensen uit Ommoord hebben hun kinderen of kleinkinderen bij de Kip op de foto gezet. Oorspronkelijk was de Kip een echte Barnevelder, bruin met een mooie rode kam, gele poten en een gele snavel. Twee lichtbruine eieren lagen ernaast. Tussen 1983 en nu heeft de Kip vele kleurtjes gekregen door diverse 'vrijwilligers'. In 2003 zakte de Kip door roestvorming door haar poten, het water kon niet goed weg en hoopte zich op in het kunstwerk. Gemeentewerken heeft het beeld op verzoek van velen uit Ommoord toen opgelapt en herplaatst, alleen niet in de oorspronkelijke kleuren.
Nu was de Kip aan een nieuwe opknapbeurt toe. Peter Buisman van de stichting "De Witte Bollen" heeft zich over het dier ontfermd. Hij heeft contact gezocht met de kunstenaar die het beeld gemaakt heeft en de renovatie is in overleg met haar gebeurd. Het beeld is nu weer zoals het ooit bedoeld was. Vanmorgen werd de Kip onthuld door gebiedscommissievoorzitter Ron Davids, geholpen door veel kinderen uit Ommoord. Er was veel belangstelling, de Kip is populair in Ommoord.
Op de Blijde Wei was een tentoonstelling met foto's van kinderen op de Kip. De mooiste foto's kregen een prijsje.

zondag 27 april 2014

Touché op eerste zondagmiddagconcert van dit seizoen.

Touché op de Blijde Wei in juni 2013
Ook dit jaar weer organiseert de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen een serie zondagmiddagconcerten onder de kap van de Blijde Wei. 11 mei openen we het seizoen met een concert van kamerorkest Touché dat vorig jaar een buitengewoon geslaagd optreden had op de Blijde Wei. Toen lag de nadruk op muziek van Scandinavische componisten als Grieg en Sibelius. Deze keer komt de inspiratie uit het Zuiden, uit de Italiaanse opera. Er zullen werken te horen zijn van o.a. Verdi, Puccini en Donizetti.
Touché is een strijkorkest van gevorderde amateurs en beroepsmusici waarvan er verschillende in Ommoord wonen. Het orkest staat onder leiding van András Czifra. Hij is verbonden aan het Rotterdams Conservatorium en al vele jaren woonachtig in Ommoord.
De voorzitter van de nieuwe gebiedscommissie van Prins Alexander, de heer Ron Davids, zal aanwezig zijn om de serie concerten te openen. Het concert begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk.
De volgende concerten zijn op 8 juni (blaaskwintet I Fiati, 13 juli Standard Jazz Quintet, 31 augustus Cora Greevenbosch en Willem Blonk op fluit en piano en 14 september Seylsteen ensemble)

zondag 9 maart 2014

Overleg met de deelgemeente

Elk jaar overlegt de werkgroep een keer met de deelgemeente. Deze keer onder andere over de slechte toestand van sommige paden, de wens van veel oudere bewoners om meer bankjes te plaatsten in het Ommoordse Veld en het ontbreken van vuilnisbakken bij sommige bankjes.
Aanpak van alle slechte paden is een ingrijpende klus. Op korte termijn is daar nog geen geld voor. Wel zal de kruising aan de kant van de Klaverbuurt, die altijd onder water staat heel binnenkort worden aangepakt. De ergste gaten in andere paden zullen ook worden gerepareerd. De oproep is aan omwonenden om als zij een gevaarlijke situatie zien, dit te melden via telefoon of internet aan 14010. Dat helpt echt!

zondag 26 januari 2014

Nieuwe serie concerten

Ook deze zomer stelt de deelgemeente Prins Alexander ons in staat om een serie zondagmiddagconcerten op De Blijde Wei in het Ommoordse Veld te organiseren. De data zijn 11 mei, 8 juni, 13 juli, 31 augustus en 14 september. We zijn op zoek naar nieuw muzikaal talent uit de wijk. Wij willen aan bekende groepen uit de wijk een podium bieden, maar maken ook graag ruimte voor neuwe gezichten. Kent u iemand die wil optreden? Geef het aan ons door via een mailtje (zie links onze contacgegevens).