zondag 31 augustus 2014

Vleermuizen in het Ommoordse Veld

Vrijdagavond ging een groep van ruim 25 mensen met Wouter den Boer het Ommoordse Veld in om vleermuizen te spotten. Er waren kinderen en volwassenen, iedereen genoot zichtbaar van de tocht. De excursie startte op De Blijde Wei waar Wouter interessante dingen vertelde over hoe en waar vleermuizen leven. De vleermuis slaapt overdag en komt in de schemering tevoorschijn om elke nacht bergen insecten te vangen. De snelle vliegers vinden hun weg door ultrasone geluiden te maken, zo hoog dat mensen ze niet kunnen horen. Elke soort vleermuis heeft zijn eigen frequentie. Met een batdetector zijn de geluiden wel te horen en kun je aan de hand van de frequentie ook bepalen om welke soort het gaat.
Zodra het schemerig genoeg was, zette Wouter zijn batdetector aan en hoorde je dat er voortdurend vleermuizen in de omgeving waren. Soms zag je ze ook als ze als ze afstaken tegen de nog enigszins lichte lucht. Vaak vliegen ze juist langs de bomen en dan kun je alleen de geluiden opvangen. We ontdekten op onze korte wandeling drie soorten: de dwergvleermuis (zo groot als een mus), de iets grotere ruige dwergvleermuis en de laatvlieger die de grootte heeft van een merel. De laatvlieger dankt zijn naam aan het feit dat hij een half uurtje later uitvliegt dan de andere soorten.
De Flora- en faunawet beschermt de vleermuis, het zijn heel nuttige dieren. Verstoring van hun nesten of hun leefomgeving mag niet. Een extra reden om goed op het Ommoordse Veld te passen.

Geen opmerkingen: