dinsdag 13 december 2011

Kerstmarkt op de Blijde Wei

Op vrijdag 16 december wordt van 17.30 uur tot 20.00 uur op kinderboerderij De Blijde Wei de traditionele kerstmarkt gehouden. De boerderij is sfeervol verlicht en er is een levende kerststal. Er zijn diverse knutselactiviteiten voor kinderen, ze kunnen kerststukjes, kaarsen of kerstversieringen maken. Er zijn allerlei kraampjes om kerstcadeautjes te kopen of om wat te eten of te drinken te halen.

donderdag 8 december 2011

Nieuwe stuwen in Ommoordse Veld

In het Ommoordse Veld zijn 8 stuwen en 2 overstorten vernieuwd. In een veenweidegebeid is het erg belangrijk om het grondwaterpeil goed te kunnen beheersen. De oude stuwen waren dringend aan vervanging toe. De nieuwe stuwen en overstorten zien er fraai uit. Als je langs een slootje met stuwtjes loopt, zie je dat er flinke hoogteverschillen in het gebied zijn. De Rotte ligt ongeveer een meter beneden de zeespiegel, het laagste punt in het Ommoordse Veld ligt 6,5 m beneden de zeespiegel. Daarmee is het Ommoordse Veld bijna het laagste punt van Nederland, in Nieuwerkerk a/d IJssel ligt het officiële laagste punt van ons land. Dat ligt 6,76 m onder de zeespiegel.
Met de stuwtjes die nu geplaatst zijn kan heel lokaal het waterpeil in de sloten beïnvloed worden. Nog niet alle stuwen zijn vervangen, volgend jaar volgt de rest.

zondag 20 november 2011

Nieuwe straatnaam Ommoordse Veld

Op 1 november 2011 werden in de wijk Ommoord vijftien nieuwe straatnamen officieel in gebruik genomen. Het gaat om fiets- en voetpaden die tot op die datum naamloos waren en daarom voor politie, brandweer en ambulance moeilijk te vinden. De werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord heeft zich altijd ingezet voor naamgeving van dit soort paden.
In het Ommoordse Veld heeft het fietspad naar de Rotte langs de Klaverbuurt nu een naam gekregen: het Hoogerbruggepad. Het pad is genoemd naar een boerderij die vroeger aan de Rotte heeft gestaan: Te Hoogerbrugge.

donderdag 10 november 2011

MOP zonder kop

De MOP is in 2009 in het Ommoordse Veld gekomen door een burgerinitiatief van een groep jongeren. Onze werkgroep heeft zich op het standpunt gesteld dat het Ommoordse Veld voor iedereen is en dat er ook voor jongeren ruimte moet zijn om elkaar te ontmoeten. Wij hebben gepleit voor een multifunctionele ontmoetingsplek, omdat het ons de vraag leek of de jeugd waar het om ging nog lang behoefte zou hebben aan een ‘hangplek’.
Complicerende factor was dat in het Ommoordse Veld niet gebouwd mag worden en de jongeren wel een dak boven hun hoofd wilden. De deelgemeente heeft gezocht naar iets dat geplaatst zou kunnen worden als straatmeubilair. Bij de vormgeving, bij de plek waar de MOP geplaatst is, zijn de jongeren nauw betrokken geweest.
Nu heeft de rechter geoordeeld dat de MOP toch een vergunningplichtig bouwwerk is en dat de overkapping verwijderd moet worden. De bankjes, de tafeltennistafel en de prullenmanden kunnen blijven staan.
Wij zijn van mening dat de uitspraak van de rechter gerespecteerd dient te worden. De deelgemeente zou de uitspraak kunnen aanvechten. Omdat de MOP nauwelijks gebruikt wordt, lijkt ons dit een nutteloze strijd. Natuurlijk is het jammer van het geïnvesteerde geld. Daarmee heb je echter ook aan jongeren in Ommoord laten zien dat hun mening telt en dat zij serieus genomen worden. Dat kun je opvatten als een investering in de toekomst.

dinsdag 1 november 2011

Ommoordse Veld onveilig en donker?

Nederland is één van de meest verlichte landen van Europa. In onze omgeving zijn het vooral de kassen die voor lichtvervuiling zorgen. Afgelopen weekend organiseerden de milieufederaties de ‘Nacht van de nacht”. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders een donkerder nacht wil en dat lichtvervuiling aan bijna de helft van de Nederlanders het zicht op de sterrenhemel ontneemt. Bij een volkomen duistere nacht is het mogelijk om in Nederland 2500 sterren te zien. Door lichtvervuiling zien we in de steden maximaal 100 sterren. Planten en dieren raken ontregeld door de lichthinder.
Onlangs verscheen in de Havenloods een artikel waarin het Ommoordse Veld donker en onveilig wordt genoemd. Iedereen zou het erover eens zijn dat er verlichting moet komen in het Ommoordse Veld. Wij zijn verbaasd, wij hebben deze geluiden nog nooit gehoord. Wel hebben wij klachten gehoord dat het nooit meer echt donker wordt door het toenemend aantal kassen.
Het aanleggen van verlichting in het Ommoordse Veld zou een zeer kostbare aangelegenheid zijn. Er wordt in het gebied veel gewandeld, maar of er veel behoefte is om op winteravonden een wandeling te maken, lijkt ons zeer de vraag. Voor een enkele wandelaar lijkt ons dit geen verantwoorde investering, er zijn voldoende andere plekken in Ommoord waar je goed verlicht kunt wandelen.
Als werkgroep zouden wij liever donkerder nachten in het Ommoordse Veld willen dan verlichting.

zaterdag 24 september 2011

Tekenwedstrijd Blijde Wei groot succes

Kunstkring Prins Alexander, kinderboerderij De Blijde Wei en de Werkgroep Ommoordse Veld organiseerden gezamenlijk een tekenwedstrijd in het kader van de Groene Loper. Mede door het prachtige najaarsweer is dit een groot succes geworden. Veel kinderen leefden zich uit in het tekenen van een boerderijdier. Voor de jury was het een lastige taak om de winnaars uit te kiezen, er waren veel leuke en originele tekeningen. Jong talent genoeg in Prins Alexander! In elke leeftijdgroep waren er drie prijswinnaars die een toepasselijk cadeau kregen. Op de foto Yiska (7), die een eerste prijs won met Bert Vink, voorzitter van de jury. De andere eerste prijzen gingen naar Puck (5) en Anna (9).
Op de kinderboerderij exposeerden ook enkele leden van de Kunstkring Prins Alexander hun werk op een kleine kunstmarkt.
Het was een geslaagde dag, zeker de moeite van het herhalen waard.

donderdag 15 september 2011

Tekenwedstrijd op de Blijde Wei!

Op 24 zaterdag september kunnen jonge tekentalenten zich uitleven op Kinderboerderij De Blijde Wei. Samen met Kunstkring Prins Alexander en de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen wordt een tekenwedstrijd georganiseerd in het kader van de Groene Loper 010, een evenement dat de vele mooie groene
plekken van Rotterdam onder de aandacht wil brengen. Voor de tekenwedstrijd zijn er drie leeftijdsgroepen, 3-6 jaar, 6-10 jaar, 10 jaar en ouder. Vanaf 10.00 uur kunnen er tekeningen gemaakt worden op de kinderboerderij. Twee leden van de Kunstkring Prins Alexander, Tineke Bout en Bert Vink, zullen om 15.00 uur de tekeningen beoordelen. Om 15.30 uur maken zij de prijswinnaars bekend. Ouders of grootouders kunnen tijdens het tekenen de kunstwerken bezichtigen van kunstenaars uit Prins Alexander. De Kunstkring Prins Alexander is ook aanwezig met een kleine kunstmarkt. Het adres van kinderboerderij is Bergse Linker Rottekade 435, 3069LV Rotterdam.

De Groene Loper in Ommoord

De Groene Loper 010 vindt plaats op 24 september. Het is een wandeling van 30 km langs groene hotspots in Rotterdam-Noord. De tocht start in Zevenkamp en voert door vier deelgemeenten naar de Tuin aan de Maas in Delfshaven. Echte wandelaars kunnen de hele route lopen, maar een klein rondje maken in de buurt of alleen een van de deelnemende natuurgebieden of tuinen bezoeken is ook mogelijk. In Ommoord zijn de groene hotspots: de Boerderij aan de Rotte, kinderboerderij De Blijde Wei, het Ommoordse Veld, de Wijktuin en Natuur en milieueducatiecentrum Geelkruid. Wie geen 30 km wil lopen, maar in onze deelgemeente wil blijven kan de Alexanderwandeling, de Rotterdamse Veenweideroute, lopen. Vanuit het Wollefoppenpark kan men via Ommoordse Veld en Wijktuin naar metro Romeynshof lopen. De beschrijving van deze wandeling is uitgegeven bij het NIVON en daar te verkrijgen voor het symbolische bedrag van €1.00. Tevens bij het informatiepunt van de Bewonersorganisatie Ommoord in de Romeynshof of op kinderboerderij De Blijde Wei. Op 24 september ook bij de startbijeenkomst om 10.00 uur in het Wollefoppenpark. Vindt u het leuk om te wandelen met een gids, dan kunt u deelnemen aan de natuurwandeling van het IVN. De wandeling start om 10 uur bij metrohalte Romeynshof. Ben Huber en Paul Winckers nemen u dan mee voor een gedeelte van de Alexanderwandeling door de Wijktuin en het Ommoordse Veld. Op de kinderboerderij wordt gepauzeerd voor een drankje. Daarna is er de mogelijkheid door te lopen naar het Wollefoppenpark of een bezoek te brengen aan de Boerderij aan de Rotte. Daar is Open Huis en een tentoonstelling van de historische commissie De Ommoordse Polder van de omgevingsgeschiedenis en oude kaarten van het gebied. De bewoners van de met sloop bedreigde Boerderij aan de Rotte geven uitleg over hun duurzame plannen voor herontwikkeling van de boerderij. Zij hopen de oude boerderij, met grote cultuurhistorische waarde, voor sloop te behoeden. Kinderboerderij De Blijde Wei organiseert samen met Kunstkring Prins Alexander en de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen op deze dag een tekenwedstrijd voor kinderen. De opdracht is een dier van de kinderboerderij te tekenen. Enkele leden van de Kunstkring zullen op 24 september aanwezig zijn met een kraampje, zodat er tevens een kleine kunstmarkt te bezichtigen is.

maandag 5 september 2011

Open monumentendag in Ommoord

De historische commissie De Ommoordse Polder van bewonersvereniging Heide-Bes organiseert dit jaar voor het eerst Open Monumentendag in Ommoord. De historische panden die bezocht kunnen worden staan aan de Bergse Linker Rottekade. Het gaat om Kinderboerderij De Blijde Wei en de Boerderij aan de Rotte op nummer 451. Daar is een expositie met historische kaarten. U kunt beide boerderijen bereiken via de Alexanderwandeling. Het boekje met de Alexanderwandeling is voor €1,00 te verkrijgen bij het infopunt van de BOO in de Romeynshof en op de dag zelf bij café Otto Hahn op de Binnenhof.

dinsdag 30 augustus 2011

Vervanging stuwen en overstorten

De stuwen in het Ommoordse Veld zijn al langere tijd aan vervanging toe. Het lijkt simpel, maar het is een kostbare operatie. De stuwtjes en overstorten die in de waterlopen zijn aangebracht regelen het waterpeil in het Ommoordse Veld. De verschillende waterniveaus zijn heel karakteristiek voor het gebied. De houten stuwen zijn een aantrekkelijk element in het landschap. Vogels als reigers en aalscholvers gebruiken ze vaak als zitplaats.
Deze week maakt Gemeentewerken een begin met het vervangen van 8 stuwen en 2 overstorten bij het Kikkerpad, Callunapad en het Witsenburgpad. Komende jaren volgt de rest.De overlast zal beperkt zijn. Voertuigen van de aannemer maken gebruik van rijplaten. De smalle watergang wordt tijdelijk dichtgezet met een korte damwand. De werkzaamheden duren maximaal 6 weken.

dinsdag 23 augustus 2011

De Blijde Wei heeft officieel keurmerk

Kinderboerderij De Blijde Wei is bezegeld met het Keurmerk Kinderboerderijen. Een kinderboerderij moet aan meerdere wettelijke en kwaliteitsvoorschriften voldoen. Dat is belangrijk om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en dieren te waarborgen. De Stichting Kinderboerderijen Nederland heeft in samenwerking met het ministerie een certificeringstraject opgesteld.
Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland waar alle gemeentelijke kinderboerderijen dit keurmerk hebben gekregen. Rotterdam heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan.
We feliciteren De Blijde Wei met dit succes.

Ideeën over het Ommoordse Veld

Naar aanleiding van de vraag om ideeën aan te dragen voor de toekomst van het Ommoordse Veld ontvingen wij diverse reacties over bankjes in het Ommoordse Veld. Vooral ouderen vragen om meer bankjes en betere bankjes. Het wijkteam Ommoord van de deelgemeente is hier al mee bezig. Voor de Werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord is het ook al een aandachtspunt. Binnen de deelgemeente is budget beschikbaar voor de vervanging van banken, dat moet wel eerlijk verdeeld worden over de verschillende wijken. In een overleg met de deelgemeente zullen wij dit punt aan de orde stellen.
Verder is er nog het idee om workshops oude ambachten (manden vlechten bijv.)te organiseren op de Blijde Wei. Dit mede na.av. de schaapscheerdersdag. Ook dit idee nemen wij mee.

vrijdag 19 augustus 2011

24 september De Groene Loper 010

De Groene Loper 010 vindt plaats op 24 september. het is een ontdekkingstocht door het groene Rotterdam. De tocht start in Zevenkamp en voert door vier deelgemeenten naar de Tuin aan de Maas in Delfshaven. De route is 30 km lang en voert langs vele groene hotspots als stadslandbouwprojecten, natuurgebieden, volkstuinen, parken. Men kan de hele route lopen, maar ook een klein deel. Aan iedereen die meedoet wordt een kleine bijdrage gevraagd om groene initiatieven in de stad te ondersteunen. Er zijn drie groenprojecten genomineerd. In onze deelgemeente is dat het Wollefoppenpark.
In Ommoord doet de wandeling als groene hotspots aan: de boerderij aan de Rotte, kinderboerderij De Blijde Wei, het Ommoordse Veld en de Wijktuin.
Wie niet de hele route wil lopen, maar in onze deelgemeente wil blijven kan de Alexanderwandeling, de Rotterdamse Veenweideroute lopen. Vanuit het Wollefoppenpark kan men via Ommoordse Veld en Wijktuin naar metro Romeynshof lopen. De beschrijving van deze wandeling is uitgegeven bij het NIVON en daar te verkijgen. Tevens bij het informatiepunt van de Bewonersorganisatie Ommoord in de Romeynshof of op kinderboerderij De Blijde Wei. Op 24 september ook bij de startbijeenkomst in het Wollefoppenpark.
Wie graag wil wandelen met een gids kan deelnemen aan de natuurwandeling van het IVN. De wandeling start om 10 uur bij metrohalte Romeynshof. Ben Huber en Paul Winckers nemen u dan mee voor een tocht van 2,5 uur door de Wijktuin en het Ommoordse Veld. Op de kinderboerderij wordt gepauzeerd voor een drankje.
Kinderboerderij De Blijde Wei organiseert op deze dag een tekenwedstrijd voor kinderen. Een jury zal beoordelen wie die dag het mooiste boerderijdier tekent. Nadere details volgen.

vrijdag 29 juli 2011

Open monumentendag in Ommoordse Veld

Ommoord heeft een lange geschiedenis, maar in de nieuwbouwwijk uit de jaren '70 van de vorige eeuw is daarvan nog maar weinig te zien. Het Ommoordse Veld is nog een oorspronkelijk stukje polderlandschap. Bewoners van Ommoord geven telkens weer te kennen dat zij dit stukje natuur willen behouden in de oorspronkelijke vorm.
Het Ommoordse Veld is op 10 september opgenomen in het programma van de Open Monumentendag. Het thema van de Monumentendag is hergebruik van oude gebouwen. In en aan het Ommoordse Veld liggen de twee oude gebouwen die Ommoord rijk is: kinderboerderij De Blijde Wei en de Boerderij aan de Rotte. Wijkbewoners zijn zeer verknocht aan deze twee cultuurhistorisch belangrijke gebouwen. Juist in een nieuwbouwwijk als Ommoord wordt de link naar het verleden heel belangrijk gevonden.
De Blijde Wei heeft als kinderboerderij een goede nieuwe functie gekregen. Iedereen in Ommoord komt daar zo nu en dan.
Voor de Boerderij aan de Rotte is de toekomst onzeker. Het pand is gekraakt, de krakers hebben uitgewerkte plannen om er iets van te maken. Het OBR wil het pand gaan verkopen aan de hoogstbiedende. Voor een koper zal slopen goedkoper zijn dan restaureren, dus nu is het de vraag wat er zal gebeuren. Wijkbewoners zouden het pand liefst behouden en het een functie geven voor de wijk. Er staat bijna geen oude boerderij meer aan de Rotte en het zou zo jammer zijn als deze ook verdween om plaats te maken voor nog een nieuwbouwwoning.

Op 10 september kunt u beide monumentale boerderijen bezoeken als u de Alexanderwandeling loopt, de Rotterdamse veenweideroute die is uitgezet door het NIVON. Het boekje voor de wandeling is voor 1 euro te koop bij het NIVON, bij het infopunt van de BOO in de Romeynshof, bij kinderboerderij De Blijde Wei en alleen op 10 september bij café Otto Hahn op de Binnenhof. Op de Boerderij aan de Rotte zal men u graag vertellen over hun toekomstplannen. De koffie staat er klaar

zondag 19 juni 2011

Infobord vernield


Helaas is het informatiebord met wetenswaardigheden over het Ommoordse Veld door vandalen vernield. Het plexiglas is aan beide zijden stukgeslagen. Jammer dat zoiets gebeurt. De melding is doorgegeven aan Gemeentewerken. Gelukkig was het bord na korte tijd weer gerepareerd.

zondag 29 mei 2011

Wandel met het Gilde door het Ommoordse Veld uitgesteld!

Woensdag 1 juni 2011 stond een wandeling met een gids van het Gilde door het Ommoordse Veld gepland. U bewondert op deze tocht o.a. de orchideeën, de paddenpoel, het klimaatbosje.
De wandeling zou starten om 10.00 uur bij metrohalte Romeynshof. De kosten bedragen €3,50. U dient zich vooraf aan te melden bij het Gilde op telefoonnummer 010-4362844 of eventueel 010-2438100.
Helaas kan de wandeling i.v.m. privé-omstandigheden van de gids niet doorgaan, Gilde zoekt naar een alternatieve datum. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen bericht. Zodra de alternatieve datum bekend is, vindt u daarover nieuws op deze website.

Bewonersraadpleging

Op de de schaapscheerdersdag van de Blijde Wei heeft de projectgroep Ommoordseveld van de deelgemeente Prins Alexander aan bezoekers gevraagd hoe zij dachten over de toekomst van het Ommoordse Veld.
Men geeft aan het Ommoordse Veld vooral te bezoeken om te wandelen,al dan niet met hond, om naar de kinderboerderij te gaan en om te ontspannen en te genieten van de natuur en de rust. Wat men vooral waardeert is de ongerepte natuur, het weidse en natuurlijke karakter, de verscheidenheid in het landschap, de vogels, dieren en het feit dat er een losloopgebied is voor de hond.
De algemene tendens van de reacties is: het is prima zoals het nu is, het open en groene karakter is de grootste kwaliteit. Overweeg alleen initiatieven die de huidige natuurlijke situatie versterken, doe niet te veel kunstmatige ingrepen in het gebied.
Nieuwe ideeën die genoemd worden zijn: informatieborden over de natuur, vogels(liefst met vogelgeluiden), planten, eventueel gecombineerd met een wandelroute. Het inzaaien van veldbloemen die vlinders aantrekken. Meer vuilnisbakken, meer bankjes. Culturele, muzikale en sportieve activiteiten voor jeugd en ouderen (bijv. tai-chi). Aanplanten van walnootbomen of fruitbomen. Hooiland. Uitbreiding van het losloopgebied voor honden.
Op 9 juni komt de projectgroep weer bijeen om het vlekkenplan en de reacties daarop te bespreken. Wilt u reageren? Stuur een bericht naar ommoordseveld@upcmail.nl.

maandag 25 april 2011

Ideeën over de toekomst van het Ommoordse Veld

In het kader van overleg met de deelgemeente heeft de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen zoveel mogelijk ideeën verzameld over wat we in de toekomst wel en niet willen zien in het Ommoordse Veld. Gebouwd gaat er niet worden, daar hebben wij samen met alle bewoners van Ommoord in de afgelopen jaren voor gezorgd, maar wat dan wel?
Wij willen allereerst het karakter van veenweidelandschap behouden, liefst met koeien in de wei. Aan de westkant van het park staat natuurbeleving centraal. Er is een heel bijzonder moerasachtig natuurgebied met unieke planten als orchideeën en moeraskartelblad. Op dat 'mooiste graslandje van Rotterdam' willen we heel zuinig zijn. In dit westelijk deel is een oude paddenpoel opnieuw uitgegraven. Er is een ecologische oever waar de ijsvogel regelmatig wordt gezien. Er zijn torenvalkkasten, we zouden hier vleermuiskasten aan willen toevoegen.
In het middendeel bij de kanovijver is vooral ruimte voor recreatie. We zouden er een picknickweide willen en denken ook aan activiteiten als tai-ji op het gras bij de vijver. Aan de ene kant van de vijver zouden hondenbezitters met hun hond kunnen spelen, aan de andere kant is ruimte voor vissers. We zouden iets meer ruimte willen hebben voor kinderen om plezier te beleven op en om het water. We denken aan kanovaren of klompjeszeilen.
In de oostelijke weilanden zouden we zo hier en daar een fruitboom willen neerzetten voor het vee om in de schaduw te liggen en voor de bewoners van Ommoord om jaarlijks fruit te kunnen oogsten.
We zouden op verschillende plekken bankjes willen neerzetten om uit te rusten en te genieten van het mooie uitzicht.
Op het sportveld moet gevoetbald kunnen worden, we denken ook aan een mogelijkheid voor speedbadminton. Verder kan er vooral gewandeld worden in het Ommoordse Veld, ook nordic walkers zijn van harte welkom.
Op de kinderboerderij zouden we naast activiteiten voor kinderen ook graag workshops voor volwassenen hebben, bijvoorbeeld beeldhouwen, schilderen of natuurfotografie. Het lijkt ons leuk als er aan het eind van de zondagmiddag muziek te beluisteren zou zijn onder de hooiberg. We denken dan vooral aan amateurgezelschappen uit de buurt. Een goede horecavoorziening op de kinderboerderij lijkt ons heel gewenst, het is fijn om op een wandeling even een kopje thee of koffie te kunnen drinken of een broodje te kunnen eten. Als daar een midgetgolfbaan bij wordt aangelegd, is dat een goed idee.
De werkgroep heeft zelf niet de tijd om alle ideeën uit te voeren, actieve buurtbewoners moeten daarbij betrokken worden. Heeft u nog meer goede ideeën of tijd om een idee uit te voeren, neem dan vooral contact met ons op!

vrijdag 8 april 2011

Orchideeën in het Ommoordse Veld

Vorig jaar zagen bewoners van Ommoord dat het veldje met orchideeën werd afgezet met roodwitte linten en dat er mannen op laarzen met grote passen doorheen liepen. Dat zorgde voor enige onrust, maar het bleek te gaan om medewerkers van bSR (Bureau Stadsnatuur Rotterdam) die inventariseerden hoeveel orchideeën er in het Ommoordse Veld groeiden.
Remko Andeweg publiceerde onlangs het rapport 'Rotterdamse orchideeën 2010', een heel interessante studie naar het voorkomen van deze exotisch aandoende bloemen in Rotterdam. U kunt het rapport downloaden van de website van bSR. U leest er alles in over de orchideeën die in het Ommoordse Veld groeien en hoe die er zijn gekomen.
Op wat Remko Andeweg 'het mooiste graslandje van Rotterdam' noemt, groeien de brede orchis en de rietorchis. Met 3600 exemplaren van de brede orchis hebben wij veruit de grootste orchideeënpopulatie van de hele stad. In mei en juni bloeien ze met donkerroze bloemen en dat is prachtig om te zien. Velen genieten ervan, het trekt bezoekers van binnen en buiten de wijk. In het rapport staat ook te lezen dat deze schoonheid zeer kwetsbaar is en onze bescherming verdient. Niemand wil een hek om het orchideeënveld, maar het is wel nodig dat men op de paden blijft. Dat geldt ook voor fotografen, voor kinderen die bloemen willen plukken en voor honden. Om de orchideeën te behouden, is het verder noodzakelijk om heel zorgvuldig te maaien, pas laat in de zomer. Het heeft geen zin de planten mee te nemen en in de tuin te zetten. Deze orcideeën groeien alleen op een graslandje zoals in het Ommoordse Veld, een beetje vochtig en matig voedselrijk. We zijn in Ommoord wel heel trots op dit prachtige stukje natuur.

zaterdag 26 maart 2011

Zangvogelwandeling succes

De zangvogelwandeling in het Ommoordse Veld trok veel bezoekers. Rob Lathouwers van het Wijknatuurteam maakte de deelnemers opmerkzaam op veel vogels. Gespot werden de volgende soorten: koolmees, pimpelmees, zwarte kraai, kauw, vlaamse gaai, ekster, groenling, sijs, vink, merel, roodborst, heggenmus, winterkoning, tjiftjaf, spreeuw, zanglijster, torenvalk, turkse tortel, houtduif, groene specht, grote bonte specht, grauwe gans, scholekster. Het is duidelijk dat je met zo'n goede gids meer ziet dan in je eentje!

woensdag 16 maart 2011

Baggerwerkzaamheden Ommoordse Veld

Gemeentewerken laat ons weten dat er gebaggerd gaat worden in het Ommoordse Veld. Er zal rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van het gebied.
Zo is er een sloot met een fonteinkruidsoort waar over een lengte van 15 m niet gebaggerd mag worden. Naast het baggeren worden er in het kader van het deelgemeentelijk waterplan duikers vervangen en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook wordt in het moerasgebied aan de westzijde in het rietveld een oude poel voorzichtig opnieuw uitgediept en aanzienlijk vergroot. Een deel van het rietveld wordt afgeplagd om ook hier een bloemrijk, vochtig hooiland te maken. Dit om tegemoet te komen aan de wensen van natuurliefhebbers waaronder ook de medewerkers van de Werf Prins Alexander van Gemeentewerken.

zaterdag 5 maart 2011

Projectgroep praat over toekomst Ommoordse Veld

In september 2010 vond een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Sport en Recreatie, Gemeentewerken en het Wijkteam Ommoord van de deelgemeente Prins Alexander. Als vervolg op dit overleg heeft de deelgemeente een projectgroep ingesteld die zich bezighoudt met de toekomst van het Ommoordse Veld. Aan de projectgroep neemt ook de cultuurscout deel en dS+V (Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting). dS+V zal op papier zetten wat uit de projectgroep komt.Doel van de projectgroep is een vlekkenplan te maken waarin bestemmingen worden toebedeeld aan bepaalde delen van het gebied: dit stuk is vooral om te sporten, dit deel is allereerst bestemd voor natuurbeleving, dit deel voor hondenbezitters. Zonder alles helemaal vast te leggen kan er een kader worden aangegeven t.a.v. beheer, activiteiten en beeldkwaliteit: welk deel wordt ecologisch beheerd en waar moet elke week de grasmaaimachine langskomen, welke sporten zijn wel geschikt om in dit gebied te beoefenen en welke niet, welke soorten paden, hekken etc. willen wij wel zien in het Ommoordse Veld en welke niet. De werkgroep heeft zich over deze vragen gebogen, daarover binnenkort meer. Als u ideeën hebt over de toekomst van het Ommoordse Veld, horen wij dat graag van u. Uw reactie kunt u sturen naar het contactadres van de werkgroep marygerritse@chello.nl.

dinsdag 1 februari 2011

Zangvogelexcursie in en rondom het Ommoordse Veld

Zondag 20 maart organiseert de werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen een vogelexcursie in het Ommoordse Veld onder leiding van Rob Lathouwers van het Wijknatuurteam Alexander. De start is 's morgens om 9.00 uur aan de noordzijde van de President Wilsonweg tegenover de afslag Lorentzweg. De wandeling duurt ca. 2 uur. U hoeft zich voor de wandeling niet op te geven, er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft u een kijker, neem die dan vooral mee.
Het wordt in de eerste plaats een zangvogelexcursie. We zullen proberen de zang van diverse vogels uit tuinen, straten en velden te leren kennen. Helemaal zal dat niet lukken, maar als u er maar iets van onthoudt is het al goed.

Eind maart is een goede tijd voor zo'n excursie. Al vanaf januari zingen en namelijk diverse stads- en tuinvogels. Denk bijvoorbeeld aan merel, zanglijster, koolmees, pimpelmees, roodborst, winterkoning en heggenmus. En waarschijnlijk komen we ook een paar minder bekende vogels tegen. Meer informatie kunt u krijgen bij Rob Lathouwers (Wijknatuurteam Alexander) 010-4213432, r.lathouwers8@upcmail.nl.

zondag 9 januari 2011

Hoog water in Ommoordse Veld

Overal is Nederland zijn de waterstanden hoog, zo ook in het Ommoordse Veld. Paden zijn onder water verdwenen, een bruggetje is alleen nog herkenbaar door de witte paaltjes die net boven het water uitsteken. Wandelaars moeten omlopen als zij droge voeten willen houden.
De wateroverlast geldt alleen in het westelijk deel van het park aan de kant van de Klaverbuurt. Heel goed is hierdoor te zien dat het Ommoordse Veld verschillende waterniveaus kent. Het oostelijk deel is hooggelegen, het moerasachtige westelijk deel ligt heel laag. Dit is goed te zien aan de dijk van de Rotte in de verte. Het verschil in niveau wordt geregeld door de vele stuwtjes die in de waterlopen zijn aangebracht. Het is even lastig, al dat water. Maar een moerasachtig veenweidegebied ligt nu eenmaal laag.

maandag 3 januari 2011

Zilverreiger gespot


Afgelopen weken waren er meerdere meldingen van een zilverreiger in het Ommoordse Veld. Bijgaand een foto van Henk Berkhof. Hoog in de middelste boom zit de witte reiger. Of het om de grote of de kleine zilverreiger gaat is op deze afbeelding niet te zien. Beide soorten kwamen eerst vooral voor in het gebied van de Oostvaardersplassen en worden nu ook vaker in andere delen van het land waargenomen. Bij ons is het nog een opvallende verschijning in zijn sneeuwwitte pak.