zondag 9 januari 2011

Hoog water in Ommoordse Veld

Overal is Nederland zijn de waterstanden hoog, zo ook in het Ommoordse Veld. Paden zijn onder water verdwenen, een bruggetje is alleen nog herkenbaar door de witte paaltjes die net boven het water uitsteken. Wandelaars moeten omlopen als zij droge voeten willen houden.
De wateroverlast geldt alleen in het westelijk deel van het park aan de kant van de Klaverbuurt. Heel goed is hierdoor te zien dat het Ommoordse Veld verschillende waterniveaus kent. Het oostelijk deel is hooggelegen, het moerasachtige westelijk deel ligt heel laag. Dit is goed te zien aan de dijk van de Rotte in de verte. Het verschil in niveau wordt geregeld door de vele stuwtjes die in de waterlopen zijn aangebracht. Het is even lastig, al dat water. Maar een moerasachtig veenweidegebied ligt nu eenmaal laag.

Geen opmerkingen: