maandag 24 december 2007

Stadsvisie door de gemeenteraad vastgesteld

Op de website van de gemeente Rotterdam is te lezen dat de Stadsvisie 2030 door de gemeenteraad vrijwel unaniem is vastgesteld. Het bericht vermeldt verder dat bij de behandeling op onderdelen een aantal moties is aangenomen. Zodoende is de mogelijkheid van woningbouw in het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark komen te vervallen. De definitieve tekst van de Stadsvisie waarin alle wijzigingen verwerkt zijn, is medio januari 2008 beschikbaar.
Wij hebben ons het afgelopen halfjaar intensief ingezet om dit doel te bereiken. Nu dat gelukt is, gaan we onze actiegroep op 28 december feestelijk opheffen.
De Stadsvisie die nu is vastgesteld loopt tot 2030. Het Ommoordse Veld is in elk geval geschrapt als locatie voor woningbouw. Wij willen graag dat het blijft zoals het nu is, een weidelandschap met vee in de wei en veel vogels. Wij zouden graag samen met de deelgemeente, de bewonersorganisaties en de kinderboerderij een plan maken om dit natuurgebied ook op lange termijn te behouden. We willen daarom een werkgroep oprichten die zich met de toekomst van het Ommoordse veld gaat bezighouden. Enkele leden van de actiegroep zullen zitting nemen in die werkgroep.
Op dit moment zijn er nog steeds mensen die de online petitie tekenen. Dat is echt niet meer nodig, de gemeenteraad heeft duidelijk gesproken: er gaat niet gebouwd worden in het Ommoordse Veld. Heeft u een concrete suggestie voor de toekomst, die de werkgroep mee zou kunnen nemen, dan zou u die wel kwijt kunnen bij de online petitie.
Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van onze actie en hopen dat het Ommoordse Veld heel lang zal blijven zoals het nu is: Open & Groen!