zaterdag 26 maart 2011

Zangvogelwandeling succes

De zangvogelwandeling in het Ommoordse Veld trok veel bezoekers. Rob Lathouwers van het Wijknatuurteam maakte de deelnemers opmerkzaam op veel vogels. Gespot werden de volgende soorten: koolmees, pimpelmees, zwarte kraai, kauw, vlaamse gaai, ekster, groenling, sijs, vink, merel, roodborst, heggenmus, winterkoning, tjiftjaf, spreeuw, zanglijster, torenvalk, turkse tortel, houtduif, groene specht, grote bonte specht, grauwe gans, scholekster. Het is duidelijk dat je met zo'n goede gids meer ziet dan in je eentje!

woensdag 16 maart 2011

Baggerwerkzaamheden Ommoordse Veld

Gemeentewerken laat ons weten dat er gebaggerd gaat worden in het Ommoordse Veld. Er zal rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van het gebied.
Zo is er een sloot met een fonteinkruidsoort waar over een lengte van 15 m niet gebaggerd mag worden. Naast het baggeren worden er in het kader van het deelgemeentelijk waterplan duikers vervangen en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook wordt in het moerasgebied aan de westzijde in het rietveld een oude poel voorzichtig opnieuw uitgediept en aanzienlijk vergroot. Een deel van het rietveld wordt afgeplagd om ook hier een bloemrijk, vochtig hooiland te maken. Dit om tegemoet te komen aan de wensen van natuurliefhebbers waaronder ook de medewerkers van de Werf Prins Alexander van Gemeentewerken.

zaterdag 5 maart 2011

Projectgroep praat over toekomst Ommoordse Veld

In september 2010 vond een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, Sport en Recreatie, Gemeentewerken en het Wijkteam Ommoord van de deelgemeente Prins Alexander. Als vervolg op dit overleg heeft de deelgemeente een projectgroep ingesteld die zich bezighoudt met de toekomst van het Ommoordse Veld. Aan de projectgroep neemt ook de cultuurscout deel en dS+V (Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting). dS+V zal op papier zetten wat uit de projectgroep komt.Doel van de projectgroep is een vlekkenplan te maken waarin bestemmingen worden toebedeeld aan bepaalde delen van het gebied: dit stuk is vooral om te sporten, dit deel is allereerst bestemd voor natuurbeleving, dit deel voor hondenbezitters. Zonder alles helemaal vast te leggen kan er een kader worden aangegeven t.a.v. beheer, activiteiten en beeldkwaliteit: welk deel wordt ecologisch beheerd en waar moet elke week de grasmaaimachine langskomen, welke sporten zijn wel geschikt om in dit gebied te beoefenen en welke niet, welke soorten paden, hekken etc. willen wij wel zien in het Ommoordse Veld en welke niet. De werkgroep heeft zich over deze vragen gebogen, daarover binnenkort meer. Als u idee├źn hebt over de toekomst van het Ommoordse Veld, horen wij dat graag van u. Uw reactie kunt u sturen naar het contactadres van de werkgroep marygerritse@chello.nl.