woensdag 16 maart 2011

Baggerwerkzaamheden Ommoordse Veld

Gemeentewerken laat ons weten dat er gebaggerd gaat worden in het Ommoordse Veld. Er zal rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van het gebied.
Zo is er een sloot met een fonteinkruidsoort waar over een lengte van 15 m niet gebaggerd mag worden. Naast het baggeren worden er in het kader van het deelgemeentelijk waterplan duikers vervangen en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook wordt in het moerasgebied aan de westzijde in het rietveld een oude poel voorzichtig opnieuw uitgediept en aanzienlijk vergroot. Een deel van het rietveld wordt afgeplagd om ook hier een bloemrijk, vochtig hooiland te maken. Dit om tegemoet te komen aan de wensen van natuurliefhebbers waaronder ook de medewerkers van de Werf Prins Alexander van Gemeentewerken.

Geen opmerkingen: