woensdag 23 januari 2008

Definitieve versie van de Stadsvisie

Vandaag lag de definitieve versie van de Stadsvisie, zoals die door de gemeenteraad op 29 november is vastgesteld, in de brievenbus. In de begeleidende brief geeft wethouder Karakus aan dat naar aanleiding van de behandeling van de Stadsvisie in de gemeenteraad twee groengebieden zijn afgewezen als mogelijke bouwlocaties. Dit zijn het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark. Op bladzijde 133 van het definitieve document zijn de rode stippen in het Ommoordse Veld verdwenen! Het gebied is nu aangegeven als wijkpark.
Al eerder hebben wij op diverse plekken in de wijk posters opgehangen met de tekst "Gemeenteraad bedankt". Ook hier willen wij nog eens onze dank uitspreken voor de unanieme steun die alle fracties in de gemeenteraad ons hebben gegeven.