donderdag 25 oktober 2007

Burgemeester Opstelten roept alle Rotterdammers op om de natuur in de eigen omgeving te beschermen!


In mei lanceerde Natuurmonumenten de actie “Nederland open en groen”. Bij het begin van onze actie in juni hebben wij ons aangesloten bij de uitgangspunten van deze actie, vandaar onze naam “Ommoordse Veld Open & Groen”.
Onder het motto ‘elke m2 telt’ reden bekende Nederlanders twee weken lang door het land met een tot natuurgebied omgebouwde bakfiets. Zij riepen alle inwoners en bedrijven op om de mouwen op te stropen voor de natuur. De bakfietstoer werd afgesloten door burgemeester Ivo Opstelten (http://www.nederlandopenengroen.nl/nieuws/Bakfietstour/ivo_opstelten).
Op 17 oktober (de dag dat wij op het stadhuis waren om in te spreken in de raadscommissie!) reed Opstelten een stukje voor het stadhuis op de bakfiets en riep daarbij alle Rotterdammers op om elke vierkante meter natuur in de eigen omgeving te beschermen en te creƫren.
Natuurmonumenten roept iedereen op om in actie te komen en wensbrieven te sturen naar de verantwoordelijke bestuurders. Wij hebben de laatste maanden niets anders gedaan! 5228 steunbetuigingen liggen bij wethouder Karakus. Wij hebben duidelijk aangegeven dat het Ommoordse veld Open en Groen moet blijven. Elke partij in de gemeenteraad is dat met ons eens. De wethouder hoopt de gemeenteraad nog steeds van het tegendeel te kunnen overtuigen.
Wij roepen alle bestuurders van Rotterdam op om wethouder Karakus te stoppen en het Ommoordse Veld te beschermen, burgemeester Opstelten voorop.


donderdag 18 oktober 2007

Terugblik op inspreken in de raadscommissie

Woensdag 17 oktober is de Raadscommissie FIBS (Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport) bijeen geweest. Drie mensen hebben de raadscommissie toegesproken m.b.t. het Ommoordse Veld, Mary Gerritse, Paul Scheublin van Heide-Bes en Aat Tetteroo van de Bewonersorganisatie Ommoord. De publieke tribune was goed bezet met bewoners uit Ommoord die getooid waren met groene bandana's met de naam van onze actie. De bandana's waren ook populair bij de politici!
Alle politieke partijen hebben aangegeven dat zij woningbouw op het Ommoordse Veld niet wenselijk achten. We zijn daar natuurlijk heel blij mee!
Wij hadden gehoopt dat de wethouder zou luisteren naar de unanieme mening van de raadscommissie en de wens van de bevolking van Ommoord. Helaas gebeurde dat niet. In een interview met het AD verklaarde de wethouder na afloop dat hij blijft bij zijn standpunt om mogelijkheden voor woningbouw in het Ommoordse Veld te onderzoeken. Hij hoopt de gemeenteraad alsnog te overtuigen.
De wethouder is een kundig bestuurder en wij zijn dan ook nog niet gerust op de goede afloop. Alle partijen hebben onomwonden hun steun uitgesproken, maar er gaat nog enige tijd overheen voor de stadsvisie in de Gemeenteraad komt. Wij hopen dat alle raadsleden hun rug recht zullen houden en niet alsnog een draai zullen maken.
Voor ons betekent het dat het actievoeren jammer genoeg nog niet ten eind is. We houden u van onze verdere plannen op de hoogte.

zondag 14 oktober 2007

Spannende week komende week

Woensdag 17 oktober krijgen we de gelegenheid om bij de raadscommissie in te spreken. Wij zullen aan het Gemeentebestuur (Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad) vragen om af te zien van de plannen om woningen te bouwen in het Ommoordse Veld. Wij vragen aan de leden van de Gemeenteraad om een motie in te dienen met een duidelijk en helder standpunt daarover.
De commissievergadering begint om 9.15 in zaal 7 van het Stadhuis aan de Coolsingel. De vergadering is openbaar.
Het ziet ernaar uit dat TV Rijnmond aanstaande dinsdag aandacht zal besteden aan het Ommoordse Veld. Dinsdagochtend verwachten we ze op locatie. Ook de betrokken wethouders zal naar hun mening worden gevraagd. We zijn heel benieuwd!

maandag 8 oktober 2007

Handtekeningenactie

Toen we in juni startten met onze handtekeningenactie stelden we ons ten doel zoveel mogelijk handtekeningen op te halen als steunbetuiging, in elk geval een paar honderd. Wie had kunnen denken dat het er meer dan 5000 zouden worden? Iedereen wil tekenen en velen willen meehelpen om handtekeningen te verzamelen.
De verzamelde handtekeningen willen wij op 17 oktober aanbieden aan de voorzitter van de raadscommissie FIBS. Als u nog een lijst ergens hebt liggen, lever die dan voor zondag 14 oktober in op Luzerneklaver 29.
Als u nog een handtekening wilt zetten, kunt u natuurlijk ook langskomen. Bij de Links op deze website vindt u de verwijzing naar een petitie die u digitaal kunt tekenen. Als u deze link aanklikt en u klikt vervolgens bij view current signatures kunt u alle reacties op deze petitie lezen. Er blijkt in elk geval uit dat iedereen in Ommoord hetzelfde wil: het Ommoordse veld open en groen!

zondag 7 oktober 2007

Veel steun voor onze actie

Van alle kanten ontvingen we in de afgelopen maanden steun voor onze actie. Als actiegroep worden wij in de eerste heel goed geholpen door het Opbouwwerk van Ommoord.
Instellingen op het gebied van de gezondheidszorg steunen ons. De beide gezondheidscentra en verschillende verzorgingshuizen zijn behulpzaam met het inzamelen van handtekeningen. De wijkverpleegkundige ondersteunt onze actie. Ook enkele fysiotherapeuten, met name degenen die nordicwalkinggroepen leiden in het Ommoordse veld. Voor oud en jong is het gezond om te bewegen, dat kan in het Ommoordse Veld. Velen noemen ook het Ommoordse Veld de groene long van de wijk en geven aan dit gebied te willen behouden als tegenwicht tegen de milieuvervuiling.
Het gaat niet alleen om lichamelijk, maar ook om geestelijk welzijn. De Kerkenraad ondersteunt ook onze actie.
Wij krijgen alle medewerkingvan de Bewonersvereniging Ommoord, verder de steun van de Bewonersvereniging Heide-Bes, Bewonersvereniging Rottekade en natuurlijk van de groep rond het Wollefoppenpark die in hetzelfde schuitje zit als wij.
De werkgroep Ommoord ouderenproof en de ANBO geven aan dat met name voor de vele senioren in Ommoord het gebied van grote waarde is. Ouderen vooral zijn afhankelijk van directe nabijheid.
Instellingen op natuurgebied als Rotterdams Milieucentrum, Vogelwacht Rotta, Werkgroep Rotta, Wijktuinteams van Ommoord en van Alexanderpolder wijzen op de bijzondere flora en fauna in het gebeid. De heer Van der Hart van het IVN verzorgde voor ons een rondleiding voor raadsleden in het Ommoordse Veld.
Alle politieke partijen uit de deelgemeente steunen ons streven om het Ommoordse Veld onbebouwd te laten. Op stedelijk niveau geldt dit ook voor GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, SP, CU/SGP.
Omdat onze actie zo breed gedragen wordt, hopen wij ook de overige partijen te kunnen overtuigen dat in dit gebied niet gebouwd mag worden.

17 oktober inspreken bij de commissie FIBS

Op 17 oktober vergadert de raadscommissie FIBS (Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport). De Stadsvisie 2030 staat dan op de agenda. Aan het begin van de vergadering worden burgers in de gelegenheid gesteld om in te spreken, d.w.z. hun mening te geven over het onderwerp. Wij zullen van die gelegenheid gebruik maken om te pleiten voor een open en groen Ommoordse Veld.
De leden van het Gemeentebestuur (Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad) hebben een boekje ontvangen waarin wij onze visie presenteren. Als u dit boekje wilt zien, is dat voor iedereen via deze website toegankelijk. Onder Links op deze pagina vindt u Het informatieboekje voor de gemeenteraad als een PDF-bestand.
De verzamelde steunbetuigingen, we zijn nu de grens van de 5000 gepasseerd, willen wij op 17 oktober aanbieden aan de voorzitter van de commissie FIBS. Zoveel reacties kan men toch niet zomaar naast zich neerleggen?

maandag 1 oktober 2007

Stuur een kaartje aan een lid van het gemeentebestuur

Op 17 oktober is er een vergadering van de raadscommissie FIBS. De Stadsvisie 2030 staat op de agenda. In de aanloop tot die vergadering willen wij het Ommoordse Veld duidelijk onder de aandacht brengen van alle raadsleden en van het College van Burgemeester en Wethouders. Zij krijgen een boekje met onze zienswijze. Daarnaast willen wij ze allemaal vier ansichtkaarten van het Ommoordse Veld sturen met meningen van verschillende inwoners van Ommoord. Wilt u graag zo'n kaartje sturen? Kom langs bij de familie Gerritse, Luzerneklaver 29 om een berichtje te schrijven.