woensdag 27 augustus 2008

Ideeën

Wij hopen dat het Ommoordse Veld is gekozen tot mooiste plekje van Prins Alexander. Een aantal mensen heeft gereageerd op de vraag wat je met het geldbedrag dat bij de uitverkiezing hoort zou kunnen doen. Er zijn wensen die zeker niet met 500 euro te realiseren zijn, maar hier volgt een lijstje met bruikbare ideeën:

  • een koe of kalf voor in de wei
  • een extra bankje
  • een informatiebord over flora en fauna van het Ommoordse Veld
  • een mooie folder waarin een wandeling door het Ommoordse veld staat beschreven
  • nestbeschermers voor de weidevogels
  • een onderkomen voor vleermuizen
  • een schaduwplek voor het vee