maandag 24 december 2007

Stadsvisie door de gemeenteraad vastgesteld

Op de website van de gemeente Rotterdam is te lezen dat de Stadsvisie 2030 door de gemeenteraad vrijwel unaniem is vastgesteld. Het bericht vermeldt verder dat bij de behandeling op onderdelen een aantal moties is aangenomen. Zodoende is de mogelijkheid van woningbouw in het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark komen te vervallen. De definitieve tekst van de Stadsvisie waarin alle wijzigingen verwerkt zijn, is medio januari 2008 beschikbaar.
Wij hebben ons het afgelopen halfjaar intensief ingezet om dit doel te bereiken. Nu dat gelukt is, gaan we onze actiegroep op 28 december feestelijk opheffen.
De Stadsvisie die nu is vastgesteld loopt tot 2030. Het Ommoordse Veld is in elk geval geschrapt als locatie voor woningbouw. Wij willen graag dat het blijft zoals het nu is, een weidelandschap met vee in de wei en veel vogels. Wij zouden graag samen met de deelgemeente, de bewonersorganisaties en de kinderboerderij een plan maken om dit natuurgebied ook op lange termijn te behouden. We willen daarom een werkgroep oprichten die zich met de toekomst van het Ommoordse veld gaat bezighouden. Enkele leden van de actiegroep zullen zitting nemen in die werkgroep.
Op dit moment zijn er nog steeds mensen die de online petitie tekenen. Dat is echt niet meer nodig, de gemeenteraad heeft duidelijk gesproken: er gaat niet gebouwd worden in het Ommoordse Veld. Heeft u een concrete suggestie voor de toekomst, die de werkgroep mee zou kunnen nemen, dan zou u die wel kwijt kunnen bij de online petitie.
Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van onze actie en hopen dat het Ommoordse Veld heel lang zal blijven zoals het nu is: Open & Groen!

donderdag 29 november 2007

Wethouder Karakus belooft: "Het Ommoordse Veld blijft open en groen!"

Vandaag, 29 november, is de Stadsvisie 2030 behandeld in de gemeenteraad. Zoals al eerder duidelijk is geworden, steunen alle partijen ons streven om het Ommoordse Veld open en groen te houden. Het openbaar groen vinden alle raadsfracties belangrijk. Er zijn over dit onderwerp twee moties ingediend. Arno Bonte van GroenLinks diende de motie in m.b.t. het Wollefoppenpark en Tom Harreman van de PvdA over het Ommoordse Veld. Vanaf de publieke tribune hebben we gezien hoe alle partijen hun handtekening onder de moties zetten. Er is duidelijk veel sympathie voor onze actie, ook bij wethouder Karakus. Men heeft 'begrepen dat het niet om een klein groepje actievoerders gaat, maar dat heel Ommoord bijzonder veel waarde hecht aan dit gebied.
De wethouder heeft, na het commentaar van alle fracties gehoord te hebben, toegezegd om plannen voor woningbouw in het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark uit de Stadsvisie te schrappen. De moties zijn daarmee overbodig geworden. Ons doel is bereikt.
Wij hebben vandaag ervaren dat ons vertrouwen in de democratie terecht is gebleken en we zijn natuurlijk dolblij met de uitkomst: HET OMMOORDSE VELD BLIJFT OPEN EN GROEN!

woensdag 28 november 2007

Stadsvisie in de gemeenteraad op 29 november

Morgen, 29 november, wordt de Stadsvisie behandeld in de gemeenteraad. De vergadering begint om 14.00 uur en de Stadsvisie staat als punt 15 op de agenda. Hoe laat dat precies zal zijn is moeilijk te voorspellen.
Als u niet naar de Coolsingel komt, maar toch het debat wil volgen kan dat live op internet. Via www.rotterdam.nl - gemeentebestuur-gemeenteraad, komt u bij de live-uitzending. Voor iedereen in Ommoord geldt: "Vol verwachting klopt ons hart!"

zondag 25 november 2007

Wandelen voor Ommoordse Veld Open & Groen

Vandaag, zondag 25 november, heeft ondanks het zeer slechte weer een grote groep mensen meegewandeld met Open & Groen. Als een lang lint slingerde de groep van een paar honderd mensen zich door het Ommoordse Veld. Voorafgaande aan de behandeling van de Stadsvisie in de gemeenteraad van aanstaande donderdag wilden we nog een signaal geven dat het natuurgebied ons zeer dierbaar is en dat wij het willen houden zoals het nu is, open en groen.
Voor we aan de wandeling begonnen, werden we toegesproken door Robert Krul, voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander. Samen met portefeuillehouder Erwin van Duin was hij aanwezig om de aanwezigen te verzekeren dat er vanuit deelgemeentebestuur en alle politieke partijen uit de deelgemeente alles aan gedaan is om onze actie te ondersteunen. Hij memoreerde het eerste contact met ons, begin juli, als onervaren actievoerders en meende dat wij snel geleerd hadden!
De raadsleden van de Coolsingel werden vandaag vertegenwoordigd door Duco Hoogland van de PvdA. Ook hij liep met ons door het Veld ondanks regen- en hagelbuien. Zijn mening is dat wij ons echt geen zorgen hoeven maken, alle partijen zijn het met elkaar eens dat er niet gebouwd moet worden op het Ommoordse Veld. Als de wethouder niet zelf van de plannen afziet, ligt er een motie klaar die raadsbreed gesteund zal worden. Het is fijn om te horen, het stemt ons optimistisch. We gaan het zeker volgen in de raad van aanstaande donderdag en zullen pas juichen als de plannen definitief van de baan zijn.
Ondanks de kou en de regen kijken wij terug op een geslaagde middag. We bedanken iedereen die ons kwam steunen, de honderden inwoners van Ommoord e.o. en in het bijzonder Robert Krul, Erwin van Duin en Duco Hoogland.

zondag 18 november 2007

Spandoeken weg?

Vanaf eind augustus hebben twee spandoeken in het Ommoordse Veld gehangen met de tekst HANDEN AF VAN HET OMMOORDSE VELD. Ze zijn nu weg. Een is door de koeien op de horens genomen en heeft dat niet overleefd. De andere hebben wij zelf verwijderd. Het ligt netjes gewassen te wachten op de twee actiedagen die we nog te gaan hebben: 25 november de wandeling vanaf de kinderboerderij om 14.00 uur en 29 november de raadsvergadering aan de Coolsingel eveneens om 14.00 uur.
Alle inwoners van Ommoord e.o. zijn van harte welkom bij de wandeling en natuurlijk ook onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

zondag 11 november 2007

Wandel mee op 25 november

Op 29 november wordt de Stadsvisie 2030 in de gemeenteraad besproken. De wethouder blijft vasthouden aan zijn plan om in het Ommoordse Veld huizen voor hogere inkomensgroepen te bouwen.
Wij hebben een beroep gedaan op onze gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad om dit te verhinderen en gelukkig steunen alle fracties ons in ons streven. Dit heeft ons veel vertrouwen in de politici in de raad gegeven. Zij hebben er begrip voor dat in een wijk met veel hoogbouw, zoals Ommoord, ook een stukje groen onontbeerlijk is. Arno Bonte van GroenLinks heeft aangekondigd een motie in te dienen om bouwplannen te voorkomen.
Omdat de wethouder volhardt in zijn plan, zijn wij echter nog niet gerust op de goede afloop. Wij krijgen veel vragen. Iedereen in Ommoord wil graag nog iets doen. Daarom is op een vergadering van onze groep besloten om een wandeling door het Ommoordse Veld te organiseren op de zondag voorafgaande aan het debat in de gemeenteraad. Kom op 25 november om 14.00 uur naar het Ommoordse Veld om duidelijk te maken dat wij allemaal willen dat het Ommoordse Veld Open en Groen blijft! We verzamelen voor de ingang van kinderboerderij De Blijde Wei en wandelen als groep door het gebied. Wilt u anderen oproepen om ook te komen? Onder het kopje links vindt u een flyer die u kunt ophangen of verder kunt verspreiden. We hopen op een mooi zonnetje en een hoge opkomst.

donderdag 25 oktober 2007

Burgemeester Opstelten roept alle Rotterdammers op om de natuur in de eigen omgeving te beschermen!


In mei lanceerde Natuurmonumenten de actie “Nederland open en groen”. Bij het begin van onze actie in juni hebben wij ons aangesloten bij de uitgangspunten van deze actie, vandaar onze naam “Ommoordse Veld Open & Groen”.
Onder het motto ‘elke m2 telt’ reden bekende Nederlanders twee weken lang door het land met een tot natuurgebied omgebouwde bakfiets. Zij riepen alle inwoners en bedrijven op om de mouwen op te stropen voor de natuur. De bakfietstoer werd afgesloten door burgemeester Ivo Opstelten (http://www.nederlandopenengroen.nl/nieuws/Bakfietstour/ivo_opstelten).
Op 17 oktober (de dag dat wij op het stadhuis waren om in te spreken in de raadscommissie!) reed Opstelten een stukje voor het stadhuis op de bakfiets en riep daarbij alle Rotterdammers op om elke vierkante meter natuur in de eigen omgeving te beschermen en te creëren.
Natuurmonumenten roept iedereen op om in actie te komen en wensbrieven te sturen naar de verantwoordelijke bestuurders. Wij hebben de laatste maanden niets anders gedaan! 5228 steunbetuigingen liggen bij wethouder Karakus. Wij hebben duidelijk aangegeven dat het Ommoordse veld Open en Groen moet blijven. Elke partij in de gemeenteraad is dat met ons eens. De wethouder hoopt de gemeenteraad nog steeds van het tegendeel te kunnen overtuigen.
Wij roepen alle bestuurders van Rotterdam op om wethouder Karakus te stoppen en het Ommoordse Veld te beschermen, burgemeester Opstelten voorop.


donderdag 18 oktober 2007

Terugblik op inspreken in de raadscommissie

Woensdag 17 oktober is de Raadscommissie FIBS (Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport) bijeen geweest. Drie mensen hebben de raadscommissie toegesproken m.b.t. het Ommoordse Veld, Mary Gerritse, Paul Scheublin van Heide-Bes en Aat Tetteroo van de Bewonersorganisatie Ommoord. De publieke tribune was goed bezet met bewoners uit Ommoord die getooid waren met groene bandana's met de naam van onze actie. De bandana's waren ook populair bij de politici!
Alle politieke partijen hebben aangegeven dat zij woningbouw op het Ommoordse Veld niet wenselijk achten. We zijn daar natuurlijk heel blij mee!
Wij hadden gehoopt dat de wethouder zou luisteren naar de unanieme mening van de raadscommissie en de wens van de bevolking van Ommoord. Helaas gebeurde dat niet. In een interview met het AD verklaarde de wethouder na afloop dat hij blijft bij zijn standpunt om mogelijkheden voor woningbouw in het Ommoordse Veld te onderzoeken. Hij hoopt de gemeenteraad alsnog te overtuigen.
De wethouder is een kundig bestuurder en wij zijn dan ook nog niet gerust op de goede afloop. Alle partijen hebben onomwonden hun steun uitgesproken, maar er gaat nog enige tijd overheen voor de stadsvisie in de Gemeenteraad komt. Wij hopen dat alle raadsleden hun rug recht zullen houden en niet alsnog een draai zullen maken.
Voor ons betekent het dat het actievoeren jammer genoeg nog niet ten eind is. We houden u van onze verdere plannen op de hoogte.

zondag 14 oktober 2007

Spannende week komende week

Woensdag 17 oktober krijgen we de gelegenheid om bij de raadscommissie in te spreken. Wij zullen aan het Gemeentebestuur (Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad) vragen om af te zien van de plannen om woningen te bouwen in het Ommoordse Veld. Wij vragen aan de leden van de Gemeenteraad om een motie in te dienen met een duidelijk en helder standpunt daarover.
De commissievergadering begint om 9.15 in zaal 7 van het Stadhuis aan de Coolsingel. De vergadering is openbaar.
Het ziet ernaar uit dat TV Rijnmond aanstaande dinsdag aandacht zal besteden aan het Ommoordse Veld. Dinsdagochtend verwachten we ze op locatie. Ook de betrokken wethouders zal naar hun mening worden gevraagd. We zijn heel benieuwd!

maandag 8 oktober 2007

Handtekeningenactie

Toen we in juni startten met onze handtekeningenactie stelden we ons ten doel zoveel mogelijk handtekeningen op te halen als steunbetuiging, in elk geval een paar honderd. Wie had kunnen denken dat het er meer dan 5000 zouden worden? Iedereen wil tekenen en velen willen meehelpen om handtekeningen te verzamelen.
De verzamelde handtekeningen willen wij op 17 oktober aanbieden aan de voorzitter van de raadscommissie FIBS. Als u nog een lijst ergens hebt liggen, lever die dan voor zondag 14 oktober in op Luzerneklaver 29.
Als u nog een handtekening wilt zetten, kunt u natuurlijk ook langskomen. Bij de Links op deze website vindt u de verwijzing naar een petitie die u digitaal kunt tekenen. Als u deze link aanklikt en u klikt vervolgens bij view current signatures kunt u alle reacties op deze petitie lezen. Er blijkt in elk geval uit dat iedereen in Ommoord hetzelfde wil: het Ommoordse veld open en groen!

zondag 7 oktober 2007

Veel steun voor onze actie

Van alle kanten ontvingen we in de afgelopen maanden steun voor onze actie. Als actiegroep worden wij in de eerste heel goed geholpen door het Opbouwwerk van Ommoord.
Instellingen op het gebied van de gezondheidszorg steunen ons. De beide gezondheidscentra en verschillende verzorgingshuizen zijn behulpzaam met het inzamelen van handtekeningen. De wijkverpleegkundige ondersteunt onze actie. Ook enkele fysiotherapeuten, met name degenen die nordicwalkinggroepen leiden in het Ommoordse veld. Voor oud en jong is het gezond om te bewegen, dat kan in het Ommoordse Veld. Velen noemen ook het Ommoordse Veld de groene long van de wijk en geven aan dit gebied te willen behouden als tegenwicht tegen de milieuvervuiling.
Het gaat niet alleen om lichamelijk, maar ook om geestelijk welzijn. De Kerkenraad ondersteunt ook onze actie.
Wij krijgen alle medewerkingvan de Bewonersvereniging Ommoord, verder de steun van de Bewonersvereniging Heide-Bes, Bewonersvereniging Rottekade en natuurlijk van de groep rond het Wollefoppenpark die in hetzelfde schuitje zit als wij.
De werkgroep Ommoord ouderenproof en de ANBO geven aan dat met name voor de vele senioren in Ommoord het gebied van grote waarde is. Ouderen vooral zijn afhankelijk van directe nabijheid.
Instellingen op natuurgebied als Rotterdams Milieucentrum, Vogelwacht Rotta, Werkgroep Rotta, Wijktuinteams van Ommoord en van Alexanderpolder wijzen op de bijzondere flora en fauna in het gebeid. De heer Van der Hart van het IVN verzorgde voor ons een rondleiding voor raadsleden in het Ommoordse Veld.
Alle politieke partijen uit de deelgemeente steunen ons streven om het Ommoordse Veld onbebouwd te laten. Op stedelijk niveau geldt dit ook voor GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, SP, CU/SGP.
Omdat onze actie zo breed gedragen wordt, hopen wij ook de overige partijen te kunnen overtuigen dat in dit gebied niet gebouwd mag worden.

17 oktober inspreken bij de commissie FIBS

Op 17 oktober vergadert de raadscommissie FIBS (Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport). De Stadsvisie 2030 staat dan op de agenda. Aan het begin van de vergadering worden burgers in de gelegenheid gesteld om in te spreken, d.w.z. hun mening te geven over het onderwerp. Wij zullen van die gelegenheid gebruik maken om te pleiten voor een open en groen Ommoordse Veld.
De leden van het Gemeentebestuur (Burgemeester en Wethouders en de leden van de Gemeenteraad) hebben een boekje ontvangen waarin wij onze visie presenteren. Als u dit boekje wilt zien, is dat voor iedereen via deze website toegankelijk. Onder Links op deze pagina vindt u Het informatieboekje voor de gemeenteraad als een PDF-bestand.
De verzamelde steunbetuigingen, we zijn nu de grens van de 5000 gepasseerd, willen wij op 17 oktober aanbieden aan de voorzitter van de commissie FIBS. Zoveel reacties kan men toch niet zomaar naast zich neerleggen?

maandag 1 oktober 2007

Stuur een kaartje aan een lid van het gemeentebestuur

Op 17 oktober is er een vergadering van de raadscommissie FIBS. De Stadsvisie 2030 staat op de agenda. In de aanloop tot die vergadering willen wij het Ommoordse Veld duidelijk onder de aandacht brengen van alle raadsleden en van het College van Burgemeester en Wethouders. Zij krijgen een boekje met onze zienswijze. Daarnaast willen wij ze allemaal vier ansichtkaarten van het Ommoordse Veld sturen met meningen van verschillende inwoners van Ommoord. Wilt u graag zo'n kaartje sturen? Kom langs bij de familie Gerritse, Luzerneklaver 29 om een berichtje te schrijven.

donderdag 20 september 2007

Raadsleden op bezoek

Op onze uitnodiging kwamen gemeenteraadsleden van de commissie FIBS naar Ommoord om met eigen ogen te zien waar wij ons zo druk over maken: de rode stippen in het Ommoordse Veld in de Stadsvisie 2030 die staan voor woningen in het groen. GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, SP en ChristenUnie/SGP waren aanwezig. De vier partijen waren het helemaal eens: er mag niet gebouwd worden in het Ommoordse Veld.
Ook Stéphan Reket van het AD was aanwezig. Hij interviewde na afloop de politici:
"Die rode stippen moeten weg" zegt Theo Cornelissen(SP). "Iedereen die hier loopt, ziet het belang van het Ommoordse Veld. Groen op loopafstand en ook voor fietsers en mensen met een rollator. Dit moet behouden blijven en niet worden volgestouwd met villa's."
GroenLinksraadslid Arno Bonte stelt dat je in het Ommoordse Veld planten ziet groeien die je nergens anders in de stad ziet groeien. Daarom zegt hij: "Handen af van het Ommoordse Veld, maar ook van het Wollefoppenpark in Zevenkamp."
Henk Sonneveld van Leefbaar Rotterdam wilde de recreatieve functie versterken. Uitbreiding van de kinderboerderij De Blijde Wei tot zorgboerderij was een idee dat weerklank vond.
Duco Hoogland en Tom Harreman van de PvdA waren in juni al op bezoek (zie eerder bericht). Ook zij zijn van mening dat dit unieke stuk groen behouden moet blijven. Er kan alleen maar sprake zijn van woningbouw als duidelijk aangetoond wordt dat het landelijk karakter daardoor niet aangetast wordt. De mogelijkheid van "landelijke villa's" aan de randen van het Ommoordse Veld wordt daardoor echter niet uitgesloten.
Wij hopen de PvdA, VVD en CDA ook te kunnen overtuigen van de waarde van dit gebied. Ommoord is een wijk waar mensen graag wonen, laten we dat vooral zo houden!

zondag 16 september 2007

Succesvolle actiedag op 16 september

Op 16 september was het een drukke dag in het Ommoordse Veld, er waren verschillende wandeltochten uitgezet. Wij waren aanwezig om actie te voeren, dat leverde weer veel handtekeningen en verontwaardigde reacties op. Mensen kunnen zich niet voorstellen dat de gemeente in dit gebied huizen neer wil zetten.

woensdag 5 september 2007

Nieuwe bewoners van het Ommoordse Veld

De heer Huibregts van de Gemeentewerf berichtte ons dat er sinds enkele weken nieuwe bewoners zijn in het Ommoordse Veld. Het gaat hier gelukkig niet om bewoners van luxueuze villa's, maar om een familie torenvalken. Hun 'torenflat' (geplaatst door werknemers van de gemeentewerf) staat in de buurt van het voetbalveld. Inmiddels zijn de jongen uitgevlogen en regelmatig te zien in de buurt van het nest. Wij hopen dat hun flat de enige zal blijven!

zondag 19 augustus 2007

HANDEN AF VAN HET OMMOORDSE VELD

Deze week zijn twee spandoeken opgehangen in het Ommoordse Veld om extra aandacht op onze actie te vestigen. Wie nog geen handtekening gezet heeft kan nog steeds doen via de petitie op deze weblog. Langskomen of een briefje schrijven, mag ook.

maandag 9 juli 2007

Fractie PvdA bepaalt standpunt: dit unieke stuk groen moet behouden blijven

In de gemeenteraadsfractie van de PvdA is gesproken over het concept van de Stadsvisie 2030. Zodra zij van onze zorgen hoorden, hebben twee leden van de fractie, Duco Hoogland en Tom Harreman, een bezoek gebracht aan het Ommoordse Veld. Zij zijn onder de indruk gekomen van het gebied(Hoe kan het ook anders!)
Op hun voorstel zal de PvdA-fractie zich op het standpunt stellen dat het landelijk karakter van het gebied niet aangetast mag worden. Er kan dan ook alleen maar sprake zijn van woningbouw als duidelijk aangetoond wordt, dat het landelijk karakter daardoor niet aangetast wordt.

We zijn heel blij met de uitspraak dat de PvdA-fractie dit unieke stuk groen wil behouden. We zijn nog niet helemaal gerustgesteld, aangezien woningbouw niet expliciet wordt uitgesloten.

Ommoordseveld Open en Groen Petition

Ommoordseveld Open en Groen Petitie

U kunt nu online onze petitie tekenen tegen woningbouw in het Ommoordse Veld. Klik op de hyperlink om digitaal uw handtekening te zetten, zodat de gemeente weet dat u het niet me de plannen eens bent!

vrijdag 6 juli 2007

John Vermeulen in de deelgemeenteraad

Op woensdag 4 juli heeft John Vermeulen de leden van de deelgemeenteraad opgeroepen om hun invloed aan te wenden bij hun partijgenoten op de Coolsingel. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander én de voltallige deelgemeenteraad zijn tegen de plannen om woningen te bouwen in het Ommoordse Veld. Zij hebben het alternatief aangedragen huizen te bouwen in de buurt van station Alexander.
De geluiden die wij van de burgers in Ommoord horen tijdens de handtekeningenactie hebben wij overgebracht naar de politici in de deelraad. Wij hopen dat zij daar iets mee doen.

woensdag 4 juli 2007

Veel reacties n.a.v. artikel in Maasstad

Vandaag verscheen er een artikel over onze actie in de Maasstad. Dat levert veel telefoontjes en e-mails op. Heel veel mensen willen hun verhalen kwijt over hoe ze genieten van het Ommoordse Veld. Ze wandelen er met hun kleinkinderen, nemen het op in hun rondje Rottemeren omdat het zo'n mooi gebied is of lopen er wel vier keer op een dag met hun hond. Unaniem is men van mening: dit mag men ons niet afnemen!

Contact

U kunt op drie manieren contact met ons zoeken:
  1. een reactie plaatsen op deze homepage
  2. een e-mail sturen naar ommoordseveld@gmail.com
  3. een kaartje of telefoontje naar ons contactadres (familie Gerritse, Luzerneklaver 29, 3069 DS Rotterdam, 2201060)

zondag 24 juni 2007

Actievergadering

De handtekeningenactie is zeer succesvol verlopen, inmiddels zijn er 1350 handtekeningen. Er is een brief gestuurd aan alle fracties in de gemeenteraad. We hebben een verzoek ingediend om in te spreken in de raadscommissie.
Op 25 juni vergaderen we over de vraag hoe we verder gaan met onze actie. Wie graag mee wil doen nodigen we graag uit om aanwezig te zijn op maandag 25 juni om 20.00 uur op Luzerneklaver 29.

zondag 17 juni 2007

Handtekeningenactie

12 juni is op de oprichtingsvergadering afgesproken de rest van de week te besteden aan het verzamelen van handtekeningen van mensen die de actie ondersteunen. Iedereen die aangesproken wordt, blijkt graag te willen tekenen. Bijna niemand was op de hoogte van de bouwplannen, zonder uitzondering is men er fel op tegen: ouderen die er graag wandelen, kinderen die er spelen of sporten, hondenbezitters, scholen die er hun buitensportlessen geven.
Op zaterdagavond hadden we ongeveer 1200 handtekeningen. Waarschijnlijk komt het voorstel niet in juni in de gemeenteraad en kunnen wij nog even doorgaan met het verzamelen van handtekeningen. De animo is zeer groot. Op 6 juli hebben we al 1600 handtekeningen en vele telefonische steunbetuigingen en e-mails. We gaan door!

Raadsleden op bezoek

PvdA op bezoek bij "Ommoordse Veld open en groen"

Vrijdag 15 juni brachten Duco Hoogland en Tom Harreman, fractiewoordvoerders van de PvdA op het terrein van woningbouw en ruimtelijke ordening, een bezoek aan het Ommoordse Veld. Zij hebben dartelende veulens en roodbonte koeien gezien in dit landelijke stukje van de stad, dat ze helemaal niet kenden. Wij hopen dat ze begrepen hebben hoe waardevol dit prachtige gebied is voor alle inwoners van Ommoord.

Actie voor een blijvend groen Ommoordse Veld

Zie pagina 45 en 99 van de
Stadsvisie 2030
voor de officiële plannen van de gemeente met het Ommoordse Veld. Op pagina 45 vindt u een overzichtskaart waar ook onze wijk op aangegeven staat als bouwgebied. Op pagina 99 kunt u het Ommoordse Veld zien liggen (zie ook deze afbeelding). De rode stipjes geven aan waar, volgens de gemeente, nieuwe huizen gebouwd moeten worden. Het Ommoordse Veld zal door deze plannen ernstig aangetast worden.