vrijdag 6 juli 2007

John Vermeulen in de deelgemeenteraad

Op woensdag 4 juli heeft John Vermeulen de leden van de deelgemeenteraad opgeroepen om hun invloed aan te wenden bij hun partijgenoten op de Coolsingel. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander én de voltallige deelgemeenteraad zijn tegen de plannen om woningen te bouwen in het Ommoordse Veld. Zij hebben het alternatief aangedragen huizen te bouwen in de buurt van station Alexander.
De geluiden die wij van de burgers in Ommoord horen tijdens de handtekeningenactie hebben wij overgebracht naar de politici in de deelraad. Wij hopen dat zij daar iets mee doen.

1 opmerking:

Arie zei

Nu maar hopen dat de raadsleden van de deelgemeente hun rug recht houden en zich niet verliezen in politieke spelletjes en door handjeklap tot stand gebracht onzalige compromissen. Wat is er eigenlijk mis met de huidige situatie in en om het Ommoordseveld? De verklarende tekst bij het (vage)plattegrondje op blz. 99 van Stadsvisie 2030 (ik citeer: "Verbeteren overgang stad-landschap in combinatie met wonen in het groen") suggereert dat de huidige situatie eigenlijk niet acceptabel zou zijn! Volgens de beleidsmakende ambtenaren is het kennelijk niet acceptabel dat de bebouwde kom zomaar opeens overgaat in een stukje heerlijke "rimboe" (want dat is het Ommoordseveld in feite). En dus moeten er stukjes grond rond het Ommoordseveld peperduur worden verkocht ten behoeve van villabouw (want u denkt toch niet dat die ambtenaren sociale woningbouw bedoelen?). En daarmee wordt de overgang stad-landschap dan verbeterd? Wat een in- en intrieste
denkwijze! Of is dit een fraai staaltje ambtenarentaal om de burgers iets door de strot te duwen en geld te genereren? Bah!
Arie W. / Zernikeplaats.