zaterdag 20 februari 2010

Eerste Rotterdamse huiszwaluwtil geopend door Peter Pieterse

Vanmiddag heeft Peter Pieterse (PvdA), lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander, op kinderboerderij de Blijde Wei in het Ommoordse Veld de zwaluwtil geopend. De zwaluwtil is een initiatief van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen. Het is een echt samenwerkingsproject geworden. De bewonersverenigingen en natuurorgansaties uit de wijk hebben geadviseerd en hun steun gegeven aan het plan. Vooral Natuur- en Vogelwacht Rotta heeft concrete medewerking verleend. De voorzitter, Rien van der Vorm heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de til op een 4 meter hoge stalen paal netjes in de grond kwam te staan.
Iedereen is het erover eens dat de zwaluwtil mooi om te zien is. Het is nu een kwestie van afwachten of de zwaluwen zich er daadwerkelijk zullen vestigen. In Duitsland zijn daar heel positieve ervaringen mee opgedaan. Ook de eerste Nederlandse zwaluwtil die een jaar geleden in Biddinghuizen werd onthuld, werd in het eerste seizoen meteen al door zwaluwen in gebruik genomen. We hebben dus goede hoop.
De Werkgroep dankt iedereen die een bijdrage aan het slagen van het project heeft geleverd en hoopt dat het snel voorjaar wordt en de zwaluwen terugkeren naar het Ommoordse Veld.

zondag 14 februari 2010

Woningnood onder huiszwaluwen

De huiszwaluwtil is een poging om te voorzien in de woningnood onder de huiszwaluwen. Er zijn steeds minder geschikte nestplaatsen voor huiszwaluwen. Een huiszwaluw nestelt onder een (dak)rand maar alleen als die wit of crèmekleurig is. De eieren zouden te warm worden bij donkere kleuren, kennelijk weten de vogels dat. Huiszwaluwen nestelen meestal aan de rand van de bebouwing. Binnen een straal van ongeveer 200 meter moet voldoende klei, leem of modder aanwezig zijn om kleine bolletjes van te maken. het mannetje vliegt af en aan met de bolletjes en het vrouwtje metselt daar laagje voor laagje een keurig nestje van. De plek van het nest moet zodanig zijn dat ze vrij af en aan kunnen vliegen. Bewoners van een huis zijn niet altijd even blij met een zwaluwnest vanwege de mestoverlast. In België krijg je daarom subsidie voor elk zwaluwnest dat bewoond is en dat je laat zitten.
Er zijn kunstnesten voor huiszwaluwen. We hebben er bij de zwaluwtil in het Ommoordse Veld voor gekozen om er aan elke zijde van de til slechts één te plaatsen. Het is de bedoeling dat de zwaluwen het zelf nesten bouwen niet verleren. We zien uit naar de lente en hopen dat de zwaluwen hun nieuwe onderkomen zullen betrekken.

maandag 8 februari 2010

Opening eerste Rotterdamse huiszwaluwtil

20 februari wordt een drukke dag in het Ommoordse Veld. 's Morgens kan er een natuurwandeling gemaakt worden o.l.v. Theo van der Hart en Paul Winckers (zie eerder bericht), 's middags is er van 13.00-15.00 uur een activiteit rond vogels voor kinderen op de kinderboerderij. In elk geval staat vetbollen maken en pindaslingers rijgen op het programma.
Tijdens die activiteit staat ook de opening van de zwaluwtil op het programma. Peter Pieterse, lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander, zal de symbolische onthulling verrichten.
Bijna een jaar geleden heeft de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen een bewonersinitiatief ingediend voor het plaatsen van de til. Aanleiding was een artikel in het blad van de Vogelbescherming over de eerste zwaluwtil die in februari 2009 was geplaatst in Biddinghuizen. Wij zijn niet de enigen die enthousiast zijn geworden. Binnen een jaar staan er al 15 huiszwaluwtillen in Nederland, dit ondanks het feit dat het een vrij kostbaar object is. Zoetermeer heeft de primeur in Zuid-Holland, maar in Rotterdam zijn wij uniek. Wij hopen met deze til een oplossing te bieden voor de woningnood onder de huiszwaluwen en ze blijvend te behouden in het Ommoordse Veld.