maandag 10 oktober 2016

Nieuws over beheer Ommoordse Veld


In september was er in het kader van de Rotterdamse parkenmaand voor de tweede keer een excursie over het beheer van het Ommoordse Veld met Jino Huiberts van Stadsbeheer. Centraal stond dit jaar de hoogteverschillen in het Ommoordse Veld. Die hoogteverschillen vragen om een zorgvuldig waterbeheer.

De tocht begon bij het hoogste punt van het Ommoordse Veld, de heuvel. Deze kunstmatig aangelegde hoogte is veel lager dan oorspronkelijk door het inklinken van de veengrond. De bedoeling is om de heuvel weer een keer op te hogen. Ook zullen er dan nieuwe bomen worden geplant in plaats van de kastanjes die het niet of niet goed doen.
 

Het sportveld, dat heel vaak onder water heeft gestaan, ligt er nu mooi droog bij. Er is tussen het veld en de Wilsonweg een diepe greppel gegraven en er is alles wat mogelijk is in een veenlandschap aan gedaan om het veld goed te draineren. Voorlopig kan er lekker gevoetbald worden.
 
In het Ommoordse Veld zijn veel stuwtjes om de waterstand te reguleren. Met stuwen zorg je ervoor dat het waterpeil net iets beneden het peil van de grond staat. Droogteschade en afbraak van veen kan hierdoor worden voorkomen.

De afgelopen jaren zijn er al enkele stuwen vervangen, maar er waren er meer aan vervanging toe. Daarvoor is nu budget vrijgemaakt. Op korte termijn gaan ongeveer 10 stuwen vervangen worden. De werkzaamheden kunnen als het weer nat is wel wat sporen achterlaten, maar daar staat tegenover dat we er wat betreft het stuwenbestand er weer jaren tegen kunnen.

Aan de westkant van het gebied zagen we dat het riet wel heel erg oprukt. Stadsbeheer zal zien of een extra maaibeurt dat tegen kan gaan. In het kader van ecologisch beheer wil men het weidegebied aan de zijde van de Klaverbuurt graag laten begrazen door koeien, ook als boer Jan stopt. Het gebied moet veenweidegebied blijven. Graag zouden we weidevogels als kieviten en grutto’s die er 10 jaar geleden nog volop waren weer terugzien. Het is zeer de vraag of dat nog zal lukken. Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland en in onze omgeving is inmiddels te weinig open landschap.

We bekeken nog eens de oevers van de vijver. De ene kant een slingerende ecologische oever, de andere kant vrij recht met boomstammen afgezoomd. Niet zo kaarsrecht als de architect bedoeld had, maar een benadering. De groep was verdeeld over wat het mooiste is, een rechte oever of een ecologische. Nu heeft in elk geval ieder wat.
 
In het bosplantsoen rond de vijver is in de afgelopen jaren een keer te rigoureus gesnoeid. Voorlopig is uitdunnen dus niet meer nodig. Stadsbeheer berichtte wel dat er twee gevaarlijke bomen staan. Gevaarlijke bomen wil zeggen dode bomen die binnen valafstand van wegen en paden staan. Eén is een aangetaste wilg die in het plantsoen bij de President Wilsonweg schuin tegenover de Wijktuin staat. De stam blijft deels staan, het bovendeel wordt weggesnoeid. De andere is een esdoorn aan de rand van het Callunapad. Er staan hier meerdere esdoorns, deze ene zal niet gemist worden.
 

We hopen volgend jaar in de parkenmaand weer een excursie met Stadsbeheer te maken. Het is leuk om op de hoogte te zijn wat er gedaan wordt in het Ommoordse Veld en waarom. Jino, bedankt!