dinsdag 30 augustus 2011

Vervanging stuwen en overstorten

De stuwen in het Ommoordse Veld zijn al langere tijd aan vervanging toe. Het lijkt simpel, maar het is een kostbare operatie. De stuwtjes en overstorten die in de waterlopen zijn aangebracht regelen het waterpeil in het Ommoordse Veld. De verschillende waterniveaus zijn heel karakteristiek voor het gebied. De houten stuwen zijn een aantrekkelijk element in het landschap. Vogels als reigers en aalscholvers gebruiken ze vaak als zitplaats.
Deze week maakt Gemeentewerken een begin met het vervangen van 8 stuwen en 2 overstorten bij het Kikkerpad, Callunapad en het Witsenburgpad. Komende jaren volgt de rest.De overlast zal beperkt zijn. Voertuigen van de aannemer maken gebruik van rijplaten. De smalle watergang wordt tijdelijk dichtgezet met een korte damwand. De werkzaamheden duren maximaal 6 weken.

dinsdag 23 augustus 2011

De Blijde Wei heeft officieel keurmerk

Kinderboerderij De Blijde Wei is bezegeld met het Keurmerk Kinderboerderijen. Een kinderboerderij moet aan meerdere wettelijke en kwaliteitsvoorschriften voldoen. Dat is belangrijk om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en dieren te waarborgen. De Stichting Kinderboerderijen Nederland heeft in samenwerking met het ministerie een certificeringstraject opgesteld.
Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland waar alle gemeentelijke kinderboerderijen dit keurmerk hebben gekregen. Rotterdam heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan.
We feliciteren De Blijde Wei met dit succes.

Ideeën over het Ommoordse Veld

Naar aanleiding van de vraag om ideeën aan te dragen voor de toekomst van het Ommoordse Veld ontvingen wij diverse reacties over bankjes in het Ommoordse Veld. Vooral ouderen vragen om meer bankjes en betere bankjes. Het wijkteam Ommoord van de deelgemeente is hier al mee bezig. Voor de Werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord is het ook al een aandachtspunt. Binnen de deelgemeente is budget beschikbaar voor de vervanging van banken, dat moet wel eerlijk verdeeld worden over de verschillende wijken. In een overleg met de deelgemeente zullen wij dit punt aan de orde stellen.
Verder is er nog het idee om workshops oude ambachten (manden vlechten bijv.)te organiseren op de Blijde Wei. Dit mede na.av. de schaapscheerdersdag. Ook dit idee nemen wij mee.

vrijdag 19 augustus 2011

24 september De Groene Loper 010

De Groene Loper 010 vindt plaats op 24 september. het is een ontdekkingstocht door het groene Rotterdam. De tocht start in Zevenkamp en voert door vier deelgemeenten naar de Tuin aan de Maas in Delfshaven. De route is 30 km lang en voert langs vele groene hotspots als stadslandbouwprojecten, natuurgebieden, volkstuinen, parken. Men kan de hele route lopen, maar ook een klein deel. Aan iedereen die meedoet wordt een kleine bijdrage gevraagd om groene initiatieven in de stad te ondersteunen. Er zijn drie groenprojecten genomineerd. In onze deelgemeente is dat het Wollefoppenpark.
In Ommoord doet de wandeling als groene hotspots aan: de boerderij aan de Rotte, kinderboerderij De Blijde Wei, het Ommoordse Veld en de Wijktuin.
Wie niet de hele route wil lopen, maar in onze deelgemeente wil blijven kan de Alexanderwandeling, de Rotterdamse Veenweideroute lopen. Vanuit het Wollefoppenpark kan men via Ommoordse Veld en Wijktuin naar metro Romeynshof lopen. De beschrijving van deze wandeling is uitgegeven bij het NIVON en daar te verkijgen. Tevens bij het informatiepunt van de Bewonersorganisatie Ommoord in de Romeynshof of op kinderboerderij De Blijde Wei. Op 24 september ook bij de startbijeenkomst in het Wollefoppenpark.
Wie graag wil wandelen met een gids kan deelnemen aan de natuurwandeling van het IVN. De wandeling start om 10 uur bij metrohalte Romeynshof. Ben Huber en Paul Winckers nemen u dan mee voor een tocht van 2,5 uur door de Wijktuin en het Ommoordse Veld. Op de kinderboerderij wordt gepauzeerd voor een drankje.
Kinderboerderij De Blijde Wei organiseert op deze dag een tekenwedstrijd voor kinderen. Een jury zal beoordelen wie die dag het mooiste boerderijdier tekent. Nadere details volgen.