dinsdag 30 augustus 2011

Vervanging stuwen en overstorten

De stuwen in het Ommoordse Veld zijn al langere tijd aan vervanging toe. Het lijkt simpel, maar het is een kostbare operatie. De stuwtjes en overstorten die in de waterlopen zijn aangebracht regelen het waterpeil in het Ommoordse Veld. De verschillende waterniveaus zijn heel karakteristiek voor het gebied. De houten stuwen zijn een aantrekkelijk element in het landschap. Vogels als reigers en aalscholvers gebruiken ze vaak als zitplaats.
Deze week maakt Gemeentewerken een begin met het vervangen van 8 stuwen en 2 overstorten bij het Kikkerpad, Callunapad en het Witsenburgpad. Komende jaren volgt de rest.De overlast zal beperkt zijn. Voertuigen van de aannemer maken gebruik van rijplaten. De smalle watergang wordt tijdelijk dichtgezet met een korte damwand. De werkzaamheden duren maximaal 6 weken.

Geen opmerkingen: