donderdag 30 september 2010

Infobord onthuld


Vanmorgen werd door Lisette van Os (rechts op de foto) van de deelgemeente Prins Alexander een informatiebord onthuld in het Ommoordse Veld. Het bord staat bij een ingang aan de President Wilsonweg aan de westzijde van de parkeerplaats. Lisette van Os haalde aan dat er in het verleden problemen zijn geweest rondom de parkeerplaats met overlast voor bewoners. Aan het verminderen van die problemen is door de deelgemeente veel gedaan. Het bord is een positief gebaar als afsluiting.
Op de voorkant van het bord is een plattegrond van het Ommoordse Veld te zien met een aanduiding van de markante punten. Op de achterkant van het bord staan foto's van de bijzondere vogels en planten die in het gebied aangetroffen worden. Verder is er ruimte voor nieuwsberichten. Bij nieuws denken we aan informatie over activiteiten die plaatsvinden in het Ommoordse Veld en directe omgeving (wandelingen, nordic walking, activiteiten op de Blijde Wei) en aan bijzondere waarnemingen of mooie foto's. Nieuws kunt u doorgeven aan Saartje Dienske (links op de foto) van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen via saartje.dienske@xs4all.nl.

maandag 27 september 2010

Alexanderwandeling met NIVON-gids

Zondag 17 oktober kunt u de onlangs gepresenteerde Alexanderwandeling maken o.l.v. Rob Driessen en Cok Beekhuizen, de NIVON-wandelleiders die de route uitgezet hebben. Om 10.30 uur wordt er gestart bij Metrostation Binnenhof. Voor een ieder die niet bekend is met de natuurgebieden in en om Ommoord zal dit een verrassende wandeling zijn. Maar zelfs wie er wel bekend is, kan nog voor verrassingen komen te staan.
Voor meer informatie: NIVON-Rotterdam, Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam, 010-4118824

IJsvogel gesignaleerd

De winter van 2009-2010 was streng, met veel ijsdagen. Ook al doet de naam anders vermoeden, voor ijsvogels is dat niet goed. Zij leven van visjes en als er ijs in de sloot ligt, hebben zij niet te eten. Vorig jaar werd de ijsvogel in het Ommoordse Veld regelmatig gesignaleerd, dit jaar nog niet. Maar vandaag zag ik bij de ecologische oever aan de westkant van het park zowel om 12 uur als om vier uur een ijsvogel laag over het water scheren. Het zien van deze prachtige vogel doet je op slag het regenachtige grijze weer vergeten.

zaterdag 25 september 2010

Onthulling infobord

Op donderdag 30 november wordt om 10.00 uur 's ochtends een infobord onthuld in het Ommoordse Veld. Het bord staat bij de parkeerplaats aan de President Wilsonweg aan de kant van de Ommoordse Heuvel. Op het bord komt aan de ene kant een kaart van het Ommoordse Veld met een beschrijving van de markante punten. Aan de andere kant staan bijzondere vogels en planten die te vinden zijn in het Ommoordse Veld. Op het middendeel is ruimte voor nieuws over activiteiten in de omgeving, bijzondere waarnemingen, mooie foto's etc.
Het bord is, in samenwerking met de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen, ontworpen door Emma Gerritse. Foto's werden o.a. gemaakt door mevrouw Beukers uit Ommoord. Het -Wijknatuurteam en Natuur- en Vogelwacht Rotta selecteerden de vogels en planten.
Lisette van Os van de deelgemeente Prins Alexander zal het bord onthullen. Heeft u nieuws dat u graag op het bord wilt plaatsen, neem dan contact op met het werkgroeplid Saartje Dienske (saartje.dienske@xs4all.nl )

zaterdag 18 september 2010

Alexanderwandeling gepresenteerd

Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag op kinderboerderij De Blijde Wei het eerste exemplaar van de Alexanderwandeling, de Rotterdamse Veenweideroute door Ben Lindeman van het NIVON uitgereikt aan Patrick Meijer, portefeuillehouder van de deelgemeente Prins Alexander.
De wandelroute heeft een lengte van 9 km. De wandeling kan in delen gelopen worden of uitgebreid worden met extra rondjes, zodat er voor iedereen een aantrekkelijk traject is samen te stellen. De wandeling voert langs het randje van de stad, hier ziet men de overgang stad-platteland. In het routeboekje wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van dit oorspronkelijke veenweidegebied. Het schenkt ook aandacht aan bijzondere flora en fauna. Zelfs voor mensen die het gebied goed kennen, staan er veel interessante wetenswaardigheden in. De wandeling verbindt de groengebieden in Ommoord (Wijktuin en Ommoordse Veld) via de Rottezoom en het Nessebos met de groengebieden in Zevenkamp (Zevenhuizerplas en Wollefoppenpark). We hopen dat mensen die nu nog denken dat Ommoord en Zevenkamp alleen maar saaie buitenwijken zijn, zullen ervaren hoe mooi het is in onze deelgemeente.
De Alexanderwandeling is een uitgave van NIVON Rotterdam en aldaar verkrijgbaar (Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam). Ook bij de bewonersorganisaties Ommoord (Stresemanplaats 8, 3068 JL Rotterdam) en Zevenkamp (Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam) is het boekje te verkrijgen, evenals bij kinderboerderij De Blijde Wei. De kosten zijn €1 per boekje.

zaterdag 11 september 2010

Roofvogelshow uitgesteld

Op 8 september is het Flying circus en de roofvogelshow op het sportveld in het Ommoordse Veld niet doorgegaan i.v.m. de slechte weersomstandigheden. Het programma zal, als de weergoden het toelaten, nu plaatsvinden in de herfstvakantie, op 20 oktober vanaf 15.00 uur.

zondag 5 september 2010

Presentatie Alexanderwandeling, de Rotterdamse veenweideroute


De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen heeft samen met het NIVON Rotterdam, Wollefoppengroen & Co, het Wijknatuurteam Alexander en de vrijwilligers van de Wijktuin Ommoord een wandelroute uitgezet. Een wandeling die de Wijktuin Ommoord en het Ommoordse Veld verbindt met de Rottezoom, de Nessepolder, het Wollefoppenpark, het natuurgebied aan de Zevenhuizerplas en de groengebieden in de wijk Zevenkamp. De routebeschrijving bevat wetenswaardigheden over landschap en historie. De route is naar wens geheel of in delen te lopen.

Om de wandelroute mogelijk te maken dienden de initiatiefnemers een WIJKIDEE in bij de deelgemeente Prins Alexander. Op dit bewonersinitiatief is positief gereageerd. Belangstellenden kunnen daardoor tegen bescheiden betaling (€1,-) over de wandelroute beschikken. Op vrijdag 17 september wordt de nieuwe NIVON-wandelroute gepresenteerd op de kinderboerderij De Blijde Wei. Wie dan aanwezig is kan de wandelroute gratis meenemen.

Het programma, op de kinderboerderij muzikaal omlijst door het duo Scala, is als volgt:

vanaf 14.00 uur inloop. Om 14.30 uur wordt het boekje aangeboden aan de portefeuillehouder van de deelgemeente. Aansluitend is het mogelijk een kleine rondwandeling te maken o.l.v. een NIVON-gids. Daarna kan men nog iets drinken.

8 september roofvogelshow

Stichting Buurtwerk Alexander organiseert op woensdagavonden in september sport- en spelactiviteiten voor jongeren op verschillende plekken in Ommoord. Op 8 september start dit "Flying circus" op het sportveld op het Ommoordse Veld. Voor jong en oud is er om 19.00 uur een roofvogelshow, daarna kunnen de jongeren zich uitleven in sportieve activiteiten zoals pannavoetbal.