zaterdag 18 september 2010

Alexanderwandeling gepresenteerd

Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag op kinderboerderij De Blijde Wei het eerste exemplaar van de Alexanderwandeling, de Rotterdamse Veenweideroute door Ben Lindeman van het NIVON uitgereikt aan Patrick Meijer, portefeuillehouder van de deelgemeente Prins Alexander.
De wandelroute heeft een lengte van 9 km. De wandeling kan in delen gelopen worden of uitgebreid worden met extra rondjes, zodat er voor iedereen een aantrekkelijk traject is samen te stellen. De wandeling voert langs het randje van de stad, hier ziet men de overgang stad-platteland. In het routeboekje wordt aandacht geschonken aan de historische ontwikkeling van dit oorspronkelijke veenweidegebied. Het schenkt ook aandacht aan bijzondere flora en fauna. Zelfs voor mensen die het gebied goed kennen, staan er veel interessante wetenswaardigheden in. De wandeling verbindt de groengebieden in Ommoord (Wijktuin en Ommoordse Veld) via de Rottezoom en het Nessebos met de groengebieden in Zevenkamp (Zevenhuizerplas en Wollefoppenpark). We hopen dat mensen die nu nog denken dat Ommoord en Zevenkamp alleen maar saaie buitenwijken zijn, zullen ervaren hoe mooi het is in onze deelgemeente.
De Alexanderwandeling is een uitgave van NIVON Rotterdam en aldaar verkrijgbaar (Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam). Ook bij de bewonersorganisaties Ommoord (Stresemanplaats 8, 3068 JL Rotterdam) en Zevenkamp (Ambachtsplein 141, 3068 GV Rotterdam) is het boekje te verkrijgen, evenals bij kinderboerderij De Blijde Wei. De kosten zijn €1 per boekje.

Geen opmerkingen: