zondag 16 mei 2010

Lepelaars op bezoek


Vanmiddag waren er twee lepelaars op bezoek in het Ommoordse Veld. Wat ons betreft mogen ze hier gerust komen wonen. De witte vogels zijn fraaie verschijningen.
Ziet u ook bijzondere vogels in het Ommoordse Veld? Laat het ons weten of meld het bij Natuur- en Vogelwacht Rotta.

zondag 9 mei 2010

Structuurvisie Provincie Zuid-Holland

In "Visie op Zuid-Holland"beschrijft de provincie hoe zij om wil gaan met de beschikbare ruimte, er moet meer samenhang komen in het beleid en verbinding tussen stad en platteland. Tot onze grote schrik stond het Ommoordse Veld op de kaarten bij deze beleidsstukken weergegeven als bebouwd stedelijk gebied. Dit is in tegenspraak met de wensen van de bevolking van Ommoord. We hebben met zijn allen actie gevoerd tegen het bebouwen van het Ommoordse Veld en willen voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw ter sprake komt. De gemeente Rotterdam heeft onze wens gehonoreerd. Zowel in de Stadsvisie Rotterdam als in het bestemmingsplan 'Ommoord buiten de ring' is het Ommoordse Veld groengebied met een recreatieve bestemming.
We hebben geprotesteerd tegen dit concept van de Structuurvisie. Ook de deelgemeente Prins Alexander en Het Rotterdams Milieucentrum hebben dat gedaan. Dit heeft erin geresulteerd dat in het nieuwe ontwerp de kaart is aangepast. Van het rood van bebouwd stedelijk gebied naar stedelijk groen. De provincie vindt dat het verder aan de gemeente is de groene functies van dit gebied te beschermen. Wij zijn natuurlijk blij met wat we bereikt hebben, maar zouden liefst ook op provinciaal niveau vastgelegd zien dat het gebied een recreatieve functie heeft. In het kader van verbinden stad-platteland willen wij graag dat het gebied van de Rottezoom, het Wollefoppenpark en het Ommoordse Veld wordt opgenomen in het provinciaal Landschap Bentwoud-Rottemeren. Daarmee zou de recreatieve functie op langere termijn het best gewaarborgd zijn.