vrijdag 29 juli 2011

Open monumentendag in Ommoordse Veld

Ommoord heeft een lange geschiedenis, maar in de nieuwbouwwijk uit de jaren '70 van de vorige eeuw is daarvan nog maar weinig te zien. Het Ommoordse Veld is nog een oorspronkelijk stukje polderlandschap. Bewoners van Ommoord geven telkens weer te kennen dat zij dit stukje natuur willen behouden in de oorspronkelijke vorm.
Het Ommoordse Veld is op 10 september opgenomen in het programma van de Open Monumentendag. Het thema van de Monumentendag is hergebruik van oude gebouwen. In en aan het Ommoordse Veld liggen de twee oude gebouwen die Ommoord rijk is: kinderboerderij De Blijde Wei en de Boerderij aan de Rotte. Wijkbewoners zijn zeer verknocht aan deze twee cultuurhistorisch belangrijke gebouwen. Juist in een nieuwbouwwijk als Ommoord wordt de link naar het verleden heel belangrijk gevonden.
De Blijde Wei heeft als kinderboerderij een goede nieuwe functie gekregen. Iedereen in Ommoord komt daar zo nu en dan.
Voor de Boerderij aan de Rotte is de toekomst onzeker. Het pand is gekraakt, de krakers hebben uitgewerkte plannen om er iets van te maken. Het OBR wil het pand gaan verkopen aan de hoogstbiedende. Voor een koper zal slopen goedkoper zijn dan restaureren, dus nu is het de vraag wat er zal gebeuren. Wijkbewoners zouden het pand liefst behouden en het een functie geven voor de wijk. Er staat bijna geen oude boerderij meer aan de Rotte en het zou zo jammer zijn als deze ook verdween om plaats te maken voor nog een nieuwbouwwoning.

Op 10 september kunt u beide monumentale boerderijen bezoeken als u de Alexanderwandeling loopt, de Rotterdamse veenweideroute die is uitgezet door het NIVON. Het boekje voor de wandeling is voor 1 euro te koop bij het NIVON, bij het infopunt van de BOO in de Romeynshof, bij kinderboerderij De Blijde Wei en alleen op 10 september bij café Otto Hahn op de Binnenhof. Op de Boerderij aan de Rotte zal men u graag vertellen over hun toekomstplannen. De koffie staat er klaar