dinsdag 15 november 2016

Achter de QR-code: Hoogteverschillen in het Ommoordse Veld


NAP = Normaal Amsterdams Peil
Het NAP is in de 17e eeuw in Amsterdam ontstaan. In die tijd kwamen nog vaak overstromingen voor. Men wilde de stad beter beschermen tegen de zee en begon met dagelijks de hoogste waterstanden te meten in het IJ. Het IJ stond toen nog in open verbinding met de Zuiderzee. Dit vond plaats tussen september 1683 en september 1684. De daaruit voortvloeiende gemiddelde hoogste vloedstand werd aangenomen als het “STADSPEYL” ofwel het Amsterdams Peil.  Dit peil werd een ref­er­en­tiepunt om bestaande water­kerin­gen op te hogen, zodat een vei­lige hoo­gte van dijken en water­kerin­gen werd bereikt.
In de loop van de 18de eeuw is het AP verder verspreid naar andere delen van het land. In 1818 werd het AP bij koninklijk besluit landelijk tot norm verklaard. Hiermee kwamen andere regionaal in gebruik zijnde peilen te vervallen, zoals ook Het Rottepeil.
Alle peilen in Nederland werden vanaf toen uitgedrukt in hoogten ten opzichte van het AP.  Toen later de meetmethoden nauwkeuriger werden werd heel Nederland opnieuw opgemeten. De nieuwe nauwkeuriger metingen van de peilen worden sinds 1875 uitgedrukt in Normaal Amsterdams Peil (NAP) om verwarring met de eerdere meting te voorkomen. Het peil zelf is ongewijzigd het AP is gelijk aan het NAP.
In 1879 ging men ook in Duitsland en Luxemburg het NAP gebruiken. In 1973 volgden Zweden, Noorwegen en Finland. 

Waterpeilen rond het Ommoordse Veld
Het waterpeil in de Rotte ligt op 1,00m beneden NAP
De Rottekade ligt op ca. 0,25m beneden NAP
Waterpeil in de HeideBes buurt 5,70m beneden NAP
Waterpeil in de Klaverbuurt 5,18m beneden NAP
Waterpeil over de Wilsonweg (hoogbouw) 6.70m beneden NAP
De straatpeilen zijn gemiddeld een meter hoger.
Het laagst polderpeil in het Ommoordse Veld ligt op in het westelijk gedeelte op 6,47m beneden NAP.

Laagste punt van Nederland
Het laagste landniveau in Nederland ligt op 6,76m onder NAP in de Zuidplaspolder in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is door Rijkswaterstaat vastgesteld in 1995. Er ontstond toen discussie over het laagste punt, omdat in het Lage Land in de Prins Alexanderpolder een kunstwerk werd gebouwd bij het punt dat tot die tijd werd beschouwd als het laagste punt van Nederland. Dit gebied lag oorspronkelijk op 7,00m beneden NAP, maar dit was verloren gegaan door ophoging van de grond tot 6,25m onder NAP toen daar een woonwijk werd gebouwd.  Op diverse locaties in de omgeving werd geclaimd dat daar het laagste punt zou liggen. De Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is toen gevraagd te bepalen waar het echte laagst punt is. Zij kwamen tot de volgende definitie:
Onder het laagste punt verstaat Rijkswaterstaat het punt dat de gemiddelde maaiveldhoogte weergeeft van een door mens en dier beloopbaar, nagenoeg horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare en dat, gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, lager ligt dan enig ander maaiveld in Nederland.
Bij nameting bleek dit punt te liggen in Nieuwerkerk aan den IJssel op 6,74m beneden NAP (in 2005 gecorrigeerd naar 6,67m beneden NAP). Het naastgelegen bedrijf Van Vliet Trucks heeft toen aan de gemeente een monument aangeboden. 

AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland
Op de website  www.ahn.nl   is onder de tab “viewer” een aanklikbare kaart te vinden waarop van elk punt in Nederland de hoogte t.o.v. NAP is af te lezen.
 
 

Achter de QR-code

Op de informatiepanelen in het Ommoordse Veld staat een QR-code afgedrukt. Op elk bord vindt u de QR-code links onderaan het bord. De QR-code is vierkant en bestaat uit witte en zwarte blokjes. Op je mobiele telefoon kun je een app installeren waarmee je de QR-code kunt decoderen.
Hiermee krijgt men toegang tot de website van de historische commissie 'De Ommoordse Polder' met de teksten van de infopanelen in het Ommoordse Veld. Bij elk paneel is er extra achtergrondinformatie bij één van de onderwerpen op het bord. Je kunt die extra informatie gewoon thuis op de website lezen, maar ook in het Veld als je bij het bord staat met je smartphone in de hand.

Wij weten niet hoe vaak de QR-code gebruikt wordt en hoe vaak die extra informatie gelezen wordt. Omdat we die stukken niet voor niets hebben geschreven, zullen we van nu af aan elke twee maanden een aflevering "Achter de QR-code" publiceren.

woensdag 2 november 2016

Stuwen in het Ommoordse Veld


In november voert de gemeente werkzaamheden uit aan diverse stuwen in het Ommoordse Veld. Een stuw is een houten dam die in een watergang een bepaald, vastgesteld waterpeil in stand houdt. In het Ommoordse Veld en directe omgeving bevinden zich relatief veel stuwen.
In de afgelopen jaren zijn de slechtste stuwen in het gebied al vervangen. Nu pakken we ook de overige stuwen aan.
In veel gevallen zal de oude stuw volledig worden vervangen door een nieuwe. Bij sommige stuwen is een kleinere ingreep voldoende, zoals vervanging van een deel van het hout, of het aanbrengen van extra kleigrond in geval van een lek buitenom een stuw (onderspoeling).
Met het vernieuwen en vervangen van deze  stuwen verwachten wij dat de stuwen in het Ommoordse Veld weer voor langere tijd mee kunnen.
De werkzaamheden duren nog dit hele najaar. De aannemer zal overlast voor de wandelaars en schade aan de paden en het terrein zoveel als mogelijk voorkomen. Het Ommoordse Veld is tenslotte een kwetsbaar gebied, met op verschillende plekken bijzondere vegetatie. 

Meer informatie:
Stadsbeheer Gebiedskantoor Prins Alexander
tel 010-4899870
Over de werkzaamheden: dhr. M. van der Voort
Overige vragen/opmerkingen: dhr J. Huiberts

 

maandag 10 oktober 2016

Nieuws over beheer Ommoordse Veld


In september was er in het kader van de Rotterdamse parkenmaand voor de tweede keer een excursie over het beheer van het Ommoordse Veld met Jino Huiberts van Stadsbeheer. Centraal stond dit jaar de hoogteverschillen in het Ommoordse Veld. Die hoogteverschillen vragen om een zorgvuldig waterbeheer.

De tocht begon bij het hoogste punt van het Ommoordse Veld, de heuvel. Deze kunstmatig aangelegde hoogte is veel lager dan oorspronkelijk door het inklinken van de veengrond. De bedoeling is om de heuvel weer een keer op te hogen. Ook zullen er dan nieuwe bomen worden geplant in plaats van de kastanjes die het niet of niet goed doen.
 

Het sportveld, dat heel vaak onder water heeft gestaan, ligt er nu mooi droog bij. Er is tussen het veld en de Wilsonweg een diepe greppel gegraven en er is alles wat mogelijk is in een veenlandschap aan gedaan om het veld goed te draineren. Voorlopig kan er lekker gevoetbald worden.
 
In het Ommoordse Veld zijn veel stuwtjes om de waterstand te reguleren. Met stuwen zorg je ervoor dat het waterpeil net iets beneden het peil van de grond staat. Droogteschade en afbraak van veen kan hierdoor worden voorkomen.

De afgelopen jaren zijn er al enkele stuwen vervangen, maar er waren er meer aan vervanging toe. Daarvoor is nu budget vrijgemaakt. Op korte termijn gaan ongeveer 10 stuwen vervangen worden. De werkzaamheden kunnen als het weer nat is wel wat sporen achterlaten, maar daar staat tegenover dat we er wat betreft het stuwenbestand er weer jaren tegen kunnen.

Aan de westkant van het gebied zagen we dat het riet wel heel erg oprukt. Stadsbeheer zal zien of een extra maaibeurt dat tegen kan gaan. In het kader van ecologisch beheer wil men het weidegebied aan de zijde van de Klaverbuurt graag laten begrazen door koeien, ook als boer Jan stopt. Het gebied moet veenweidegebied blijven. Graag zouden we weidevogels als kieviten en grutto’s die er 10 jaar geleden nog volop waren weer terugzien. Het is zeer de vraag of dat nog zal lukken. Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland en in onze omgeving is inmiddels te weinig open landschap.

We bekeken nog eens de oevers van de vijver. De ene kant een slingerende ecologische oever, de andere kant vrij recht met boomstammen afgezoomd. Niet zo kaarsrecht als de architect bedoeld had, maar een benadering. De groep was verdeeld over wat het mooiste is, een rechte oever of een ecologische. Nu heeft in elk geval ieder wat.
 
In het bosplantsoen rond de vijver is in de afgelopen jaren een keer te rigoureus gesnoeid. Voorlopig is uitdunnen dus niet meer nodig. Stadsbeheer berichtte wel dat er twee gevaarlijke bomen staan. Gevaarlijke bomen wil zeggen dode bomen die binnen valafstand van wegen en paden staan. Eén is een aangetaste wilg die in het plantsoen bij de President Wilsonweg schuin tegenover de Wijktuin staat. De stam blijft deels staan, het bovendeel wordt weggesnoeid. De andere is een esdoorn aan de rand van het Callunapad. Er staan hier meerdere esdoorns, deze ene zal niet gemist worden.
 

We hopen volgend jaar in de parkenmaand weer een excursie met Stadsbeheer te maken. Het is leuk om op de hoogte te zijn wat er gedaan wordt in het Ommoordse Veld en waarom. Jino, bedankt!


zondag 11 september 2016

Mooie afsluiting seizoen zondagmiddagconcerten Ommoordse veld

Zondag 11 september hebben we het vijfde seizoen van de zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld afgesloten met een klassiek concert door hele jonge musici, ‘I Musici Giovani’. Giovani met één n staat niet voor de jongensnaam Jan, dat is met dubbel n, maar het betekent jeugd. Dat was heel toepasselijk want de musici varieerden deze middag in leeftijd van 14-22 jaar. Ondanks hun jonge leeftijd speelden zij muziek op hoog niveau. Onder leiding van dirigent Harry van der Meer brachten zij stukken van Händel, Haydn, Elgar en Sibelius ten gehore. Bij het fluitconcert van Haydn speelde Vera Koster een geweldige solo op dwarsfluit. Het publiek dat weer talrijk was, luisterde vaak ademloos. Dat gold niet voor de eenden en de vogels, die deden deze keer volop mee. Gelukkig konden de muzikanten erom lachen, zij vinden de locatie onder de hooiberg toch heel erg leuk om op te treden. Heel iets anders dan de concertzaal waar zij gewoonlijk spelen. Omdat er onversterkt wordt gespeeld, kan het publiek heel dichtbij zitten, wat iets intiems aan het optreden geeft.

Het was een prachtige afsluiting van wat eigenlijk ons eerste lustrum was. Wij hebben het dit jaar bijzonder goed getroffen met het weer en langzamerhand zijn onze concerten echt bekend in Ommoord. Elk jaar is er meer publiek. Velen spreken hun waardering uit voor ons werk en helpen ook een handje waar dat nodig is.  Wij hopen dat de concerten echt een traditie worden. Deelgemeente in de eerste jaren en gebiedscommissie vanaf 2014 financieren de concerten, wij zijn hen daarvoor dankbaar mede namens alle inwoners van Ommoord en omgeving.

 

We maken alweer plannen voor het volgend jaar. We krijgen veel aanmeldingen van mensen die willen optreden, helaas meer dan wij kunnen plaatsen. Wilt u zelf graag optreden of weet u een ensemble dat graag wil komen spelen, neem dan contact met ons op via ommoordseveld@upcmail.nl of kijk op http://ommoordseveld.blogspot.com voor onze adresgegevens.

vrijdag 2 september 2016

Laatste zondagmiddagconcert van deze zomer


Zondag 11 september is alweer het laatste zondagmiddagconcert van dit seizoen. We proberen elk jaar weer een gevarieerd programma te bieden. Na een vrouwenbarbershopkoor, een dansorkest, een senioren bigband en een Italiaans trio is het nu de beurt aan “I musici Giovani”. Het klinkt al weer Italiaans, maar het is strijkersensemble van het Hofstads Jeugdorkest met licht klassieke werken voor strijkers. Speciaal voor dit concert speelt het ensemble ook enkele stukken met een soliste op fluit.
Het ensemble, onder de bezielende leiding van dirigent Harry van der Meer bestaat uit jonge studenten die naast hun eigen hedendaagse muziek ook klassiekers weten te waarderen. Jong betekent dat zij in leeftijd variëren van 16-21 jaar. De muzikanten zijn allen ook verbonden aan een groot, volledig Jeugdsymfonieorkest en beleven daarnaast veel plezier aan hun ‘eigen’ strijkersensemble.
Het repertoire voor zondagmiddag bestaat onder andere uit werken van Händel, Haydn en Elgar, die worden ingeleid door dirigent Harry van der Meer. 
Het concert is van 15.00-16.00 uur op De Blijde Wei. U bereikt de kinderboerderij per auto of openbaar vervoer vanaf de President Wilsonweg via het Kikkerpad. Alleen met de fiets is de boerderij te bereiken langs de Rotte op het officiële adres Bergse Linker Rottekade 435 te Rotterdam. De concerten zijn gratis, financieel worden zij mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Prins Alexander.  

Voor u naar het concert gaat, kunt u nog een leuke wandeling door het Ommoordse Veld maken onder leiding van Anton Roeloffzen, lid van het wijknatuurteam en van de Werkgroep Ommoordse Veld Open en Groen. Verzamelen om 13.30 uur bij De Kip, de wandeling duurt tot het begin van het concert om 15.00 uur. Anton vertelt over de geschiedenis van het Ommoordse Veld, het enig overgebleven veenweidegebied binnen de stadsgrenzen van Rotterdam. Opgeven via ommoordseveld@upcmail onder vermelding van ‘wandeling 11 september’.
Op woensdagavond 6 september wordt er ook al gewandeld in het Ommoordse Veld, dan o.l.v. Jino Huiberts van Stadsbeheer, het gaat dan echt over het ecologisch beheer van het groen. Al deze activiteiten vinden plaats in het kader van het programma Rotterdamse Parkenmaand.

 

zondag 28 augustus 2016

Ecologisch beheer van het Ommoordse Veld, toelichting door Stadsbeheer


Net als vorig jaar vindt er dit jaar in de Rotterdamse Parkenmaand een excursie in het Ommoordse Veld plaats onder leiding van Jino Huiberts van Stadsbeheer.  Er wordt toegelicht hoe en waarom het park op dit moment ecologisch beheerd wordt.  Ecologisch beheer wordt niet ingevoerd omdat het goedkoper is, maar is vooral bedoeld om de biodiversiteit in de stad te vergroten. Het betekent bijvoorbeeld dat in het Ommoordse Veld een nieuw maairegime is ingevoerd. Het gras wordt minder vaak gemaaid. Zo groeien er meer bloemen in de bermen en zijn die aantrekkelijker voor bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Ook voor bezoekers van het park ziet het bloemrijke grasland er aantrekkelijker uit. Niet iedereen is blij met dit maairegime, hondenbezitters klagen en er zijn ook mensen die het rommelig vinden.

Wilt u meer weten over het ecologisch beheer van het Ommoordse Veld of heeft u opmerkingen ga dan vooral mee op woensdag 7 september. Er is volop gelegenheid om in te gaan op uw vragen. Vorige keer was de excursie aan het eind van de middag, nu is er op verzoek van werkende buurtbewoners gekozen voor een avondrondleiding. We starten om 19.00 uur bij de parkeerplaats bij De Kip.dinsdag 16 augustus 2016

Foto's optreden Lumayna


De fotograaf Gerard Luppes heeft mooie foto's gemaakt van het optreden van Lumayna. U vindt ze op zijn Facebookpagina. Hierbij de link https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1125270484223486.1073741832.898365550247315&type=3 , zodat u zelf de foto’s kunt bekijken.

Ze zijn ook te bewonderen op de Facebookpagina van het Ommoordse Veld.

zondag 14 augustus 2016

Alweer een zeer geslaagd concert in het Ommoordse Veld


Het leek wel een Italiaans dorpspleintje op de Blijde Wei. Onder de kap van de hooiberg speelde het trio Lumayna zonder versterking Italiaanse muziek. Het publiek zat er direct omheen wat een intieme sfeer gaf.  Lumayna liet ons kennismaken met filmmuziek, jazzachtige nummers en romantische Italiaanse liedjes. Verrassend anders en heel mooi gebracht. Vooral de Italiaanse zangeres wist het publiek heel enthousiast te krijgen. Het publiek riep na afloop in koor om een toegift, die ook graag gegeven werd.

 

Het is dit jaar voor de vijfde keer dat de werkgroep Ommoordse Veld de serie zomerzondagmiddagconcerten organiseert. Wij mogen ons verheugen in een toenemende belangstelling. Elk jaar weten meer mensen van de concerten en komen er meer toeschouwers. Ook deze keer weer waren de stoelen tot de laatste plaats bezet en moesten wij nog alle banken van de Blijde Wei aanslepen. Gelukkig helpt iedereen tegenwoordig met opruimen, zodat het voor de vrijwilligers van de werkgroep ook nog te overzien blijft.

De concerten kunnen georganiseerd worden door subsidie van de gebiedscommissie Prins Alexander (voorheen de deelgemeente). Gebiedscommissieleden komen ook altijd kijken en zien dat dit bewonersinitiatief daadwerkelijk bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk. Dat wordt gewaardeerd. Zolang er een gebiedscommissie is in Prins Alexander hopen wij onze concertseries dan ook te kunnen voortzetten.

In ons programma proberen wij altijd veel variatie aan te brengen, zodat er voor elk wat wils is. Het laatste concert van deze zomer is op 11 september, dan brengt een jeugdig strijkorkest een licht klassiek programma. We zijn vast gaan luisteren en het is ook weer heel mooi!

 

vrijdag 12 augustus 2016

Kunstwandeling voor het concert


eerdere versie van de kip
Bewonersstichting De Witte Bollen verzorgt aanstaande zondag 14 augustus een kunstwandeling door Ommoord. Deze keer in samenwerking met Architect Lidija Poth van Poth-Piek&Co Architecten, ook uit Ommoord. Door architectuur en kunst in de buitenruimte te combineren ontstaat een uitgebreide wandeling met meer interessante stop- en verhalenplekken. Peter Buisman, voorzitter van Stichting de Witte Bollen vertelt over de Ommoordse kunst in de buitenruimte en Lidija Poth neemt u mee langs de bijzondere landschapsinrichting van Ommoord en de architectonische gedachte achter de hoog- en laagbouw van Ommoord en hun schakering in het landschap. De meeste kunst in Ommoord heeft vanuit de jaren zestig en zeventig een directe relatie met de gerealiseerde bebouwing. Het wordt een wandeling van maximaal twee uur met een tussenstop in het Ommoordse wijkgebouw de Romeynshof. Binnen in de Romeynshof is er ook aandacht voor een kunstexpositie. Het is een van de dertig locaties waar kunstenaars van de Kunstkring Prins Alexander continue exposeren. Maar de Romeynshof is ook vanuit bouwtechnisch oogpunt een uniek gebouw. Zowel Lidija als Peter zullen extra aandacht geven aan de maatschappelijke functie van dit Ommoordse Wijkgebouw. De wandeling duurt tot 15.00 uur en sluit aan op het concert op De Blijde Wei.

vrijdag 5 augustus 2016

14 augustus zondagmiddagconcert in het Ommoordse Veld: met Lumayna op de Italiaanse toer


Op 14 augustus is er weer een zondagmiddagconcert onder de kap van de hooiberg op kinderboerderij De Blijde Wei. Om nog even echt in vakantiestemming te blijven deze keer Italiaanse muziek van het trio Lumayna. Marcella Pischedda zint, Hans Elzinga speelt gitaar en Rob Musters klarinet en sopraansax.

Nederlanders weten niet zoveel van Italiaanse muziek. Het blijft vaak bij de liedjes van Andrea Bocelli of operazang van Pavarotti. Lumayna wil daar verandering in brengen met Napoletaanse canzoni, filmmuziek, swing, pop, een beetje folk, een beetje jazz….. kortom, Italiaanse muziek in brede zin.
komt.
Het concert is van 15.00-16.00 uur op De Blijde Wei. U bereikt de kinderboerderij per auto of openbaar vervoer vanaf de President Wilsonweg via het Kikkerpad. Alleen met de fiets is de boerderij te bereiken langs de Rotte op het officiële adres Bergse Linker Rottekade 435 te Rotterdam.
De concerten zijn gratis, financieel worden zij mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Prins Alexander.

vrijdag 22 juli 2016

Ecologisch beheer van het Ommoordse Veld

Het Ommoordse Veld wordt ecologisch beheerd. Daartoe is dit jaar een nieuw maairegime ingevoerd. Op plekken waar dat kan, wordt het gras minder vaak gemaaid. Zo groeien er meer bloemrijke plantensoorten en zijn de bermen meer aantrekkelijk voor bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Ook voor bezoekers van het park ziet het bloemrijke grasland er aantrekkelijker uit.
Op plekken waar dat nodig is, zoals het voetbalveld, wordt er wel regelmatig gemaaid.
Minder maaien bespaart natuurlijk kosten, maar het economische motief heeft zeker niet de doorslag gegeven. Men wil overal in de stad de biodiversiteit vergroten en ervoor zorgen dat bijen, vlinders en insecten niet uitsterven.

Niet iedereen is gelukkig met het nieuwe maairegime. Hondenbezitters klagen dat hun viervoeters het lange gras niet fijn vinden om hun behoefte in te doen. Maar speciaal voor hen zijn er overal in de wijk hondenuitlaatzones waar het gras kort gemaaid wordt. Bij het Ommoordse Veld is dat de strook langs de President Wilsonweg, misschien moet de hond daar dan eerst even langs.

Als u meer wilt weten over het ecologisch beheer van het Ommoordse Veld zet dan de datum woensdag 7 september vast in uw agenda. Jino Huiberts van Stadsbeheer geeft dan een rondleiding door het Ommoordse Veld waar u met al uw vragen of opmerkingen over het beheer terecht kunt. We starten om 19.00 uur bij de parkeerplaats bij De Kip.

vrijdag 15 juli 2016

Op verzoek van North Sea Round Town: laat weten wat u ervan vond


 
 
North Sea Round Town zit er weer op dit jaar en we zijn benieuwd hoe je deze editie van hebt ervaren! Wij vragen graag 5 minuten van je tijd om ons te laten weten hoe het was. Uiteraard worden je gegevens vertrouwelijk behandeld en zijn je antwoorden niet persoonlijk te herleiden. Er worden concertkaarten verloot dus er valt ook iets te winnen! De link naar de enquête: http://northsearoundtown.questionpro.com

 

maandag 11 juli 2016

Foto's optreden Senioren Big Band Rotterdam

Er zijn veel foto's gemaakt gister bij het concert van de Senioren Big Band Rotterdam. Wij maken zelf altijd wel wat foto's. Verder zijn er deze keer foto's gemaakt  door Rob Hoebe en een heel professionele rapportage door Gerard Luppes.
De foto's van de werkgroep en van Rob Hoebe vindt u in het fotoalbum op onze Facebook pagina https://www.facebook.com/Ommoordse-Veld-Open-Groen-328270087203530/ .
De rapportage van Gerard Luppes vindt u op https://www.facebook.com/Artgerard-Kunstproducties-898365550247315/?ref=aymt_homepage_panel

Op deze foto van Rob Hoebe is goed te zien hoe druk het was. Er was geen stoel of bank meer onbezet. Fijn voor onze werkgroep om te ervaren dat we het niet voor niets doen!

 

zondag 10 juli 2016

North Sea Jazz Round Town in Ommoord zeer drukbezocht


De Senioren Big Band Rotterdam trad op in de serie zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld. Tijdens het North Sea Jazzfestival staat het concert in het teken van North Sea Round Town. Dat jazz populair is in Ommoord blijkt uit het feit dat het concert in juli meestal het drukst bezocht is. Dat gold ook vandaag weer. Alles zat ook mee: de populariteit van de Senioren Big Band, het heerlijke weer en de mooie locatie. Niet iedereen van de band kende de Blijde Wei, er was bij sommigen wat twijfel over een optreden op een kinderboerderij, maar daar is niets meer van over. Ook de Senioren Big Band wil graag bij ons terugkomen, zeker ook vanwege het gezellige publiek. Men genoot van de overbekende nummers die de bigband ten gehore gaf als Fly me to the moon, All of me en Hello Dolly.

Op 14 augustus zijn we er weer met een volgend concert. Nog een beetje in vakantiesfeer luisteren we dan naar Italiaanse muziek van Lumayna.

zaterdag 2 juli 2016

10 juli North Sea Round Town in het Ommoordse Veld


 
North Sea Round Town is een fringe festival dat tijdens North Sea Jazz op allerlei plekken in de stad langs de rand van het festivalprogramma uitvoeringen aanbiedt. Het begrip fringe festival komt uit Schotland. Naast het officiële Edinburgh festival begon in 1947 een groep theatermakers met het tegelijkertijd aanbieden van alternatieve voorstellingen op straat. Een jaar later noemde een schrijver het een fringe festival, fringe betekent rand. Nu is het Edinburgh Fringe Festival het grootste kunstfestival ter wereld dat drie weken lang in augustus de hele stad op zijn kop zet. Van voorstellingen langs de rand is het uitgegroeid tot Het Festival. Het idee van een fringe festival wortd op veel plaatsen nagevolgd, zo ook bij North Sea Jazz.

Er worden tijdens het jazzfestival op allerlei plekken voorstellingen aangeboden, van het Centraal Station tot verzorgingshuizen en huiskamers. Al een aantal jaren doen wij met onze zomerzondagmiddagconcerten mee met North Sea Round Town. Onder de kap van een hooiberg op een kinderboerderij behoort tot één van de meest onverwachte plekken voor het festival.

Trouwe bezoekers van onze concerten weten inmiddels wel hoe leuk dit plekje is voor een optreden. We hopen met het jazzfestival weer een aantal nieuwe mensen kennis te laten maken met de concerten op De Blijde Wei. Het jazzprogramma wordt deze keer verzorgd door de Senioren Big Band Rotterdam. Centraal staat de muziek uit de glansperiode van de bigbands van Glenn Miller, Count Basie en vele anderen: de jaren '30, '40 en '50 van de vorige eeuw. 

Het concert begint op zondagmiddag 10 juli om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. Het is een bewonersinitiatief van de werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen en wordt mogelijk gemaakt door steun van de gebiedscommissie Prins Alexander. Let op: de kinderboerderij is alleen lopend of per fiets bereikbaar via de Rottekade, als u met openbaar vervoer of de auto komt, bereikt u de Blijde Wei via President Wilsonweg en Kikkerpad. 


zondag 12 juni 2016

Optreden Delfts dansorkest in Ommoordse Veld zeer geslaagd


De leden van de werkgroep Ommoordse Veld hielden al dagenlang met angst en beven het weerbericht in de gaten. Op zondagmiddag werd er veel regen voorspeld en we waren bang dat het concert in het water zou vallen. Voor de zekerheid hadden we twee grote tenten opgezet, zodat de meeste bezoekers droog zouden blijven. Dat was helemaal niet nodig geweest, het bleef bij een paar heel kleine spatjes. Gelukkig had niemand zich laten weerhouden door de slechte weersvoorspellingen, er was weer een zeer grote opkomst. We hebben een grote schare trouwe bezoekers. Deze keer waren er veel bezoekers uit de Grasbuurt. Hans Meijer is daar als directie van de Piloot een goede bekende. Regelmatig verzorgde hij in het kader van Opzoomermee met zijn muziekgezelschap een optreden op het schoolplein aan het Brongras en de school stelt zijn deuren regelmatig open voor vergaderingen van bewoners van de Grasbuurt.

Het Delfts dansorkest telt 25 leden en speelt populaire lichte muziek. Voor iedereen een heel herkenbaar repertoire waarop je lekker mee kon swingen. De dirigent van het orkest, Wilbert van Arendonk een geboren Rotterdammer, vertelde dat zij al op vele plaatsen opgetreden waren, maar nog nooit op een kinderboerderij. Ze wisten niet helemaal wat zij zich daarbij moesten voorstellen toen Hans Meijer daarover begon. Maar de sfeervolle plek onder de hooiberg met het prachtige groen op de achtergrond vonden ze fantastisch. Helaas was er geen goede vloerruimte gereserveerd voor het meegekomen danspaar. Zij hadden graag tango’s en walsen gedemonstreerd maar de keitjes van de kinderboerderij waren daarvoor toch te hobbelig. Daar moeten we een volgende keer iets anders op verzinnen. Want dat was voor publiek en orkestleden duidelijk: dit orkest moet zeker nog eens terugkomen!

Deze keer waren verschillende werkgroepleden verhinderd. Het is fantastisch om te merken hoe iedereen graag een handje toesteekt bij het opzetten van de tenten en het neerzetten en opruimen van de stoelen. Wij hebben een prettig publiek.

Op 10 juli zijn we er weer. In het kader van North Sea Round Town treedt dan de Senioren Big Band op. We zien er al naar uit.


Ook bij regen een concert!

Het lijkt mee te vallen met de regen die voorspeld is, maar het concert van het Delfts dansorkest gaat in ieder geval door. We zetten tenten op zodat de toeschouwers droog zitten en het orkest zit onder de kap van de hooiberg in elk geval droog. Dus kom vooral langs vanmiddag, het wordt leuk!

vrijdag 3 juni 2016

12 juni weer een swingend concert in het Ommoordse Veld


 

In de serie zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld treedt op 12 juni het Delfts dansorkest op mede op speciaal verzoek van het team van de Blijde Wei. In het Delfts dansorkest speelt Hans Meijer mee, adjunct-directeur van de Piloot een school voor speciaal onderwijs uit Ommoord waar De Blijde Wei nauwe banden mee heeft. Het orkest staat onder leiding van dirigent Wilbert van Arendonk, telt 25 muzikanten en is verdeeld in de secties trompet, trombone, saxofoon, bariton, gitaar,  fluit, klarinet en een ritmesectie. De zang is van Andy van Dijk en Johan van der Vlist. Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit lichte dansmuziek en jazzy stukken. Op de website www.delftsdansorkest.nl kunt u meer info verkrijgen en al wat muziek beluisteren, alsmede op de facebookpagina “Delfts Dansorkest”. Het concert begint op zondagmiddag 12 juni om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. Het is een bewonersinitiatief van de werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen en wordt mogelijk gemaakt door steun van de gebiedscommissie. De kinderboerderij is alleen lopend of per fiets bereikbaar via de Rottekade, als u met openbaar vervoer of de auto komt, bereikt u de Blijde Wei via President Wilsonweg en Kikkerpad. 

zondag 8 mei 2016

Skyline Sisters groot succes in Ommoordse Veld


De Skyline Sisters, een vrouwenbarbershopkoor, opende het nieuwe seizoen zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld. Een barbershopkoor is ontstaan in Amerika waar mannen in een kapperszaak de wachttijd bekortten door samen te zingen. Er werden verder geen instrumenten bij gebruikt, het was puur zang. De zang was vierstemmig, bariton, bas, lead en tenor. Dat vierstemmige zingen vindt zijn oorsprong in het gezang van slaven die op de plantages werkten en waarschijnlijk ook in de zang van Ierse en Engelse immigranten. Was barbershopzingen eerst alleen voor mannen, later gingen ook veel vrouwenkoren op het genre over. Barbershopkoren zijn nooit gemengd.

Dat het optreden zo succesvol was hebben we natuurlijk voor een deel te danken aan de stralend zonnige dag. Het is voor het eerst dat we in mei al tenten moesten opzetten om voor voldoende schaduw te zorgen. Het mooie weer zorgde ervoor dat het publiek in groten getale was op komen dagen en iedereen in opperbeste stemming was. Maar het succes was toch vooral te danken aan de prachtige zang en het aanstekelijke enthousiasme van de Skyline Sisters onder de bezielende leiding van dirigente Mieneke Klinkert. Wat het publiek leuk vond was dat de vier stemmen en het effect van het samenzingen goed gedemonstreerd werd en ook dat we bij een canon werden uitgenodigd om allemaal mee te zingen. Om ons te helpen kwamen de koorleden her en der tussen het publiek in staan. Na wat oefenen, klonk dat best goed. Wie daardoor enthousiast geworden is kan terecht bij het koor, zij repeteren elke maandagavond in Schiebroek in de Wilgenstamschool.

Het koor had het zelf ook heel leuk gevonden om op deze mooie plek op te treden en men was lovend over het publiek. Dat de pauw ook af en toe een solo opeiste vond iedereen prachtig.

12 juni volgt het tweede concert, een swingende voorstelling van het Delfts dansorkest.

 

dinsdag 26 april 2016

8 mei eerste zomerzondagmiddagconcert: The Skyline Sisters

foto Eric Ideler
Op 8 mei treden The Skyline Sister op onder de kap van de hooiberg op De Blijde Wei. het is een barbershopkoor dat onder leiding staat van Mieneke Klinkert. Het barbershopzingen is vierstemmige zang, afkomstig uit Amerika. Er wordt a capella gezongen, dat betekent zonder begeleiding van instrumenten. Het vierstemmig zingen werd naar Amerika gebracht door Engelse en Ierse emigranten en doorslaven die werkten op de plantages in het zuiden. kapperszaken waren ontmoetingsplaatsen waar binnen de Afro-Amerikaanse cultuur de traditie ontstond om met zingen de wachttijd op te vullen. vandaar de naam barbershopzingen. Aanvankelijk was het voorbehouden aan mannen, tegenwoordig zijn er ook veel vrouwengroep die aan barbershopzingen doen. Een barbershopkoor is nooit gemengd.
Het repertoire bestaat uit Engelstalige songs, vaak weemoedige liedjes over achtergelaten geliefdes of heimwee naar het vaderland. The Skyline Sisters zingen ook andere liedjes, zoals Barbara Ann van de Beach Boys of melodieën uit The Lion King. We hebben in het Ommoordse Veld nog nooit een barbershopkoor gehad, het is leuk om met deze muzieksoort kennis te maken. het is op 8 mei Moederdag, een vrouwenkoor is echt iets om moeders blij mee te maken.
Het concert is van 15.00-16.00 op De Blijde Wei, de toegang is gratis dankzij de gebiedscommissie Prins Alexander. Kom naar de Blijde Wei via de President Wilsonweg en het Kikkerpad. Alleen als u op de fiets komt is de kinderboerderij langs de Rotte te bereiken.

vrijdag 22 april 2016

De zomerzondagmiddagconcerten komen er weer aan!

mei 2015 de Klezbez
Voor de vijfde keer organiseert de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen op vijf zondagmiddagen in de zomer een concert op De Blijde Wei onder de kap van de hooiberg. Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door de gebiedscommissie Prins Alexander die ons bewonersinitiatief graag ondersteunt. Men ziet dat de concerten een succes zijn, dat er allerlei mensen op af komen en dat iedereen graag een handje toesteekt om ons te helpen bij opbouwen en opruimen.

Ook dit jaar hebben wij weer een zeer gevarieerd programma met voor elk wat wils. Het programma ziet er als volgt uit:

8 mei                 The Skyline Sisters, een vrouwenbarbershopkoor
12 juni               Delfts dansorkest
10 juli                Senioren Big Band (North Sea Round Town)
14 augustus       Lumayna, trio met Italiaanse muziek
11 september     I Musici Giovani, een jeugdig strijkersensemble, licht klassiek

Zet de data vast in uw agenda! Wij hopen op stralende zondagmiddagen met leuke muziek en veel publiek.

zondag 10 april 2016

Natuurexcursie door de Wijktuin-Ommoord en het Ommoordse Veld.

 
Zaterdag 7 mei organiseert de
afdeling Rotterdam en omstreken van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid een natuurexcursie in de Wijktuin en het Ommoordse Veld.
In de Wijktuin is een diversiteit aan natuur met landschapselementen als een ven, een moerasje, waterpartijen, riet- en graslandjes, groepen knotwilgen, elzen en struwelen. Via de Wijktuin lopen we het Ommoordse Veld in. In de 19e eeuw bestond dit gebied nog uit 2 veenplassen. Het Ommoordse Veld kent bekende bloem- en vogelsoorten. We hopen onder andere de orchideeën daar te zien. Op kinderboerderij de Blijde Wei houden we een korte koffiestop.
De excursie start om 10.00 uur is gratis en duurt inclusief koffiepauze in totaliteit ongeveer  2½  uur.
Meer informatie bij: Paul Winckers 010-4201750 of Ben Huber 06- 15909161
Locatie/vertrekpunt: Metrostation Romeynshof. Naast de ingang richting Binnenhof

zondag 21 februari 2016

Winterspelen

Het was woensdag een prachtige zonnige winterdag. Veel kinderen waren uit de stad naar Ommoord gekomen om te genieten van een middagje 'de stad uit'. het was een drukte van belang in het Ommoordse Veld. Vooral een ritje met de sledehonden en het knuffelen van hun puppy's was populair. Maar ook marshmallows roosteren boven een open vuurtje of pindaslingers rijgen voor de vogels was in trek. De jongsten konden sneeuwpoppen of kastelen maken van speciaal zand. Kortom, er viel voor iedereen wel wat te beleven.
Onze werkgroep had gezorgd voor een speurtocht en bemande (deze keer letterlijk) een koek-en-zopie. Kinderen konden warme anijsmelk of chocolademelk maken. Aan de anijsmelk waagde zich maar een enkeling, maar de warme chocolademelk wilde elk kind wel op deze koude winterdag. Ze kregen een bekertje met een schep suiker, een schep cacao en een beetje water en moesten dit tot een glad papje roeren. Daarna kwam er warme melk op. Deze manier van chocomel maken vonden kinderen magisch en heel erg lekker. Minder zoet dan uit een pak, maar veel goedkoper en gezonder.

dinsdag 16 februari 2016

Scharrelkids Winterspelen

Morgen zijn op De Blijde Wei en in het Ommoordse Veld de Scharrelkids Winterspelen. Het belooft een prachtige winterdag te worden, koud maar met veel zon.
Op zo'n winterdag is het heerlijk om lekker buiten te zijn. Ook in de winter is in de natuur van alles te beleven. In de kale bomen kun je de vogels goed zien en als je goed kijkt zie je aan alles dat het voorjaar al weer in aantocht is.
Met takken kun je veel doen, je kunt er bijvoorbeeld hele grote vogelnesten van bouwen. Dat is een van de activiteiten van morgenmiddag. Verder kun je hutten bouwen en een stokbroodje bakken boven een open vuur. Ook zijn er allerlei spel- knutselactiviteiten. Doe lekker warme kleren aan en kom vanaf 13.00 uur genieten van de natuur vlakbij de stad. Kom je met de metro? Elk half uur rijdt er een huifkar van metrohalte Romeynshof naar De Blijde Wei met een ommetje langs de Rotte. Op De Blijde Wei kun je voor €5,- een strippenkaart kopen waarmee je aan alles kunt deelnemen.

donderdag 14 januari 2016

In Ommoordse Veld is plaats voor muzikaal talent


De zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld zijn inmiddels bij vele bewoners van Ommoord bekend en geliefd. Zij worden georganiseerd door ons als werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen. Wij zijn een groep vrijwilligers die zich al een aantal jaar bezighoudt met het wel en wee van het Ommoordse Veld.  De concerten vinden plaats op de Blijde Wei in de openlucht onder de kap van een hooiberg.
Wij hebben ook dit jaar weer een bewonersinitiatief ingediend bij de gebiedscommissie Prins Alexander. Als de gebiedscommissie instemt, zullen de concerten plaatsvinden op de zondagen 8 mei, 12 juni, 10 juli (jazz in het kader van North Sea Round Town), 14 augustus en 11 september. De tijd is steeds van 15.00-16.00 uur.

Wij hebben veel aanmeldingen van musici die op willen treden. Wij willen elk jaar ook nieuw talent een kans geven, bij voorkeur talent uit de eigen omgeving. Heeft u interesse? Stuur een mail naar ommoordseveld@upcmail.nl en wij sturen u informatie toe.

Wij hopen dat velen de weg naar De Blijde Wei weer zullen weten te vinden. De vrijwilligers van Ommoordse Veld Open & Groen zetten een stoeltje voor u klaar. Als u een handje toesteekt met opruimen, dan stellen we dat heel erg op prijs. Zet u de data vast in de agenda?