woensdag 2 november 2016

Stuwen in het Ommoordse Veld


In november voert de gemeente werkzaamheden uit aan diverse stuwen in het Ommoordse Veld. Een stuw is een houten dam die in een watergang een bepaald, vastgesteld waterpeil in stand houdt. In het Ommoordse Veld en directe omgeving bevinden zich relatief veel stuwen.
In de afgelopen jaren zijn de slechtste stuwen in het gebied al vervangen. Nu pakken we ook de overige stuwen aan.
In veel gevallen zal de oude stuw volledig worden vervangen door een nieuwe. Bij sommige stuwen is een kleinere ingreep voldoende, zoals vervanging van een deel van het hout, of het aanbrengen van extra kleigrond in geval van een lek buitenom een stuw (onderspoeling).
Met het vernieuwen en vervangen van deze  stuwen verwachten wij dat de stuwen in het Ommoordse Veld weer voor langere tijd mee kunnen.
De werkzaamheden duren nog dit hele najaar. De aannemer zal overlast voor de wandelaars en schade aan de paden en het terrein zoveel als mogelijk voorkomen. Het Ommoordse Veld is tenslotte een kwetsbaar gebied, met op verschillende plekken bijzondere vegetatie. 

Meer informatie:
Stadsbeheer Gebiedskantoor Prins Alexander
tel 010-4899870
Over de werkzaamheden: dhr. M. van der Voort
Overige vragen/opmerkingen: dhr J. Huiberts

 

Geen opmerkingen: