dinsdag 15 november 2016

Achter de QR-code: Hoogteverschillen in het Ommoordse Veld


NAP = Normaal Amsterdams Peil
Het NAP is in de 17e eeuw in Amsterdam ontstaan. In die tijd kwamen nog vaak overstromingen voor. Men wilde de stad beter beschermen tegen de zee en begon met dagelijks de hoogste waterstanden te meten in het IJ. Het IJ stond toen nog in open verbinding met de Zuiderzee. Dit vond plaats tussen september 1683 en september 1684. De daaruit voortvloeiende gemiddelde hoogste vloedstand werd aangenomen als het “STADSPEYL” ofwel het Amsterdams Peil.  Dit peil werd een ref­er­en­tiepunt om bestaande water­kerin­gen op te hogen, zodat een vei­lige hoo­gte van dijken en water­kerin­gen werd bereikt.
In de loop van de 18de eeuw is het AP verder verspreid naar andere delen van het land. In 1818 werd het AP bij koninklijk besluit landelijk tot norm verklaard. Hiermee kwamen andere regionaal in gebruik zijnde peilen te vervallen, zoals ook Het Rottepeil.
Alle peilen in Nederland werden vanaf toen uitgedrukt in hoogten ten opzichte van het AP.  Toen later de meetmethoden nauwkeuriger werden werd heel Nederland opnieuw opgemeten. De nieuwe nauwkeuriger metingen van de peilen worden sinds 1875 uitgedrukt in Normaal Amsterdams Peil (NAP) om verwarring met de eerdere meting te voorkomen. Het peil zelf is ongewijzigd het AP is gelijk aan het NAP.
In 1879 ging men ook in Duitsland en Luxemburg het NAP gebruiken. In 1973 volgden Zweden, Noorwegen en Finland. 

Waterpeilen rond het Ommoordse Veld
Het waterpeil in de Rotte ligt op 1,00m beneden NAP
De Rottekade ligt op ca. 0,25m beneden NAP
Waterpeil in de HeideBes buurt 5,70m beneden NAP
Waterpeil in de Klaverbuurt 5,18m beneden NAP
Waterpeil over de Wilsonweg (hoogbouw) 6.70m beneden NAP
De straatpeilen zijn gemiddeld een meter hoger.
Het laagst polderpeil in het Ommoordse Veld ligt op in het westelijk gedeelte op 6,47m beneden NAP.

Laagste punt van Nederland
Het laagste landniveau in Nederland ligt op 6,76m onder NAP in de Zuidplaspolder in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is door Rijkswaterstaat vastgesteld in 1995. Er ontstond toen discussie over het laagste punt, omdat in het Lage Land in de Prins Alexanderpolder een kunstwerk werd gebouwd bij het punt dat tot die tijd werd beschouwd als het laagste punt van Nederland. Dit gebied lag oorspronkelijk op 7,00m beneden NAP, maar dit was verloren gegaan door ophoging van de grond tot 6,25m onder NAP toen daar een woonwijk werd gebouwd.  Op diverse locaties in de omgeving werd geclaimd dat daar het laagste punt zou liggen. De Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is toen gevraagd te bepalen waar het echte laagst punt is. Zij kwamen tot de volgende definitie:
Onder het laagste punt verstaat Rijkswaterstaat het punt dat de gemiddelde maaiveldhoogte weergeeft van een door mens en dier beloopbaar, nagenoeg horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare en dat, gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, lager ligt dan enig ander maaiveld in Nederland.
Bij nameting bleek dit punt te liggen in Nieuwerkerk aan den IJssel op 6,74m beneden NAP (in 2005 gecorrigeerd naar 6,67m beneden NAP). Het naastgelegen bedrijf Van Vliet Trucks heeft toen aan de gemeente een monument aangeboden. 

AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland
Op de website  www.ahn.nl   is onder de tab “viewer” een aanklikbare kaart te vinden waarop van elk punt in Nederland de hoogte t.o.v. NAP is af te lezen.
 
 

Geen opmerkingen: