vrijdag 2 juli 2010

Provinciale structuurvisie

Vandaag is in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland een amendement aangenomen dat de bebouwingscontour in onze omgeving verlegt. Eerst lag die midden in de Rotte. Nu ligt die ten zuiden van de Rotteoever en ten zuiden van het Ommoordse Veld. Dat betekent dat de Provincie heeft bepaald dat er in dit gebied niet gebouwd mag worden. Een wijziging van het bestemmingsplan is dus niet meer aan de orde.
Nu achtereenvolgens deelgemeente Prins Alexander, Gemeente Rotterdam en Provinciale Staten van Zuid-Holland zich hebben uitgesproken tegen bebouwing in het Ommoordse Veld, denken wij dat ook op lange termijn het groene karakter van het Ommoordse Veld gewaarborgd is.
Er is geen sprake van opname in het Provinciale Landschap Bentwoud-Rottemeren, maar door het verleggen van de bebouwingscontour zijn wij voldoende beschermd.
Het amendement werd ingediend door de VVD, samen met GroenLinks, PvdA, CDA en CU/SGP.