zondag 9 maart 2014

Overleg met de deelgemeente

Elk jaar overlegt de werkgroep een keer met de deelgemeente. Deze keer onder andere over de slechte toestand van sommige paden, de wens van veel oudere bewoners om meer bankjes te plaatsten in het Ommoordse Veld en het ontbreken van vuilnisbakken bij sommige bankjes.
Aanpak van alle slechte paden is een ingrijpende klus. Op korte termijn is daar nog geen geld voor. Wel zal de kruising aan de kant van de Klaverbuurt, die altijd onder water staat heel binnenkort worden aangepakt. De ergste gaten in andere paden zullen ook worden gerepareerd. De oproep is aan omwonenden om als zij een gevaarlijke situatie zien, dit te melden via telefoon of internet aan 14010. Dat helpt echt!