woensdag 27 februari 2019

Ommoordse Veld Waterpark

Ruim een jaar geleden is een projectgroep gestart die bezoekers van het Ommoordse Veld bewust wil maken van het belang van goed waterbeheer, in deze tijd van klimaatverandering een belangrijk onderwerp. Wij werken aan dit project met verschillende organisaties. Het initiatief ligt bij de Werkgroep Ommoordse Veld en de historische commissie De Ommoordse Polder, daarnaast werken wij nauw samen met het CNME van de Blijde Wei, met Stadsbeheer, met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en met de Kunstkring Prins Alexander. 

Rondom waterbeheer is in het laaggelegen polderland van het Ommoordse Veld veel te zien. In Rotterdam is nog maar heel weinig van het oorspronkelijke polderland over. Hier zie je nog een stukje veenweidegebied dat door het afgraven van het veen ver beneden de zeespiegel is komen te liggen. Zorgvuldig waterbeheer is nodig om te zorgen dat aan de ene kant niet alles onder water komt te staan bij elke hevige regenbui en aan de andere kant het grondwaterpeil niet te veel daalt bij een periode van droogte met verbranding van het veen en verdere bodemdaling tot gevolg. Ook de dijk mag niet te nat zijn en niet te droog om goede bescherming tegen het water te bieden. Als je goed oplet kun je aan de stuwtjes in de sloten zien dat er veel hoogteverschillen zijn in het Ommoordse Veld die het waterbeheer tot een uitdaging maken.  

De deelnemers aan de projectgroep willen bezoekers van diverse leeftijden en achtergronden bereiken, dus we denken aan lesbrieven en educatieve activiteiten voor basisscholen, geocaching voor een jongvolwassenen en gezinnen met kinderen en wandelroutes of beleefroutes op je smartphone voor de wat ouderen.

Het gaat in de eerste plaats om het waterbeheer in de huidige tijd, daarom besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de waterinlaat vanuit de Rotte in de tussenboezem en aan de vele stuwtjes waarmee de stand van het water al eeuwenlang wordt geregeld. Maar we willen ook aandacht voor hoe het verleden, hoe komt het dat het gebied zo laag ligt en hoe zorgde men er vroeger voor dat het gebied droog en bewoonbaar bleef.

Iedere deelnemende club heeft zijn eigen inbreng en ideeën. Het overleg over de diverse wensen en ideeën en het komen tot een realistisch en uitvoerbaar plan vergt daarom wel enige tijd. De Kunstkring wil graag een kunstwerk, het CNME wil graag kinderen kennis laten opdoen over natuur en milieu in hun leefomgeving, de historische commissie wil graag iets van de geschiedenis van het waterbeheer laten zien en speciaal de oude wipwatermolen, misschien via een tijdkijker, misschien via ‘augmented reality’. Het Hoogheemraadschap en Stadsbeheer willen graag laten zien hoe zij zorgen voor ‘droge voeten’ en dat onze veiligheid bij hen in goede handen is ondanks de klimaatverandering. Conditie van de dijken, waterpeil, alles wordt voortdurend in de gaten gehouden. De werkgroep Ommoordse Veld ten slotte wil graag bezoekers bewust maken van de bijzondere eigenschappen van dit stukje groen en het belang van het behoud in de huidige vorm.
 

Heeft u suggesties? Neem contact met ons op via ommoordseveld@upcmail.nl

 

Plannen voor Waterpark Ommoordse Veld vandaag in de Havenloods

Kijk vandaag in de Havenloods voor een interview over de projectgroep Waterpark Ommoordse Veld. 

maandag 25 februari 2019

Bij zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld dit jaar een pendelbusje

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseert deze zomer voor de achtste keer vijf zondagmiddagconcerten op kinderboerderij De Blijde Wei. Het is fijn dat we een gebiedscommissie hebben die zorgt voor de financiële ondersteuning van dit soort bewonersinitiatieven.  

We hebben dit jaar weer een gevarieerd aanbod. Op 12 mei het eerste concert met Kamerorkest Touché, op 9 juni vervolgen we met de Klezbez, beide ensembles oude bekenden met een duidelijk anker in Ommoord. Op 14 juli is het North Sea Round Town met klassieke jazz van Red Cool, een jazztrio o.l.v. Ruud Bergamin met zangeres Sylvi Lane. Op 11 augustus speelt Scala, een accordeoncombo en tot besluit op 8 september  Orkestvereniging Wilton, het harmonieorkest dat ook vorig jaar het laatste concert verzorgde en waarvan velen zeiden: “volgend jaar weer!”. Binnen onze mogelijkheden proberen wij met de wensen van het publiek zo veel mogelijk rekening te houden.
In het kader daarvan proberen wij dit jaar ook uit of het zinvol is om een busje te laten rijden voor mensen die graag naar het concert willen, maar de afstand van de President Wilsonweg naar de Blijde Wei niet kunnen overbruggen. Al verschillende jaren krijgen wij van enkele ouderen deze vraag en zijn we op zoek naar mogelijkheden. De gebiedsnetwerker Eduard Autar ons in contact gebracht met Buurtwerk. Buurtwerk stelt een busje ter beschikking om deze pendeldienst uit te voeren. Er wordt nog naar een vrijwilliger gezocht die het busje wil besturen (een normaal rijbewijs is voldoende). Het is geen taxi die mensen van huis af haalt en het is alleen bestemd voor bezoekers die anders de kinderboerderij niet zouden kunnen bereiken. In overleg is het mogelijk om langs een metrostation, en De Kip naar de kinderboerderij te rijden. Graag komen wij in contact met mensen die hier graag gebruik van willen maken via
ommoordseveld@upcmail.nl of via telefonisch contact met Mary Gerritse op 010-2201060, zodat wij een beetje weten hoeveel vraag er is.