woensdag 27 februari 2019

Ommoordse Veld Waterpark

Ruim een jaar geleden is een projectgroep gestart die bezoekers van het Ommoordse Veld bewust wil maken van het belang van goed waterbeheer, in deze tijd van klimaatverandering een belangrijk onderwerp. Wij werken aan dit project met verschillende organisaties. Het initiatief ligt bij de Werkgroep Ommoordse Veld en de historische commissie De Ommoordse Polder, daarnaast werken wij nauw samen met het CNME van de Blijde Wei, met Stadsbeheer, met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en met de Kunstkring Prins Alexander. 

Rondom waterbeheer is in het laaggelegen polderland van het Ommoordse Veld veel te zien. In Rotterdam is nog maar heel weinig van het oorspronkelijke polderland over. Hier zie je nog een stukje veenweidegebied dat door het afgraven van het veen ver beneden de zeespiegel is komen te liggen. Zorgvuldig waterbeheer is nodig om te zorgen dat aan de ene kant niet alles onder water komt te staan bij elke hevige regenbui en aan de andere kant het grondwaterpeil niet te veel daalt bij een periode van droogte met verbranding van het veen en verdere bodemdaling tot gevolg. Ook de dijk mag niet te nat zijn en niet te droog om goede bescherming tegen het water te bieden. Als je goed oplet kun je aan de stuwtjes in de sloten zien dat er veel hoogteverschillen zijn in het Ommoordse Veld die het waterbeheer tot een uitdaging maken.  

De deelnemers aan de projectgroep willen bezoekers van diverse leeftijden en achtergronden bereiken, dus we denken aan lesbrieven en educatieve activiteiten voor basisscholen, geocaching voor een jongvolwassenen en gezinnen met kinderen en wandelroutes of beleefroutes op je smartphone voor de wat ouderen.

Het gaat in de eerste plaats om het waterbeheer in de huidige tijd, daarom besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de waterinlaat vanuit de Rotte in de tussenboezem en aan de vele stuwtjes waarmee de stand van het water al eeuwenlang wordt geregeld. Maar we willen ook aandacht voor hoe het verleden, hoe komt het dat het gebied zo laag ligt en hoe zorgde men er vroeger voor dat het gebied droog en bewoonbaar bleef.

Iedere deelnemende club heeft zijn eigen inbreng en ideeën. Het overleg over de diverse wensen en ideeën en het komen tot een realistisch en uitvoerbaar plan vergt daarom wel enige tijd. De Kunstkring wil graag een kunstwerk, het CNME wil graag kinderen kennis laten opdoen over natuur en milieu in hun leefomgeving, de historische commissie wil graag iets van de geschiedenis van het waterbeheer laten zien en speciaal de oude wipwatermolen, misschien via een tijdkijker, misschien via ‘augmented reality’. Het Hoogheemraadschap en Stadsbeheer willen graag laten zien hoe zij zorgen voor ‘droge voeten’ en dat onze veiligheid bij hen in goede handen is ondanks de klimaatverandering. Conditie van de dijken, waterpeil, alles wordt voortdurend in de gaten gehouden. De werkgroep Ommoordse Veld ten slotte wil graag bezoekers bewust maken van de bijzondere eigenschappen van dit stukje groen en het belang van het behoud in de huidige vorm.
 

Heeft u suggesties? Neem contact met ons op via ommoordseveld@upcmail.nl

 

Geen opmerkingen: