maandag 25 februari 2019

Bij zondagmiddagconcerten in het Ommoordse Veld dit jaar een pendelbusje

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseert deze zomer voor de achtste keer vijf zondagmiddagconcerten op kinderboerderij De Blijde Wei. Het is fijn dat we een gebiedscommissie hebben die zorgt voor de financiële ondersteuning van dit soort bewonersinitiatieven.  

We hebben dit jaar weer een gevarieerd aanbod. Op 12 mei het eerste concert met Kamerorkest Touché, op 9 juni vervolgen we met de Klezbez, beide ensembles oude bekenden met een duidelijk anker in Ommoord. Op 14 juli is het North Sea Round Town met klassieke jazz van Red Cool, een jazztrio o.l.v. Ruud Bergamin met zangeres Sylvi Lane. Op 11 augustus speelt Scala, een accordeoncombo en tot besluit op 8 september  Orkestvereniging Wilton, het harmonieorkest dat ook vorig jaar het laatste concert verzorgde en waarvan velen zeiden: “volgend jaar weer!”. Binnen onze mogelijkheden proberen wij met de wensen van het publiek zo veel mogelijk rekening te houden.
In het kader daarvan proberen wij dit jaar ook uit of het zinvol is om een busje te laten rijden voor mensen die graag naar het concert willen, maar de afstand van de President Wilsonweg naar de Blijde Wei niet kunnen overbruggen. Al verschillende jaren krijgen wij van enkele ouderen deze vraag en zijn we op zoek naar mogelijkheden. De gebiedsnetwerker Eduard Autar ons in contact gebracht met Buurtwerk. Buurtwerk stelt een busje ter beschikking om deze pendeldienst uit te voeren. Er wordt nog naar een vrijwilliger gezocht die het busje wil besturen (een normaal rijbewijs is voldoende). Het is geen taxi die mensen van huis af haalt en het is alleen bestemd voor bezoekers die anders de kinderboerderij niet zouden kunnen bereiken. In overleg is het mogelijk om langs een metrostation, en De Kip naar de kinderboerderij te rijden. Graag komen wij in contact met mensen die hier graag gebruik van willen maken via
ommoordseveld@upcmail.nl of via telefonisch contact met Mary Gerritse op 010-2201060, zodat wij een beetje weten hoeveel vraag er is.

Geen opmerkingen: