zondag 20 december 2009

Sleeën van de heuvel


Het is jaren geleden dat er zoveel sneeuw heeft gelegen in het Ommoordse Veld. Ondanks hevige sneeuwbuien trokken heel veel mensen eropuit om van het winterweer te genieten. Honden dollen in de sneeuw en in het doel van het voetbalveld staat een levensgrote sneeuwman. De jeugd van Ommoord verzamelt zich op de heuvel om op hun slee in volle vaart naar beneden te glijden. Naast de heuvel staat soms een echte koek-en-zopie.
Het is goed opletten bij het wandelen, want waar het pad loopt is nauwelijks meer te zien. Dat is niet zo erg, als je maar niet op een slootje terechtkomt

vrijdag 18 december 2009

Sneeuw in het Ommoordse Veld

Vandaag was het een stralend zonnige dag. Al vroeg in het jaar ligt er sneeuw in het Ommoordse Veld en ijs op de slootjes. Reden voor veel fotografen om eropuit te trekken met hun fotocamera.
De winter is ook een leuke tijd om te wandelen in het Ommoordse Veld. Vogels zijn dan heel goed te observeren. De ijsvogel is aangewezen op een open plek in het ijs om zijn voedsel te vinden. Bij de brug naar de Klaverbuurt laat hij zich nogal eens zien. Maar er zijn ook veel kleine vogeltjes te zien als staartmezen, vinken, sijzen, putters. Genoeg reden voor een gezonde wandeling.

zondag 22 november 2009

Deelder in het Ommoordse Veld

De opening van de MOP in het Ommoordse Veld werd opgeluisterd met de aanwezigheid van Jules Deelder. De reden om speciale aandacht te besteden aan de opening van deze ontmoetingsplek is dat de jongeren die het initiatief hebben genomen in het verleden voor veel overlast hebben gezorgd. De deelgemeente heeft door daar een groepsaanpak op te zetten en afspraken met de jongeren te maken, dit weten te veranderen. Dat de jongeren nu een eigen plek krijgen waar ze niemand tot last hoeven te zijn, is daarvan een gevolg. Er zijn goede afspraken gemaakt over leefregels in en om de multifunctionele ontmoetingsplaats. Een monitorgroep is ingesteld om die afspraken te bewaken.
De MOP is er niet uitsluitend voor de jongeren. Ook groepen Nordic walkers hebben aangegeven er wel eens even te willen uitrusten. Hondenbezitters kunnen er overdag gebruik van maken of ook voetballers die een partijtje spelen op het voetbalveld. Buurtbewoners maakten zaterdag al plannen voor een opzoomerbijeenkomst of een buurtbarbecue.
De leefregels inspireerden Deelder tot een gedicht, dit speciaal aan Ommoord gewijde kunstwerk hangt nu in de MOP. Hij hield een toespraak met een duidelijke moraal: laten we een beetje verdraagzaam zijn naar elkaar!

Peter Pieterse opent MOP Ommoordse Veld

Peter Pieterse, dagelijks bestuurder van de deelgemeente Prins Alexander, opende zaterdag 21 november onder grote belangstelling de multifunctionele ontmoetingsplaats op het Ommoordse Veld.
De MOP komt voort uit een burgerinitiatief van een groep jongeren die een plek wil om elkaar te ontmoeten zonder overlast voor de omgeving te veroorzaken. De deelraad heeft dit voorstel aangenomen onder voorwaarde van duidelijke afspraken over gebruik en beheer. Er is veel te doen geweest over de MOP. Een aantal buurtbewoners maakt zich grote zorgen. Er zijn gelukkig ook veel buurtbewoners die de MOP een kans willen geven. Aanwezig bij de opening waren de groep jongeren die het initiatief hebben genomen, bestuurders en ambtenaren van de deelgemeente, deelraadsleden, buurtbewoners. Speciale gast van deze middag was Jules Deelder (een idee van ons werkgroeplid Charles Tangerman). De leefregels inspireerden hem tot een gedicht. Dit unieke kunstwerk hangt in de MOP en werd door Pieterse en Deelder samen onthuld. Na het officiële gedeelte was deze eerste ontmoeting nog lang gezellig, alle aanwezigen lieten zich de soep en de broodjes goed smaken.

dinsdag 17 november 2009

Deelder bij opening MOP

Op 21 november om 16.00 uur wordt de multifunctionele ontmoetingsplaats in het Ommoordse Veld feestelijk geopend door portefeuillehouder van de deelgemeente Peter Pieterse bijgestaan door Jules Deelder. De bekende Rotterdamse dichter en nachtburgemeester heeft zijn creatieve geest losgelaten op de MOP, het resultaat zal zaterdag onthuld worden.
Deelder wordt 24 november 65 jaar, RTV Rijnmond heeft deze week uitgeroepen tot Deelder-week en zal elke dag aandacht besteden aan deze markante Rotterdammer.
U wordt allen uitgenodigd om de opening van de MOP bij te wonen, het begint om 16.00 uur. Na de opening wordt de beheersovereenkomst getekend door alle betrokken partijen. Daarna is er nog een hapje en een drankje.

Vergadering Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen dd. 9 november 2009

In onze vergadering van november spraken we over de multifunctionele ontmoetingsplaats in het Ommoordse Veld en de plannen voor de opening op 21 november. We vinden de MOP niet echt mooi geworden. De suggestie werd gedaan om een begroeiing met bijvoorbeeld klimop aan te planten. Na de opening zullen we deel blijven uitmaken van de monitorgroep.
Voor de zwaluwtil is een bouwvergunning aangevraagd. Natuur- en Vogelwacht Rotta gaat zorgen dat de til in de grond komt te staan.
We denken alvast na over volgende actiepunten. Als u ideeën hebt, zijn die altijd welkom!

woensdag 4 november 2009

Bewonersinitiatief zwaluwtil


Donderdag 29 oktober hebben wij het bewonersinitiatief van de zwaluwtil gepresenteerd. Alle aanwezigen reageerden positief. Dagelijks bestuurder Geertje Boekhoudt heeft officieel bekendgemaakt dat ons initiatief gehonoreerd wordt. We kunnen aan de slag en hebben inmiddels een bouwvergunning aangevraagd. Binnenkort hebben wij dan in het Ommoordse Veld de eerste Rotterdamse zwaluwtil (en zelfs de eerste Zuid-Hollandse zwaluwtil).

Herfstwandeling vanaf Blijde Wei

Recreatieschap Rottemeren organiseert op zondag 8 november een wandeling onder het motto 'Er op uit in 't groen!'. De wandeling start in het Ommoordse Veld op kinderboerderij de Blijde Wei. Er zijn tochten van 5, 10 en 15 km uitgezet. De tocht van 5 km kan afgelegd worden aan de hand van puzzelopdrachten speciaal voor jongere kinderen. Het is ook mogelijk deel te nemen aan een natuurexcursie, die begint om 14.00 uur. Aangeraden wordt om een verrekijker mee te nemen. Deelnemers aan de wandeling hebben een primeur: zij mogen vast een kijkje nemen in het nieuwe bezoekerscentrum van Natuur en Vogelwacht Rotta dat volgend jaar voor het publiek open zal gaan.
Meedoen met de wandeling kost 1 euro voor volwassenen en 50 cent voor kinderen.

zondag 25 oktober 2009

Blijde Wei weer open voor publiek

Kinderboerderij De Blijde Wei is weer open. In de herfstvakantie was de boerderij gesloten nadat het gebouw waarin het Centrum voor natuur- en milieueducatie is gevestigd, afbrandde. De politie gaat uit van brandstichting en heeft een verdachte aangehouden.
Voorlopig kan er geen les worden gegeven in het lokaal van het CNME. Er wordt gezocht naar een oplossing, zodat de kinderen van de scholen uit de buurt toch hun lessen kunnen krijgen.

donderdag 22 oktober 2009

Bewonersinitiatieven: bekendmaking uitslag

Op 29 oktober om 19.00 uur vindt in Huize Nijeveld, G.B. Shawplaats 100, een bijeenkomst plaats over de bewonersplannen die zijn ingediend om de wijk te verfraaien. Onze werkgroep heeft een plan ingediend om een huiszwaluwtil te plaatsen op De Blijde Wei in het Ommoordse Veld. Wij krijgen enkele minuten de tijd om dit plan aan het publiek te presenteren. De portefeuillehouder van de deelgemeente, Geertje Boekhoudt, zal daarna bekendmaken welke ideeën in aanmerking komen voor definitieve uitvoering.
Bent u geïnteresseerd in ideeën om de buurt mooier te maken? Kom luisteren in huize Nijeveld.

donderdag 15 oktober 2009

Begin gemaakt met de inrichting van de ontmoetingsplaats

Ondanks protesten van buurtbewoners dat zij niet gekend zijn in de plannen voor een multifunctionele ontmoetingsplaats in het Ommoordse Veld, heeft de deelraad in juni met grote meerderheid besloten dat zo'n plek er moet komen. De Werkgroep Ommoordse Veld heeft steeds aangegeven zich hierin te kunnen vinden, maar heeft wel gevraagd om goede afspraken over beheer en gebruik. Goede voornemens alleen vinden wij onvoldoende garantie. Wij hebben ons ingezet om in overleg met deelgemeente en jongeren die afspraken te concretiseren. Inmiddels zijn er huisregels afgesproken en ligt er een beheersovereenkomst die wij kunnen onderschrijven. Het gebruik van de ontmoetingsplek zal het komende jaar gemonitord worden, wij zullen plaatsnemen in de monitorgroep. De werkzaamheden zijn deze week begonnen, we hopen dat het resultaat er aantrekkelijk uit gaat zien.

zondag 20 september 2009

Vergadering Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen

De werkgroep komt regelmatig bijeen, na de zomervakantie voor het eerst op 14 september. Gesproken werd over de multifunctionele ontmoetingsplek in het Ommoordse Veld. De deelraad heeft in juni met grote meerderheid besloten dat deze er komt, een democratisch genomen besluit dat naar onze mening gerespecteerd dient te worden. Wij proberen in overleg met deelgemeente, opbouwwerk, jongeren bij te dragen aan goede afspraken over beheer en gebruik. Verder streven we naar een zo mooi mogelijk ontwerp binnen de smalle marges van wat is toegestaan op de gekozen locatie: geen bouwwerken, alleen straatmeubilair. Wij vinden dat alle betrokkenen bij dit overleg zich heel actief inzetten om er iets goeds van te maken. Wij hopen dat daarmee aan de bezwaren van sommige omwonenden tegemoet gekomen wordt.
Een tweede punt op de agenda was het door ons geopperde idee om de buurt te verfraaien met een zwaluwtil op de Blijde Wei. Op 5 oktober vergaderen we met ieder die aan de concrete realisatie van het plan een bijdrage kan leveren. Wilt u meedoen, neem dan contact met ons op.
Verder onderzoekt onze werkgroep de mogelijkheid voor een wedstrijd klompjeszeilen voor alle basisscholen in Ommoord op de kanovijver in het Ommoordse Veld. Streefdatum is zomer volgend jaar.

woensdag 2 september 2009

Feestelijk begin nieuwe schooljaar

Afgelopen vrijdag trok een grote stoet kinderen met vrolijke gekleurde ballonnen onder begeleiding van brassbands door het Ommoordse Veld. Het waren leerlingen van de Prins Alexanderschool, de Fridtjof Nansen, de Martin Luther King, de Kruidenhoek, de Albert Plesmanschool en de Marga Klompéschool. De scholen werken samen in het aanbieden van bredeschoolactiviteiten, activiteiten om kinderen hun diverse talenten te laten ontdekken. Om de start van de bredeschoolactiviteiten op een feestelijke manier extra aandacht te geven was er een optocht naar het Ommoordse Veld. Daar werden ballonnen opgelaten. Voor de drie kinderen waarvan de ballon de verste reis aflegt, ligt er een prijs te wachten bij buurthuis De Molshoop.

donderdag 6 augustus 2009

Kalfjes in de wei


In het Ommoordse Veld lopen lakenvelder koeien waarvan drie met een kalfje. Het is een plezier om de kalfjes door de wei te zien huppelen. De lakenvelders zijn geen melkvee en dus mogen de kalfjes bij hun moeder blijven, iets dat je niet zo vaak meer ziet. Kenmerkend voor lakenvelders is dat zij een witte band om hun middel hebben. Er zijn witte en zwarte lakenvelders. Het is een eeuwenoud runderras dat al sinds de twaalfde eeuw in Nederland voorkomt. Ze zijn met uitsterven bedreigd, maar de laatste jaren is er hernieuwde belangstelling voor oude huisdierrassen en komen er elk jaar lakenvelders bij.

De lakenvelders zijn logees op De Blijde Wei. Ze komen van De Wilgenhof in Schiebroek waar dit jaar de weiden omgeploegd zijn. Ze blijven het hele weideseizoen te zien in het Ommoordse Veld.

donderdag 16 juli 2009

Stand van zaken ontmoetingsplek Ommoordse Veld

De deelgemeenteraad heeft besloten het jongereninitiatief voor een ontmoetingsplek in het Ommoordse Veld te honoreren. De Werkgroep Ommoordse Veld stelt zich positief op ten aanzien van dit plan. Het Ommoordse Veld is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Ommoord, jong en oud. Daarom hebben wij aangedrongen op een multifunctionele plek die door iedereen gebruikt kan worden. Omdat het Ommoordse Veld verkozen is tot het mooiste plekje van de deelgemeente hebben wij gevraagd om een ontwerp dat goed past in het landschap. Omdat het ook mooi moet blijven, willen wij goede afspraken over gebruik en beheer. Wij hebben gevraagd om overleg met alle betrokkenen en hebben deelgenomen aan vergaderingen waarvoor wij door de deelgemeente zijn uitgenodigd.
Het blijkt allemaal nog niet zo simpel. De deelgemeente moet heel goed uitzoeken wat wel en wat niet kan en waar het kan. In het Ommoordse Veld mag natuurlijk niet gebouwd worden. Misschien wordt het niet helemaal wat de jongeren voor ogen stond of zo mooi als onze werkgroep wenste. In het overleg moet men elkaar een beetje tegemoet komen en er samen het beste van maken. Er wordt heel hard gewerkt aan goede afspraken rondom beheer. Met omwonenden zijn bijeenkomsten gepland om hierover te praten.
Wij hopen dat het eindresultaat wordt: een aantrekkelijke plek om te verblijven voor jong en oud.

woensdag 13 mei 2009

17 mei feest op de Blijde Wei

Op 17 mei is er op de Blijde Wei een feestelijke dag. de schapen worden geschoren, er zijn demonstraties schapen drijven, een roofvogelshow, oude ambachten en diverse spelletjes voor kinderen. Het educatief centrum is geopend voor het publiek met informatie over amfibieën en reptielen. U kunt de hele dag terecht in horecagelegenheid De Groene Kikker.
Het dagprogramma begint om 11.00 uur.

zaterdag 9 mei 2009

Vogels spotten

De afgelopen twee weken waren er veel vrije dagen, dus wat meer tijd om door het Ommoordse Veld te lopen. Daar was weer veel te zien. behalve de mooie moerasplanten zijn er ook veel vogels te zien en te horen. Naast de vaste bewoners van het gebied (groene en bonte specht, uilen, veel zang- en rietvogels) waren de afgelopen twee weken de in een eerder bericht genoemde huiszwaluwen meermalen te zien, maar ook de gierzwaluw (donderdag 7 mei 15.00 uur). Vanaf 4 mei was de koekoek regelmatig te horen. Op dinsdagmorgen 5 mei stapten twee lepelaars door de wei waarin de paarden lopen en op zaterdagmiddag 9 mei liep in de wei aan de andere kant van het pad een ooievaar. Er valt voor natuurliefhebbers weer veel te genieten.

vrijdag 8 mei 2009

Rondleiding Piet Florusse

Rond 1990 werd het Ommoordse Veld als park aangelegd, Piet Florusse was daar als stadsbotanicus bij betrokken. Het was eigenlijk de bedoeling om een strook rietland aan te leggen tussen de bebouwing van de Klaverbuurt en de weilanden. Toen na een gedeelte inplanten de rietplantjes op waren en nergens meer te krijgen, deed zich een gelegenheid voor om wat meer variatie aan te brengen in het gebied. De stadsbotanicus kende een boek uit 1892 waarin sprake was van orchideeënveldjes nabij de Rotte. Doordat in de 20e eeuw de waterstand lager was geworden, waren de kenmerkende planten van vochtige voedselarme veengronden verdwenen. Inmiddels was de waterstand weer hoger en zag Florusse planten als echte koekoeksbloem en tweerijige zegge. Hij begreep dat de omstandigheden van dien aard waren dat de orchideeën hier weer een kans hadden. Het duurde nog enkele jaren tot er een paar orchideeën groeiden, daarna nam het aantal gestaag toe. Nu staan er honderden. De rietorchis en de brede orchis kleuren de veldjes aan de kant van de Klaverbuurt in de maand mei paars.
Nog zeldzamer dan de orchideeën is het moeraskartelblad. Dat staat op de Nederlandse Rode lijst voor planten. Ook daarvan zijn er elk voorjaar meer te zien. Andere planten die je hier kunt vinden zijn: ratelaar, kalmoes, scherpe boterbloem, valeriaan, moerasspirea, diverse soorten zegge.
De veldjes zijn volgens Florusse heel uniek. In Vlaardingen is ook zo’n gebied, maar daar staat een groot hek omheen met Natuurreservaat erop. Hier kan iedereen in het voorjaar genieten van de bloemenpracht. Het heeft geen zin om een plantje uit te steken en mee te nemen voor in de tuin, ze groeien alleen op heel speciale plekjes. Het zou ook strafbaar zijn, de Flora- en Faunawet beschermt deze gebieden.

maandag 4 mei 2009

Zwaluwtil in het Ommoordse Veld?


De deelgemeente Prins Alexander heeft de bewoners gevraagd ideeën aan te dragen om de buurt te verfraaien. De indieners moeten betrokken zijn bij de uitvoering en het plan moet samen met andere bewoners zijn opgesteld en breed gedragen worden.

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen heeft het plan ingediend om een zwaluwtil te plaatsen in het Ommoordse Veld op het terrein van De Blijde Wei. Het plan wordt ondersteund door de Werkgroep Breed Wijkbeheer van de BOO, Bewonersvereniging Heide-Bes, Natuur- en Vogelwacht Rotta, het Wijktuinteam, het Wijknatuurteam en de staf van De Blijde Wei.

De zwaluwtil voorziet in broedruimte voor de huiszwaluw. De huiszwaluw is een vogel die steeds zeldzamer wordt in Nederland, o.a. door gebrek aan geschikte nestplaatsen. In het Ommoordse Veld is de huiszwaluw nog steeds te zien. Dit jaar is hij al waargenomen bij het klimaatbosje, boven de paardenwei, boven de wei waar de koeien van de kinderboerderij staan en bij het fietspad vlakbij de Rotte. het aantal vermindert wel elk jaar en dat terwijl zwaluwen zo nuttig zijn, ze vangen wel 9000 insecten per dag.
het voorstel is ingediend en zal verder worden beoordeeld, het lijkt ons heel leuk als het gehonoreerd wordt.

zaterdag 2 mei 2009

Eerste blaadjes aan klimaatbosje


Het klimaatbosje in het Ommoordse Veld, door de deelgemeente Prins Alexander geschonken aan het mooiste plekje van de deelgemeente, stond er tot nu toe wat kaal bij. Het leek de vraag of de bomen waren aangeslagen. Nu komen er dan eindelijk heel voorzichtig wat blaadjes aan de walnotenbomen. Het bosje met de klimaatpaal in het midden vraagt aandacht voor de problematiek van de klimaatverandering. We hebben al veel mensen de tekst op de paal zien lezen, dus dat lukt wel.
Noten zullen de eerste jaren nog niet aan de bomen groeien, pas als de bomen een beetje volwassen zijn, kunnen we in de herfst noten rapen.

dinsdag 21 april 2009

Wandel met GILDE door het Ommoordse Veld

GILDE Rotterdam organiseert op donderdag 7 mei om 14.00 uur een wandeling door het Ommoordse Veld. Wandel mee in dit unieke stukje natuur dat door de bewoners van de deelgemeente is uitverkoren tot mooiste plekje van de Prins Alexander. Bekijk samen met de stadsbotanicus het bijzondere klimaatbosje en de unieke planten in het moeras. Als het goed is bloeien de orchideeën.
Het startpunt is metrostation Romeynshof. De kosten bedragen €3,50 per persoon. Reductie met de Rotterdampas is mogelijk tegen inlevering van een coupon. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden bij GILDE, tel. 010-4362844 of bij CVD 010-2438100

maandag 13 april 2009

Bloeiende bollen

De bollen die door de leerlingen van de Prins Alexanderschool zijn geplant in het Ommoordse Veld staan in bloei. Het zijn kleine bloemetjes, dus je moet goed kijken maar dan zie je ze ook overal staan. Het zijn bollen die geschikt zijn om te verwilderen. als het goed is, worden het er elk jaar meer.

woensdag 1 april 2009

Kieviten in het Ommoordse Veld


Op deze prachtige voorjaarsdag is er voor het eerst weer een flink aantal kieviten te zien in het Ommoordse Veld (ongeveer 10). Eerder waren er al enkele vogels gezien, maar nu is het onmiskenbaar lente. Het is te hopen dat er dit jaar weer jonge kieviten komen, want kraaien en eksters zitten al in de bomen rondom het veld te wachten tot zij op rooftocht kunnen gaan.

dinsdag 10 maart 2009

Zangvogelwandeling Wijknatuurteam

Het Wijknatuurteam organiseert zaterdag 4 april een zangvogelwandeling door Ommoord. Deze wandeling voert o.a. door de wijktuin en het Ommoordse Veld. In het voorjaar treffen we heel veel zangvogels aan in de wijk. De bedoeling is dat u de zang van verschillende vogels een beetje leert herkennen. We vertrekken om 09.00 uur ’s morgens vanaf de ingang van de hoge torenflat aan de Dawesweg. De Dawesweg loopt evenwijdig aan de noordzijde van het metrostation Romeynshof. De wandeling duurt ca. anderhalf uur. Inlichtingen: Rob Lathouwers,tel.: 010-4213432

donderdag 26 februari 2009

Zilverreiger in het Ommoordse Veld

Door verschillende buurtbewoners is de afgelopen dagen een grote zilverreiger gesignaleerd in het Ommoordse Veld en in de wijktuin. Deze vogel komt meer voor in zuidelijk Europa, maar er zijn regelmatig meldingen in Nederland. Hij is iets groter dan de gewone blauwe reiger en valt op door de spierwitte kleur.

Burgemeester Aboutaleb in Prins Alexander

Op 25 februari bracht burgemeester Aboutaleb een werkbezoek aan onze deelgemeente. Vanuit elke wijk was een vertegenwoordiger aangezocht om op het podium iets te vertellen over de wijk. Ik mocht voor de wijk Ommoord iets vertellen over het Ommoordse Veld. Ik had een boekje voor de burgemeester samengesteld met informatie over het Ommoordse Veld en veel mooie plaatjes. Ik heb hem uitgenodigd om in het voorjaar een keer te komen kijken.
De heer Aboutaleb reageerde dat de plaatjes er heel mooi uit zagen. Hij zei verder over de Stadsvisie 2030 dat er veel in stond over bouwen en infrastructuur, maar dat de mensen een beetje waren vergeten. Wat de burgers willen is voor hem heel belangrijk. Niet alles moet bepaald worden door de grondexploitatie. Natuurlijk levert bouwen van kantoren, appartementen of dure villa's meer op dan groen, maar het groen is ook heel belangrijk voor de bewoners van de wijk.
In dat standpunt kunnen wij ons helemaal vinden!

zondag 22 februari 2009

Cursus Sportief wandelen in het Ommoordse Veld

Sportstimulering Prins Alexander start op dinsdag 3 maart 2009 met een nieuwe cursus Sportief Wandelen. Deze cursus is bedoeld voor mensen die op een eenvoudige manier hun conditie willen verbeteren buiten in de natuur. De cursus wordt gegeven door Mevr. T Hermans, een gediplomeerd Sportief Wandeltrainster.
Sportief Wandelen is bedoeld om eem actieve leefstijl te bevorderen. Het is heel eenvoudig: wandelen in een gevarieerd tempo met vrije armbewegingen. Tijdens de training worden zonder te forceren enkele intensieve wandeloefeningen ingebouwd.
Een training Sportief Wandelen duurt een uur. We trainen van 10:00 tot 11:00 uur.
De trainingen starten in maart en duren tot december ( met uitzondering van de schoolvakanties en met slecht weer). We verzamelen in wijkgebouw de Romeynshof en lopen dan gezamenlijk naar het Ommoordse Veld, waar de training plaats vind. De training bestaat uit een warming-up, een stuk stevig doorwandelen, loopoefeningen, spelvormen, tempowisselingen en uitlopen.
Elke keer wandelen we ook een andere route door het Ommoordse Veld, zodat u ook nog wat van de mooie natuur meekrijgt. En natuurlijk is het behalve inspannend ook gezellig, er is altijd tijd voor een praatje.
Kledingadvies is kleding waarin u zich lekker kunt bewegen en goede loopschoenen.
De kosten bedragen € 2,- per training. Voor meer informatie kunt u terecht: T. Hermans, Gemeente RotterdamSport en Recreatie, Sportstimulering Prins Alexander
Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam, 010-45 50 200, t.hermans@senr.rotterdam.nl

vrijdag 20 februari 2009

Doe mee met het Jaar van de Visdief

In 2009 zetten SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland de visdief centraal in het Jaar van de Visdief. Waarom deze soort? De visdief is een leuke aansprekende stern, die behoorlijk bekend is en die in grote delen van ons land voorkomt. De visdief komt ook voor in het Ommoordse Veld. De visdief is een Rode Lijst-soort en dat betekent dat de Vogelbescherming zich zorgen maakt over deze vogelsoort. Zoals van de meeste soorten, weten we van de visdief het een en ander, maar eigenlijk toch ook weer te weinig over het voorkomen van de soort en aspecten die fluctuaties in de populaties veroorzaken. Die kennis is wel nodig om de soort goed te kunnen beschermen. Samen met u wil Vogelbescherming Nederland proberen om een aantal vragen te beantwoorden.
Heeft u interesse om mee te doen aan het Jaar van de Visdief? Kijk dan op www.jaarvandevisdief.nl.

vrijdag 13 februari 2009

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Ommoord Buiten de Ring ligt ter inzage bij de deelgemeente en in het City informatiecentrum. Ten aanzien van het Ommoordse Veld is geen twijfel mogelijk, het blijft de komende jaren open en groen. U kunt het volledige ontwerp inzien via internet op www.wonen.rotterdam.nl .

woensdag 11 februari 2009

Valentijnsdag in het Ommoordse Veld

Liefhebbers van groen kunnen 14 februari onder leiding van Theo van der Hart en Paul Winckers (vrijwilligers van het Wijktuinteam) wandelen door de Wijktuin en het Ommoordse Veld (zie eerder bericht). Het lijkt zaterdag een droge dag te worden, licht vriezend. Goed wandelweer dus. Er kan wat sneeuw vallen, neem vooral uw fototoestel mee. De duur van de wandeling is ongeveer 2,5 uur, om 10.00 uur wordt er verzameld bij metrostation Romeynshof
Geplaatst door Ommoordse Veld Open & Groen op 15:47 0 reacties

zondag 8 februari 2009

Veel reacties op bericht over hangplek

De afgelopen dagen hebben wij veel reacties gekregen op ons standpunt over een (jongeren)ontmoetingsplaats aan de rand van het Ommoordse Veld.
Iedereen vindt dat jongeren elkaar moeten kunnen ontmoeten, maar men wijst ook op normen en waarden. Er wordt veel overlast gemeld (brandjes stichten, gebroken glas en geluid van scooters). Er is ontevredenheid over wat aan de overlast wordt gedaan.
Als er geen sprake is van overlast is eigenlijk elke plek goed. Suggesties die gedaan worden: blaas buurthuis De Molshoop nieuw leven in, maak cafés speciaal voor jongeren op Binnenhof en Hesseplaats of creëer een plek op het industrieterrein. Dat er voor jongeren niet zo heel veel te beleven valt in Ommoord wordt vaak genoemd.
Een jongerenontmoetingsplaats in een natuurgebied dat onlangs nog tot mooiste groene plekje van de deelgemeente is verkozen, vindt men geen goed idee en al helemaal niet bovenop de heuvel. Men vreest dat kwetsbare planten en bomen zullen sneuvelen en dat de rust van vogels, konijnen en hazen wordt verstoord.
Als er toch een plek moet komen dan wil men het vooral een beetje mooi en zeker geen opengesneden containers. Er worden voorbeelden van overkappingen aangedragen. Iemand suggereert een open muziektent waarin ook concerten kunnen worden gegeven. Het idee van een multifunctionele plek wordt breed ondersteund.
Verschillende mensen wijzen op het belang van het proces. Organiseer een dialoog van jongeren en buurtbewoners, probeer er samen iets van te maken. De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen is graag bereid hieraan mee te werken.

zondag 1 februari 2009

Hangplek in het Ommoordse Veld?

Buurtbewoners reageren verontrust op een artikel in het AD over een hangplek voor jongeren. Tommy Bruijnen (17) heeft namens een groep jongeren een burgerinitiatief ingediend in de deelgemeenteraad. Zij vragen om een droge ontmoetingsplek waar zij niemand tot last zijn en suggereren de heuvel in het Ommoordse Veld.
Het Ommoordse Veld is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, dus staan wij positief tegenover dit initiatief. Wij denken dat in goed overleg in de buurt van de parkeerplaats wel een geschikte plek te vinden is. De geluidsoverlast voor omwonenden zal daar gering zijn. Bovenop de heuvel lijkt ons om meerdere redenen geen goede plek.
Overal in het land worden op dit moment jongerenontmoetingsplaatsen (jop’s) gerealiseerd. Een goed plan en een zorgvuldig proces waar alle betrokken in gekend worden blijken van groot belang. Bij een goed ontwerp kan het echt iets toevoegen aan de wijk. Laat jongeren en omwonenden meedenken en misschien mee-uitvoeren van het plan. Het mag wel iets kosten, het is tenslotte Jongerenjaar.
Onlangs is het Ommoordse Veld verkozen tot mooiste plekje van de deelgemeente, dat willen wij natuurlijk wel zo houden. Een ontmoetingsplaats zou dan ook mooi in het landschap ingebed moeten worden. De natuurwaarde moet niet aangetast worden. Verder gaat het om een recreatiegebied waar mensen fietsen, met kleine kinderen en met huisdieren wandelen. Het gebruik van vuilnisbakken en het onderhoud zou goed geregeld moeten worden. De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen pleit voor een multifunctionele ontmoetingsplaats waar ’s avonds jongeren bijeenkomen, maar waar overdag ook anderen gebruik van kunnen maken. De huidige groep jongeren blijft geen jaren chillen op straat, ook in de toekomst moet het een aantrekkelijke plek blijven.

zondag 25 januari 2009

Winterwandeling door het Ommoordse Veld

Zaterdag 14 februari wordt er onder leiding van Theo van der Hart en Paul Winckers (vrijwilligers van het Wijktuinteam) gewandeld door de Wijktuin en het Ommoordse Veld. Wandelen in de winter heeft een speciale bekoring. Er kan sneeuw liggen, maar in elk geval zijn de luchten en de silhouetten van de bomen prachtig. Vogels zijn in dit jaargetijde juist heel goed te zien. Een verrekijker kan daarom goed van pas komen. Het is aan te bevelen om stevige schoenen aan te trekken, het kan ook wel eens wat nat zijn in het Ommoordse Veld.
De duur van de wandeling is ongeveer 2,5 uur, om 10.00 uur wordt er verzameld bij metrostation Romeynshof

zaterdag 17 januari 2009

Vos in nieuwjaarsnacht op De Blijde Wei

Zo af en toe brengt de vos een bezoek aan de kinderboerderij. Hij heeft vooral belangstelling voor het kippenhok. In de zomer heeft hij er een echt zomerverblijf, in de winter laat hij zich minder zien. Maar in de nieuwjaarsnacht kwam hij op bezoek, wie weet werd hij van zijn vaste plekje verjaagd door het vuurwerk. Er werden geen kippen vermist op De Blijde Wei, er lag later wel een half opgegeten gans in het weiland.

vrijdag 9 januari 2009

IJsvogels houden niet van ijs

IJsvogels zijn viseters, nu de sloten zijn toegevroren komen zij moeilijker aan hun voedsel. Zij zijn aangewezen op wakken in het ijs. Wellicht verklaart dat hun naam. Voor de ijsvogels is het jammer dat er ijs ligt, ons biedt het de kans om deze fraaie glanzendblauwe vogel met zijn warmoranje borst eens wat beter te zien. IJsvogels vliegen zeer snel, meestal zie je hem in een flits voorbijgaan. Nu kun je hem goed waarnemen bij de open wakken. Vaak is hij op dit moment te zien op de brugleuning van het bruggetje tussen het Ommoordse Veld en de Klaverbuurt. Ook in de Heemtuin is nog een plek open water, ook daar kan de ijsvogel nog een visje vangen.

donderdag 1 januari 2009

IJspret in het Ommoordse Veld


Wij wensen iedereen een heel voorspoedig 2009 en hopen u dit jaar weer veel in het Ommoordse Veld te zien.
Het jaar 2009 begint wat dat betreft veelbelovend. Het komt tenslotte nog maar zelden voor, dat er geschaatst kan worden op de grote vijver in het midden van het Ommoordse Veld. "Eigenlijk zou er 's avonds een verlichte ijsbaan moeten liggen, dat zou leuk zijn voor de schaatsliefhebbers" hoorden wij van een buurtbewoner. Een koek-en-zopie met warme chocolademelk en erwtensoep hoort er dan natuurlijk ook bij.

De werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen stelt het op prijs goede ideeën van buurtbewoners te horen. We zullen dan proberen die in goed overleg met de deelgemeente te realiseren.