zondag 1 februari 2009

Hangplek in het Ommoordse Veld?

Buurtbewoners reageren verontrust op een artikel in het AD over een hangplek voor jongeren. Tommy Bruijnen (17) heeft namens een groep jongeren een burgerinitiatief ingediend in de deelgemeenteraad. Zij vragen om een droge ontmoetingsplek waar zij niemand tot last zijn en suggereren de heuvel in het Ommoordse Veld.
Het Ommoordse Veld is een ontmoetingsplaats voor jong en oud, dus staan wij positief tegenover dit initiatief. Wij denken dat in goed overleg in de buurt van de parkeerplaats wel een geschikte plek te vinden is. De geluidsoverlast voor omwonenden zal daar gering zijn. Bovenop de heuvel lijkt ons om meerdere redenen geen goede plek.
Overal in het land worden op dit moment jongerenontmoetingsplaatsen (jop’s) gerealiseerd. Een goed plan en een zorgvuldig proces waar alle betrokken in gekend worden blijken van groot belang. Bij een goed ontwerp kan het echt iets toevoegen aan de wijk. Laat jongeren en omwonenden meedenken en misschien mee-uitvoeren van het plan. Het mag wel iets kosten, het is tenslotte Jongerenjaar.
Onlangs is het Ommoordse Veld verkozen tot mooiste plekje van de deelgemeente, dat willen wij natuurlijk wel zo houden. Een ontmoetingsplaats zou dan ook mooi in het landschap ingebed moeten worden. De natuurwaarde moet niet aangetast worden. Verder gaat het om een recreatiegebied waar mensen fietsen, met kleine kinderen en met huisdieren wandelen. Het gebruik van vuilnisbakken en het onderhoud zou goed geregeld moeten worden. De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen pleit voor een multifunctionele ontmoetingsplaats waar ’s avonds jongeren bijeenkomen, maar waar overdag ook anderen gebruik van kunnen maken. De huidige groep jongeren blijft geen jaren chillen op straat, ook in de toekomst moet het een aantrekkelijke plek blijven.

6 opmerkingen:

Handige Henkie zei

In het AD van vandaag 5.2 staat een artikel over een "Hangplek in het Ommoordseveld". Ik vind het ook dat de jeugd een eigen plekje verdient en juich het initiatief van Tommy toe. Maar het argument van Mw. Gerritse in het AD en ook in dit, dat de jeugd na 2 jaar weer weg is lijkt mij niet geheel correct. Net als bij de ouderen is er bij de jeugd een constante nieuwe aanvoer. De 2 lagere scholen langs de Wilsonweg zitten vol met jongelui die over een paar jaar ook weer een hangplek zoeken. Een multi-functionele plek, overdag voor ouderen en 's-avonds voor de jongeren is een goed initiatief.
Als er dan tussen 3 en 5 door beide groepen gebruik van gemaakt wordt groeit het wederzijds begrip en wordt Ommoord een nog leukere plek om te wonen.

Anoniem zei

Ik vind dat deze jongeren geen eens een hangplek verdienen, want het is niet alleen maar hangen wat deze jeugd doet. Want alleen hangen brengt geen overlast. Deze jongeren hebben ruiten van de fridtjof nansen school ingegooid of was Tommy Bruijnen dat weer vergeten. Ik woon zelf in die buurt en kan zeggen dat er ook alcohol en drugs in het spel is. Tevens snap ik niet waarom de ouders van dit soort jeugd het goedkeurt dat hun kinderen om 3 uur 's nachts buiten op straat lopen. Als ik dit als 16-jarige zou doen, zou ik een flink pak slaag krijgen. Maar ja, wat verwacht je van de ouders van die jongeren.

Wanneer gaat de deelraad eens iets voor de normale jeugd in de deelgemeente doen. Jongeren die graag naar school gaan om hun diploma te halen en een leuke baan in de toekomst willen en jongeren die niet om 3 uur 's nachts over straat lopen en mensen lastig vallen en oncologische woorden in hun mond nemen. Ik denk dat we daar héél lang op kunnen wachten, want er wordt in dit land niks gedaan voor de jeugd die zich gedraagd.

Martha zei

Goed dat jongeren een burgerinitia-
tief nemen voor een eigen hangplek. Alleen slaat de schrik mij om het hart dat deze plek in het Ommoordse Veld gesitueerd zou moeten worden.

Op dit moment zijn er al jongeren die zich regelmatig ophouden in het Ommoordse Veld, vooral in de weekeinden en op zomeravonden- en nachten. Dit merk ik door het vuurwerk dat zij (niet geruisloos) ontsteken en de vele met regelmaat stuk gegooide bierflessen en de vele door hen gestichte brandjes. De vroege wandelaar mag dan hun troep en glasscherven opruimen en zich verbazen over het zoveelste bankje dat in brand is gestoken.
Ook weerhoudt het de reguliere wandelaar ervan om 's avonds nog even te kunnen genieten van een wandeling door dit mooie gebied.

Door hun eigen gedrag vind ik dan ook dat de jongeren het recht hebben verspeeld op een hangplek op het Ommoordse Veld. Het is er gewoon niet de geschikte plek voor. Ik denk dat er zeker een meer geschikte plek te vinden zal zijn in een ander deel van 'ons' Ommoord.

In het afgelopen Groenjaar is door de Gemeente Rotterdam en de deelgemeente besloten het Ommoorde Veld open en groen te houden, zo dat de bewoners volop kunnen genieten van dit mooie plekje.
Mijn motto is dan ook:

1) Laat het Ommoordse Veld met rust,open en groen.
2) Laat jongeren genieten van een hangplek maar door de neveneffec-
ten niet in dit groen.

Martha zei

Goed dat jongeren een burgerinitia-
tief nemen voor een eigen hangplek. Alleen slaat de schrik mij om het hart dat deze plek in het Ommoordse Veld gesitueerd zou moeten worden.

Op dit moment zijn er al jongeren die zich regelmatig ophouden in het Ommoordse Veld, vooral in de weekeinden en op zomeravonden- en nachten. Dit merk ik door het vuurwerk dat zij (niet geruisloos) ontsteken en de vele met regelmaat stuk gegooide bierflessen en de vele door hen gestichte brandjes. De vroege wandelaar mag dan hun troep en glasscherven opruimen en zich verbazen over het zoveelste bankje dat in brand is gestoken.
Ook weerhoudt het de reguliere wandelaar ervan om 's avonds nog even te kunnen genieten van een wandeling door dit mooie gebied.

Door hun eigen gedrag vind ik dan ook dat de jongeren het recht hebben verspeeld op een hangplek op het Ommoordse Veld. Het is er gewoon niet de geschikte plek voor. Ik denk dat er zeker een meer geschikte plek te vinden zal zijn in een ander deel van 'ons' Ommoord.

In het afgelopen Groenjaar is door de Gemeente Rotterdam en de deelgemeente besloten het Ommoorde Veld open en groen te houden, zo dat de bewoners volop kunnen genieten van dit mooie plekje.
Mijn motto is dan ook:

1) Laat het Ommoordse Veld met rust,open en groen.
2) Laat jongeren genieten van een hangplek maar door de neveneffec-
ten niet in dit groen.

Martha zei

Goed dat jongeren een burgerinitia-
tief nemen voor een eigen hangplek. Alleen slaat de schrik mij om het hart dat deze plek in het Ommoordse Veld gesitueerd zou moeten worden.

Op dit moment zijn er al jongeren die zich regelmatig ophouden in het Ommoordse Veld, vooral in de weekeinden en op zomeravonden- en nachten. Dit merk ik door het vuurwerk dat zij (niet geruisloos) ontsteken en de vele met regelmaat stuk gegooide bierflessen en de vele door hen gestichte brandjes. De vroege wandelaar mag dan hun troep en glasscherven opruimen en zich verbazen over het zoveelste bankje dat in brand is gestoken.
Ook weerhoudt het de reguliere wandelaar ervan om 's avonds nog even te kunnen genieten van een wandeling door dit mooie gebied.

Door hun eigen gedrag vind ik dan ook dat de jongeren het recht hebben verspeeld op een hangplek op het Ommoordse Veld. Het is er gewoon niet de geschikte plek voor. Ik denk dat er zeker een meer geschikte plek te vinden zal zijn in een ander deel van 'ons' Ommoord.

In het afgelopen Groenjaar is door de Gemeente Rotterdam en de deelgemeente besloten het Ommoorde Veld open en groen te houden, zo dat de bewoners volop kunnen genieten van dit mooie plekje.
Mijn motto is dan ook:

1) Laat het Ommoordse Veld met rust,open en groen.
2) Laat jongeren genieten van een hangplek maar door de neveneffec-
ten niet in dit groen.

Lenneke zei

Gisteren ontvingen wij een brief van de deelgemeente waarin de plannen uiteengezet worden voor een multifunctionele ontmoetingsplaats op het Ommoordse Veld. In de brief lazen wij dat de werkgroep Ommoordse Veld betrokken is geweest (of in elk geval gehoord is) bij de totstandkoming van deze plannen. Helaas geldt dit niet voor de bewoners van de Soderblomplaats, die hierbij een direct belang hebben. Ik woon in een van de eengezinswoningen langs de President Wilsonweg en kijk uit over het Ommoordse Veld. Wij zien dagelijks hoe mensen zich vermaken op en rondom het Ommoordse Veld. Ik neem aan dat het vanuit de werkgroep nooit de bedoeling kan zijn geweest dat het Veld toch nog bebouwd wordt (met deze voorziening). In de huidige plannen zou de plek achter een van de voetbaldoelen komen, in de directe omgeving van de Ommoordse Heuvel, m.i. een onacceptabele keuze.
Een verzamel- of schuilplaats voor groepen recreanten lijkt ons sowieso overbodig; bij regen zien wij niet veel wandelaars, en men weet elkaar op het voetbalveld toch wel te vinden. Bij mooi weer speelt en rust men op het gras. Ik ben ervan overtuigd dat de plek zoals die nu wordt gepresenteerd gewoon bedoeld is voor de jongerengroep die hierom heeft gevraagd, en voornamelijk door hen gebruikt zal worden. Natuurbehoud lijkt (zo blijkt uit de brief van de deelgemeente) voor het Veld en de Heuvel geen argument te zijn, de grond zou geschikt zijn, en de locatie ligt goed in het zicht voor de politie. U zult begrijpen dat ik van dit laatste argument helemaal niet vrolijk word. De jongeren willen hier een plek omdat zij gewend zijn zich in deze omgeving (bij de Fridtjof Nansenschool) te verzamelen. Er zijn echter genoeg plekken in Ommoord te bedenken waar de jongeren zich kunnen ophouden buiten het zicht van omwonenden, waar de poltie wel kan komen, en de overwegend scooterrijdende jeugd zelf ook.
Het is niet te begrijpen dat de deelgemeente de Soderblomplaats bewoners niet heeft betrokken bij dit proces.
Laten we hopen dat er uiteindelijk een besluit wordt genomen waar iedereen zich in kan vinden.