vrijdag 20 februari 2009

Doe mee met het Jaar van de Visdief

In 2009 zetten SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland de visdief centraal in het Jaar van de Visdief. Waarom deze soort? De visdief is een leuke aansprekende stern, die behoorlijk bekend is en die in grote delen van ons land voorkomt. De visdief komt ook voor in het Ommoordse Veld. De visdief is een Rode Lijst-soort en dat betekent dat de Vogelbescherming zich zorgen maakt over deze vogelsoort. Zoals van de meeste soorten, weten we van de visdief het een en ander, maar eigenlijk toch ook weer te weinig over het voorkomen van de soort en aspecten die fluctuaties in de populaties veroorzaken. Die kennis is wel nodig om de soort goed te kunnen beschermen. Samen met u wil Vogelbescherming Nederland proberen om een aantal vragen te beantwoorden.
Heeft u interesse om mee te doen aan het Jaar van de Visdief? Kijk dan op www.jaarvandevisdief.nl.

Geen opmerkingen: