donderdag 16 juli 2009

Stand van zaken ontmoetingsplek Ommoordse Veld

De deelgemeenteraad heeft besloten het jongereninitiatief voor een ontmoetingsplek in het Ommoordse Veld te honoreren. De Werkgroep Ommoordse Veld stelt zich positief op ten aanzien van dit plan. Het Ommoordse Veld is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Ommoord, jong en oud. Daarom hebben wij aangedrongen op een multifunctionele plek die door iedereen gebruikt kan worden. Omdat het Ommoordse Veld verkozen is tot het mooiste plekje van de deelgemeente hebben wij gevraagd om een ontwerp dat goed past in het landschap. Omdat het ook mooi moet blijven, willen wij goede afspraken over gebruik en beheer. Wij hebben gevraagd om overleg met alle betrokkenen en hebben deelgenomen aan vergaderingen waarvoor wij door de deelgemeente zijn uitgenodigd.
Het blijkt allemaal nog niet zo simpel. De deelgemeente moet heel goed uitzoeken wat wel en wat niet kan en waar het kan. In het Ommoordse Veld mag natuurlijk niet gebouwd worden. Misschien wordt het niet helemaal wat de jongeren voor ogen stond of zo mooi als onze werkgroep wenste. In het overleg moet men elkaar een beetje tegemoet komen en er samen het beste van maken. Er wordt heel hard gewerkt aan goede afspraken rondom beheer. Met omwonenden zijn bijeenkomsten gepland om hierover te praten.
Wij hopen dat het eindresultaat wordt: een aantrekkelijke plek om te verblijven voor jong en oud.