woensdag 25 augustus 2010

Werkgroep zit niet stil

23 augustus kwam de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen weer bijeen na de zomervakantie. Op korte termijn hoopt de werkgroep een aantal initiatieven af te ronden. Er is een wandelroute in de maak in samenwerking met Nivon. Die wandelroute gaat langs de randen van de stad en laat zien hoe de stad overgaat in het platteland. Op 17 september wordt de wandelroute gepresenteerd op kinderboerderij De Blijde Wei (inloop vanaf 14.00 uur, presentatie om 14.30 uur). Aanwezigen kunnen het routeboekje dan gratis meenemen.
Op 30 september wordt er in de buurt van de parkeerplaats bij de Wilsonweg een infobord over het Ommoordse Veld geplaatst. Dit vindt plaats om 10.00 uur. Op het infobord is behalve een kaart en natuurinformatie, nieuws over het Ommoordse Veld te vinden.
Een idee van de werkgroep voor een wedstrijd klompjeszeilen op de vijver is opgepakt door de bredeschoolcoördinatoren. Waarschijnlijk gaat de wedstrijd op 13 oktober plaatsvinden.

zaterdag 21 augustus 2010

Brandweer redt paard uit sloot in Ommoordse Veld


Op zaterdagmiddag raakte in het Ommoordse Veld in de wei naast de kinderboerderij een paard in de sloot. Op eigen kracht kon het dier er niet meer uitkomen. Bij pogingen van de eigenaren om het er uit te trekken, raakte het paard alleen maar verder vast in de modder. De brandweer moest er aan te pas komen. Met sjorren aan het uitgeputte paard wilde het aanvankelijk niet lukken. Er moest een speciale takelwagen komen. Inmiddels hadden zich flink wat toeschouwers verzameld. Het paard werd in een "paardenbroek" gehesen. De brandweerlieden moesten daar ook zelf flink de modder voor in. Toen stond het paard snel weer op het droge. De dame en heren van de brandweer kregen een welverdiend applaus.

vrijdag 6 augustus 2010

Ommoordse Veld kleurt paars


De orchideeën, de boterbloemen en de ratelaars zijn weer uitgebloeid. nu zien we vooral de witte bloemen van de moerasspirea, het geel van de rolklaver en dit jaar opvallend veel paars van de kattenstaarten. Langs alle slootjes staan dit jaar veel meer van deze bloemen dan andere jaren. Dat is leuk in de natuur, het is elk jaar weer anders.
De oostkant van het Ommoordse Veld wordt in augustus gemaaid. Daarmee wacht men elk jaar tot de orchideeën uitgebloeid zijn. Er wordt zodanig gemaaid dat bijzondere bloemen nog blijven staan.